2017 m. spalio 20 d.
Nr. 40 (2257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Tituliniai atlaidai

BUKONYS. Spalio 1 dieną Šv. arkangelo Mykolo parapijoje švęsti Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Šv. Mišios prasidėjo procesija per miestelį su Švč. Sakramentu. Šv. Mišias aukojo prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, koncelebravo klebonas kun. Audrius Mikitiukas (nuotraukoje). Šv. Mišiose giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos „Viduramžių“ choras, vadovaujamas vargonininko E. Obrikio.

Šiemet šventė parapijiečiams buvo ypatinga, nes ką tik savomis rankomis jie atnaujino bažnytėlę. Šioje savanoriškoje talkoje dalyvavo gausus būrys Bukonių miestelio gyventojų, taip pat ir sesė Pranciška, kuri pati gyvena Bukonių miestelyje. Susitelkę žmonės atliko iš tiesų didelius darbus per gana trumpą laiką, suvienijo bendruomenę. Šv. Mišiose prisiekė parapijos pastoracinės tarybos nariai, kuriuos šiai tarnystei patvirtino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Šventėje buvo apstu nuoširdžios maldos, geros nuotaikos, muzikos, bendrystės ir vaišių. Pasveikinti parapijiečius ir kartu švęsti atlaidus atvyko Jonavos rajono meras Eugenijus Sabutis kartu su rajono savivaldybės tarybos nare Birute Gailiene, Seimo narys Rimantas Sinkevičius bei gausus būrys tikinčiųjų.

Pagal Jokuboparapija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija