2017 m. spalio 20 d.
Nr. 40 (2257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kėlęs iš sąstingio savo tautiečius

Vilmantas Krikštaponis

(Pabaiga. Pradžia nr. 39)

Be „Senkaus Jurgio“, gyvendamas tremtyje kun. A. Burba dar parengė ir „Lietuviškas Mišias“ su natomis ir, pasirašęs Pailiaus slapyvardžiu, jas 1887 metais išspausdino. Knygelėje įrašyta tariama bažnytinė aprobata ir tariamas carinio cenzoriaus leidimas, nors iš tiesų viso to nei iš Vilniaus vyskupijos, nei iš cenzoriaus nebuvo gauta. Tad tuo kun. A. Burba prisidėjo ir prie kontrafakcinės leidybos.

Į laisvę kun. A. Burba išėjo 1888 m. spalio 29 d. ir iš karto buvo paskirtas vikaru į Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplerinės bažnyčią. Tačiau ramybės nebuvo ir čia: kunigas nuolat buvo skundžiamas Vilniaus vyskupijos valdytojui vyskupui A. P. Audzijoniui, o vietos dvarininkui Bortkevičiui apskundus už tautinę veiklą Vilniaus gubernatoriui, kun. A. Burbą ketinta iškelti į Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija