2017 m. spalio 13 d.
Nr. 39 (2256)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Fatimos stebuklo 100 metų jubiliejui

Žmonijos viltis

Fatima – pasaulinė Marijos sostinė

Fatimos regėtojai Pranciškus
Marto, jo sesuo Jacinta
ir Liucija dos Santos

Angelo apsireiškimas

Fatimos miestelis yra apie 112 km į šiaurę nuo Portugalijos sostinės Lisabonos. Netoli nuo Fatimos, Aljustrelio kaime, gyveno dvi giminingos šeimos: Antuanas ir Marija Santos bei Manuelis ir Olimpija Marto. Antuanas ir Olimpija buvo brolis ir sesuo. Antuanas ir Marija Santos turėjo septynis vaikus, iš kurių jauniausia buvo Liucija. Šeima buvo pamaldi ir kasdien kalbėdavo Rožinį, tad Liucija pirmąją Šv.Komuniją priėmė būdama jau šešerių metų. Manuelis ir Olimpija Marto turėjo keturis vaikus, tarp jų buvo sūnus Pranciškus ir dukra Jacinta.

1916 metų vasarą tie trys abiejų šeimų vaikai – Liucija (9 metų), Pranciškus (8 metų) ir Jacinta (6 metų) – drauge ganė avis. Vieną vidurdienį jie, sukalbėję Rožinį, pradėjo žaidimą ridinėdami akmenukus. Staiga pakilo vėjas ir pasirodė šviesus jaunuolio pavidalas. Kai priartėjo arčiau, vaikai galėjo įžvelgti veido bruožus. Tai buvo 14–16 metų nežemiško grožio jaunuolis. Prisiartinęs prie vaikų, palaimino juos tardamas: „Nebijokite. Esu taikos angelas. Melskitės su manimi“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija