2017 m. spalio 13 d.
Nr. 39 (2256)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kėlęs iš sąstingio savo tautiečius

Vilmantas Krikštaponis

Kun. Aleksandras Burba

Vargu ar daug šiandieną rasime lietuvių šviesuolių, kurie be menkiausios materialinės naudos bei nuolat persekiojami dėl savo pažiūrų, aukotųsi vardan šviesesnės savo tautiečių ateities. Mumyse šiandien yra jaučiamas tautinio patriotizmo stygius. O kurgi berastum tikrą lietuvį patriotą? Didžiulė lietuvių patriotų plejada sutinkama tik XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Vienas iš lietuvių tautos žadintojų yra kun. Aleksandras Burba, nuo kurio mirties praėjo 115 metų.

Kun. A. Burba gimė 1854 m. spalio 30 d. Pailių kaime, Kruopių valsčiuje, Šiaulių apskrityje, ūkininkų Aleksandro Burbos ir Onos Badavičiūtės-Burbienės šeimoje.

Nėra iki šių dienų išlikusių duomenų, kiek dar (be Aleksandro) Burbų šeimoje augo vaikų. Žinoma tik tiek, kad Burbos kaip ir daugelis kitų ūkininkų buvo labai religingi žmonės, o šeimoje vyravo lietuviška dvasia, nors šeimos galva dažnai pirmenybę teikdavo lenkiškai kultūrai. Tai pažymi ir A. Burba laiške J. Šliūpui: „Nežinau kodėl, bet jau iš mažų dienų turėjau tokį prisirišimą prie lietuvybės ir pats to nesuprasdamas. Kada mane motina išmokino lietuviškų poterių ir prisakymų, mano tėvas buvo mane panorėjęs mokinti ir lenkiškai, bet aš nuo šito atsiprašiau su ašaromis“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija