2017 m. spalio 20 d.
Nr. 40 (2257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

„Kuo žmonės jus laiko?“

Klaipėdos miesto Atsinaujinimo diena

 

Vyskupo Kęstučio Kėvalo palaiminimas

Uždarymo šv. Mišias aukoja
Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas
(centre), koncelebruoja kan. Vilius
Viktoravičius (kairėje) ir mons.
dr. Visvaldas Kulbokas (dešinėje)

Tikėjimo šventė Klaipėdos
Žvejų kultūros rūmuose

kun. Vygintas Gudeliūnas kalbėjo apie
šv. Mišių ir katalikų tikėjimo esmę

Marta Dangilė Palmaitytė

Spalio 14-oji, šeštadienis, Klaipėdoje nebuvo eilinė. Iš pat ryto pratrūkusi liūtis ir stiprūs uostamiesčio vėjai nesutrukdė tūkstančiui klaipėdiečių ir miesto svečių atvykti į Tikėjimo šventę, vykusią Žvejų kultūros rūmuose, ir sausaimšai pripildyti salę. Klaipėdos miesto katalikai susirinko būti kartu ir bendruomenėje išgyventi dvasinio atsinaujinimo džiaugsmą...

Klaipėdos miesto Atsinaujinimo diena „Kuo žmonės jus laiko?“ šiais metais stebino subtiliu grožiu, giliomis dvasinėmis konferencijomis, nepakartojamo grožio šlovinimo giesmėmis, švytinčiais ir kupinais džiaugsmo šventės dalyvių veidais. Visa tai susipynė į didingą klaipėdiečių maldą, kylančią į Viešpatį ir prašančią Jo užtarimo ir palaimos visam miestui.

Šventė startavo malonia staigmena – Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko trimito garsai paskelbė Atsinaujinimo dienos atidarymą. „Šis atsinaujinimas reikalingas miestui, kiekvienam miesto gyventojui ir jo svečiui. Atsinaujinimas, kuris budina dvasią, dvasinis atsinaujinimas yra būtinas, kad gebėtume mylėti, auginti ir nepaliaujamai gražinti savo miestą, savo artimą, save pačius...“ – skambant pradžios giesmei kalbėjo miesto meras V. Grubliauskas. Po mero sveikinimo scenoje netrukus išvydome diak. dr. Beną Ulevičių, VDU katalikų teologijos fakulteto dekaną. Svečias iš Kauno kalbėjo apie tai, kas yra „Mažų dalykų šventumas“ mūsų kasdienybėje. Scenoje išvydome ypatingą asmenį, atvykusį iš Vatikano, – mons. dr. Visvaldą Kulboką, Vatikano valstybės sekretoriato Ryšių su valstybėmis sekcijos oficiolą. Mons. dr. V. Kulbokas kalbėjo tema „Krikščionis šiandien: prieštaravimo ženklas ar taikos įrankis?“ Tarp gilių dvasinių konferencijų, keliančių mintis vis aukštyn, skambėjo specialiai šiai šventei susibūrusio, Klaipėdos miesto atsinaujinimo dienos choro, vadovaujamo Linos Pudžiuvelytės, šlovinimo giesmės. Jos budino širdis, skleidėsi žmonių veiduose giliomis šypsenomis, kėlė rankas į viršų ir tarsi malonių lietumi plovė kasdienybės nuvargintas sielas...

Šventė vyko Klaipėdos katalikų menininkų namų fojė. Čia daugiau nei penkiolika įvairių meninių krypčių Klaipėdos katalikų menininkų pristatė savo veiklą ir darbus. Buvo galima susipažinti su visų katalikiškų Klaipėdos parapijų veikla. Šventės dalyviams buvo paruošti sotūs ir gardūs šventiniai pietūs, viso renginio metu veikė vaikų kambarys, kuriame lankėsi Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas su tarnybiniais šuniukais ir Amsiu bei kitais, pačiais įdomiausiais svečiais. Žvejų kultūros rūmuose buvo įkurta maldos patalpa, kurioje vyko Švč. Sakramento adoracija, o visi norintieji galėjo atlikti išpažintį arba tiesiog pabendrauti su kunigais rūpimais klausimais.

Šventėje dalyvavo Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas kun. Vygintas Gudeliūnas ir kalbėjo apie šv. Mišių ir katalikų tikėjimo esmę, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas aukojo uždarymo šv. Mišias. Su juo koncelebravo daugiau kaip 20 Telšių vyskupijos kunigų. Vyskupas perskaitė ir savo parašu patvirtino Klaipėdos miesto paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktą.

Visus šventės svečius net sunku įvardinti, tačiau rėmėjus, be kurių šventė nebūtų įvykusi, skelbiame su didžiule pagarba ir padėka. Tai – Klaipėdos miesto savivaldybė ir Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, bandelių kepyklėlė, „Luxa“, „Pitlius“, „Smagu kepti“, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas.

Klaipėdos miesto katalikams džiaugsmingai švęsti savo Tikėjimo šventę nesutrukdė nei lietus, nei vėjai, nes čia lijo Dievo malonių lietus ir pūtė Jo Gailestingumo vėjai. Šventės organizatoriai dėkoja didžiuliam būriui renginio savanorių, Žvejų kultūros rūmų administracijai ir darbuotojams, renginio svečiams ir dalyviams bei visiems atėjusiems ir atsiliepusiems į kvietimą švęsti ir džiaugtis!

Tikimės su visais susitikti dar ne kartą ir budinti Klaipėdą mums labai reikalingam dvasiniam atsinaujinimui!

Mildos Kuzmič ir Arvydo Kluoniaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija