2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Žolinė su malda, poezija ir senjorų šokiais

Eiles skaito gydytojas
ir poetas Juozapas Mickevičius

Šokėjai

ARIOGALA. Su šviesia nuotaika Žolinę šventė Šv. arkangelo Mykolo parapijos tikintieji. Saulės spindulių nutviekstomis Ariogalos miesto gatvėmis būreliai žmonių su margaspalvių gėlių puokštėmis rinkosi į parapijos šventovę. O šalia bažnyčios esančioje Taurupio gatvėje nutįso ilgos lengvųjų automobilių eilės. Parapijiečiai ir svečiai atvyko į tradicinę ir iškilmingą šventę, paskleisdami nuostabų lauko gėlių aromatą. Šventoriuje susitiko giminės, artimieji, iš toliau atvykę buvę kaimynai, pažįstami... Išsakyta daug šiltų sveikinimų, linkėjimų, prisiminimų, o kaimo žmonės vieni kitiems linkėjo gero ir gausaus derliaus. Visi džiaugėsi, kad gražiausia vasaros šventė vyksta po giedru, saulėtu dangumi. Bažnyčioje skambėjo giesmės Švč. Marijos garbei. Prieš Šv. Mišias kun. Gintautas Jankauskas kalbėjo: „Žolinė yra tuo vasaros laiku, kai visa gamta žydi, vešliai bręsta, ir atrodo, jog bažnyčioje susirenkame pagerbti žoles, medžius ir kitus augalus. Ši tradicija kilo iš krikščioniškojo tikėjimo, kuris turi daug svarbesnę reikšmę – pagerbdami Švč. Mergelę Mariją mes dėkojame Dievui už sukurtą pasaulį, už tai, ką dabar turime“.

Prieš Sumos ir Votyvos šv. Mišias buvo šventinami derliaus vaisiai ir žolynai. Šv. Mišios, pagerbiant Švč. Mergelę Mariją, aukotos už parapijiečius, linkint jiems geros sveikatos, Dievo malonių, Švč. Mergelės Marijos ir Kristaus globos. Žmonės nuoširdžiai meldėsi už savo šeimos narius, artimuosius, gydytoją ir poetą Juozapą Mickevičių, prašydami tikros gyvenimo sėkmės ir sveikatos.

Klebonas kun. G. Jankauskas pamoksle sakė: „Mes kiekvienas turime savo motiną, kuri mus atvedė į pasaulį, išmokė gyvenimo paslapčių. O šiandien Žolinės šventėje išaukštiname viso pasaulio tikinčiųjų Motiną – Švč. Mergelę Mariją, į kurią malda galime kreiptis užtarimo ir pagalbos mums sunkiu gyvenimo momentu. Šiandien Bažnyčia kartoja: „Sveika Karaliene, Gailestingumo Motina“. Nors Ji iš Žemės paimta, bet pasilieka tuo, kuo buvusi – mūsų geroji Motina. Dangus Ją sveikina kaip Karalienę, o mes į Ją kreipiamės kaip į gailestingumo Motiną ir prašome melstis už mus“. Po Sumos prie išstatyto Švč. Sakramento buvo kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija.

Po apeigų bažnyčioje Žolinės šventė toliau vyko parapijos namuose. Joje dalyvavo kraštietis gydytojas ir poetas Juozapas Mickevičius. Jis džiugino naujomis ir jaudinančiomis poezijos eilėmis. Savo posmuose klausytoją vedžiojo žemiškais gyvenimo takais, pažymėtais negailestingos laiko tėkmės. Jo eilėse su gilia meile išsakytas žodis Mamai. J. Mickevičiaus eilės klausytojų sielose paliko nepamirštamą dvasinį džiaugsmą. Tai – gaivi, šventa ir subtili lyrika. Štai eilėraštis „Malda“:

Einu aš žemišku taku,
Baltai, juodai aplink nuklotu.
Doram išlikti taip sunku –
Kiek žemėje pagundų duota!

 

Kai širdį negandos suspaus,
Apleis mane jausmai ir žmonės,
Nukreipsiu žvilgsnį link dangaus
Ir melsiu Viešpaties malonės.

 

Malda nuskausmina žaizdas,
Gaivaus suteikia įkvėpimo.
Į dangų pakeliu rankas –
Man širdį alpstančią gaivina.

Šiltai buvo sutiktas Raseinių rajono savivaldybės Tarybos narės, Trečiojo amžiaus universiteto įsteigimo iniciatyvinės grupės narės Onutės Babonienės vadovaujamas senjorų šokių ansamblis „Sugrįžki, jaunyste“. Jo šokių mokytoja yra Janina Petrylienė, o akompaniatorius – Jonas Bajorinas. Šokėjų kolektyvas dalyvavo ir šv. Mišiose bažnyčioje. Kolektyvo šokėjai yra Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, buvę žinomi, pagarbos nusipelnę rajone darbuotojai. Tai – pirmosios atkūrus Nepriklausomybę Raseinių savivaldybės Tarybos pirmininkas Stasys Letukas, rajono architektas Algirdas Daunora, gydytoja Stasė Šnaiderienė, teisininkė Vidutė Mickevičienė ir kiti. „Šokis reikšmingas asmens ir visuomenės gyvenime, skatina senjorus dalyvauti kultūrinėje veikloje. Pagyvenę žmonės čia randa nuoširdų, betarpišką bendravimą, dalinasi šokio teikiamu džiaugsmu, – kalbėjo O. Babonienė. – Šokėjai mėgsta tai, ką išmoko, parodyti ir kitiems“, – tęsė ji. Šokėjų kolektyvas jau koncertavo Kelmėje, Radviliškyje, Molėtuose, Jurbarke, Mažeikiuose, Šventojoje, Tauragėje, Palangoje, Punske. Ansamblio vadovė sakė, kad į Žolinę Ariogaloje atvyko, pagerbdami kun. G. Jankauską, kuris prieš gerą dešimtmetį dirbo Raseiniuose ir buvo raseiniškių labai gerbiamas ir mylimas kunigas. Jo geri darbai žmonėms ir gilus dvasinis kilnumas nepamirštami ir šiandien.

Malonu buvo žiūrėti į senjorus šokėjus, dainuojančius ir šokančius, įdėjusius į šokio meną daug kūrybinės energijos ir fizinių pastangų. Solidus kolektyvas savo turiningą programą pradėjo dainomis „Sugalvojau netekėti“ ir „Rožė“. Žiūrovus žavėjo šokėjų žingsnių technika, darnūs sukiniai, puikūs atskirų šokio elementų deriniai. Ryški judesio jėga, šokio nuotaika atsispindėjo šokiuose „Polkutė“, „Ant kalno karklai“, „Greičiukė“, „Padispanas“, „Pjoviau šieną“ ir kituose. Ansamblis „Sugrįžki jaunyste“ dovanojo puikią nuotaiką, šviesias gėrio ir meilės akimirkas gražaus sambūrio aplinkoje.

Pabaigoje vyko agapė, kur visi dalyviai ir svečiai vaišinosi, dalinosi šventės įspūdžiais, džiaugėsi, kad renginyje atsispindėjo bendruomeniškumas, meilė savo artimui, pagarba tautos tradicijoms. Šventės pabaigą vainikavo gražios liaudies dainos, skambios melodijos.

Petras URBONAS

Kun. Gintauto JANKAUSKO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija