2017 m. spalio 20 d.
Nr. 40 (2257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Lietuvos katalikių moterų sąjungos suvažiavimas

Ramutė ŠIMELIENĖ

Šv. Mišių aukai vadovauja Kaišiadorių
vyskupas emeritas Juozas Matulaitis,
kairėje – mons. Algirdas Jurevičius,
dešinėje – kun. Vytautas Rapalis

Kaišiadoryse rugsėjui baigiantis įvyko svarbus respublikinis renginys – Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) suvažiavimas. Tądien į Kaišiadoris suvažiavo LKMS atstovės iš visos Lietuvos. Prisirinko pilna Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centro salė. Tądien iškilmingai paminėtas Lietuvos katalikių moterų sąjungos atkūrimo 100-metis.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedroje. Jas aukojo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis kartu su generalvikaru monsinjoru Algirdu Jurevičiumi ir svečiu – Lietuvos katalikių moterų sąjungos dvasios tėvu kun. Vytautu Rapaliu. Šv. Mišiose atnašas aukojo katalikių moterų suvažiavimo dalyvės Alma Šiaudinienė ir Gema Aleksejūnienė su Vilniaus vaikų paramos centro auklėtiniais, o Eucharistiją nešė Kaišiadorių katalikių moterų draugijos pirmininkė Marytė Šakienė su dar vienu šio centro auklėtiniu.


„Kuo žmonės jus laiko?“

Klaipėdos miesto Atsinaujinimo diena

Marta Dangilė Palmaitytė

Uždarymo šv. Mišias aukoja
Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas
(centre), koncelebruoja kan. Vilius
Viktoravičius (kairėje) ir mons.
dr. Visvaldas Kulbokas (dešinėje)

Spalio 14-oji, šeštadienis, Klaipėdoje nebuvo eilinė. Iš pat ryto pratrūkusi liūtis ir stiprūs uostamiesčio vėjai nesutrukdė tūkstančiui klaipėdiečių ir miesto svečių atvykti į Tikėjimo šventę, vykusią Žvejų kultūros rūmuose, ir sausaimšai pripildyti salę. Klaipėdos miesto katalikai susirinko būti kartu ir bendruomenėje išgyventi dvasinio atsinaujinimo džiaugsmą...

Klaipėdos miesto Atsinaujinimo diena „Kuo žmonės jus laiko?“ šiais metais stebino subtiliu grožiu, giliomis dvasinėmis konferencijomis, nepakartojamo grožio šlovinimo giesmėmis, švytinčiais ir kupinais džiaugsmo šventės dalyvių veidais. Visa tai susipynė į didingą klaipėdiečių maldą, kylančią į Viešpatį ir prašančią Jo užtarimo ir palaimos visam miestui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija