2017 m. spalio 13 d.
Nr. 39 (2256)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Nauja bažnytinio meno eksponavimo erdvė

Rugsėjo 19 dieną arkivyskupijos muziejuje Kaune atidaryta paroda „Iš praeities šiandienai“ ir tuo atverta nauja bažnytinio meno eksponavimo erdvė. Dviejose salėse – XVI–XIX amžių arkivyskupijos bažnytinio meno eksponatai: dailės paveikslai bei skulptūros, atkeliavusios į muziejaus fondus iš įvairių Kauno arkivyskupijos bažnyčių. Ekspoziciją praplečia interaktyvusis žemėlapis – jo nuotraukų kataloge lankytojai gali iš arti susipažinti su 105 arkivyskupijos bažnyčių architektūra, dailės objektais bei istorija. Ši ekspozicija – dalis projekto, kurį prieš metus, minint Kauno arkivyskupijos 90-metį, muziejus ėmėsi įgyvendinti supažindindamas su arkivyskupijos bažnyčių meno vertybėmis. Išskirtiniai jų pavyzdžiai jau buvo pristatyti kilnojamojoje stendinėje parodoje, kuri apkeliavo dekanatų centrus ir Šiluvos šventovę.

„Sveikinu su gera pradžia“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, dėkodamas už bendradarbiavimą ir šio projekto įgyvendinimą, už bažnytinio meno saugojimą ir puoselėjimą arkivyskupijoje. Pasak arkivyskupo, bažnytinis menas ir yra sukurtas ne saugykloms, bet turi būti prieinamas ir prabylantis žmonėms.

Į parodos atidarymą susirinkusius kauniečius pasitikęs laikinasis muziejaus direktorius Darius Žukauskas atkreipė dėmesį, jog Kauno arkivyskupijos muziejus įsikūręs istoriniame pastate, kur būta vyskupų rezidencijų ir netgi veikė religinės dailės paroda. „Norėtųsi, kad ši erdvė būtų funkcionali ir nuolat kintanti“, – dalijosi ateities lūkesčiais pamažu vis plačiau atverti bažnytinio meno lobyną D. Žukauskas, sykiu pasidžiaugdamas, kad yra žmonių, kuriems įdomus šis menas ir jo kūrėjų troškimas atspindėti dieviškąjį grožį.

„Tai – 2016 metais mūsų pradėto projekto dalis“, – sakė ses. Kotryna Indrė Šurkutė OSB, pabrėždama mintį pateikti parodoje kuo platesnį arkivyskupijos bažnytinio meno ir architektūros kontekstą. Jis gražiai atsiskleidžia interaktyviajame žemėlapyje ir ypač savo ikonografija unikaliuose eksponatuose (pavyzdžiui, vienintelė arkivyskupijoje Kristaus ant vynmedžio skulptūra), kurie parinkti ir savitais keliais atkeliavo iš įvairių bažnyčių (Čekiškės, Balninkų, Apytalaukio, Šiluvos ir kitų), o dabar meno kalba pasakoja lankytojams žmonijos išganymo istoriją.

Muziejaus vadovas tarė padėkos žodį už palaikymą ir pagalbą Kauno arkivyskupui Lionginui Virbalui, arkivyskupijos kurijai, VšĮ „Ekonomo tarnybai“, Parko galerijai ir kitiems projekto įgyvendinimo pagalbininkams bei rėmėjams – Lietuvos kultūros tarybai, Lietuvių katalikų religinei šalpai, Kauno Kristaus Prisikėlimo ir Palemono parapijoms, Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bei Šv. arkangelo Mykolo (įgulos) rektoratams. Parodą galima apžiūrėti muziejaus darbo laiku: pirmadieniais–penktadieniais 11–18 val., šeštadieniais 11–15 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija