2017 m. rugsėjo 29 d.
Nr. 37 (2254)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Bendrystė ne vien bažnyčioje

Grupelė atlaidų dalyvių prie bažnyčios.
Centre – klebonas kan. dr. Algis Genutis

Vaitimėnų parapijos namai

Eiles skato Vidas Riepšas

VAITIMĖNAI. Čia, Tauragės rajono pakraštyje, įsikūrusiems kaimo gyventojams brangiausias dvasinis turtas yra bažnyčia. Tai pamaldumu paliudijo ne viena ją puoselėjanti karta. Prieš 80 metų pastatyta Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnytėlė skendi žalumynuose ir gėlėse. O ir šalia esantys kapeliai gražiai sutvarkyti, rūpestingai prižiūrimi. Gražiai atrodo šalia bažnyčios esantys parapijos, dabar Vaitimėnų bendruomenės namai, kuriuose vyksta kultūrinis ir dvasinis gyvenimas. Ypač jie būna reikalingi šventadieniais, atlaidų metu bei ilgais rudens ir žiemos vakarais, kai norisi pabendrauti, pasisemti dvasinio, kultūrinio peno, pabūti visiems drauge, pagiedoti, padainuoti, repetuoti. Vaitimėniškiai su nuoširdžia pagarba prisimena prieš kelerius metus šią parapiją aptarnavusius vikarus, dabar jau Rietavo ir Luokės parapijų klebonus kunigus Antaną Gutkauską ir Virginijų Palionį. Jie parapijiečių atmintyje išliks kaip nuoširdžios bei šviesios asmenybės, sustiprinusios vaitimėniškių tikėjimą ir dorą. Dabar Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią aptarnauja Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos kunigai: klebonas kan. dr. Algis Genutis ir vikarai Aivaras Pudžiuvelis bei Vaidas Gadeikis. Klebono kan. dr. A. Genučio iniciatyva parapijoje daug nuveikta: rūpestingai prižiūrima bei nuolat gražinama bažnyčia, daug dirbama su vaikais, jaunimu, ruošiant juos Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui bei ugdant jų dvasinį pasaulį. Palaikomas ryšys su Mažonų seniūnija, bendruomenės aktyvu, puoselėjama dvasinė bei kultūrinė veikla, skiepijamos tikėjimo vertybės.

Rugsėjo 17-ąją, sekmadienį, čia vyko tituliniai Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Klebono kan. dr. A. Genučio iniciatyva buvo Švč. Sakramento adoracija, į kurią įsijungė parapijos jaunimas. Iškilmingas atlaidų šv. Mišias aukojo klebonas. Vainikais, kuriuos nupynė parapijos moterys, išdabinta bažnyčia atrodė šventiškai. Kadangi šventovė nedidelė, todėl per procesiją aplink ją buvo apeita du kartus.

Atlaidų dalyviai dėkingi Mažonų seniūnui Jonui Samoškai, pasirūpinusiam nupjauti šventoriuje augusią žolę bei kitais būdais prisidėjusiam prie atlaidų suorganizavimo.

Pasibaigus atlaidų šv. Mišioms, visi suėjo į Vaitimėnų bendruomenės namus. Vien buvusių kraštiečių atėjo apie 50–60. Jie galėjo apsilankyti čia veikusioje parodoje. Joje eksponuoti įmantriausi kalvio Jono Bendiko metalo dirbiniai ir mezgėjos Jadvygos Dirškuvienės mezginiai. Vaitimėnų moterų vokalinio ansamblio (vadovas – Almutas Šileris) narės padainavo kelias lyrines dainas. Žmonės klausėsi kraštiečio poeto Vido Riepšo skaitomų eilių. Daug širdies įdėjo Tauragės kultūros centro Vaitimėnų skyriaus meninių renginių organizatorė Rasa Maulienė.

Agapėje vaišintasi moterų paruoštomis vaišėmis.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija