2017 m. spalio 27 d.
Nr. 41 (2258)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Priešinamasi įstatymui, kuris „teiks paramą“ Katalikų Bažnyčios organizacijoms

Gausios pajėgos priešinasi Šeimos stiprinimo įstatymo, kurį Seimas priėmė spalio 19 dieną, priėmimui. Už įstatymą balsavo 60 Seimo narių, penki buvo prieš ir devyni parlamentarai susilaikė. Numatyta dokumento įsigaliojimo data – kitų metų kovas. Įstatymo projektas buvo parengtas ir registruotas dar praėjusioje Seimo kadencijoje, jį iniciatoriai sakė parengę reaguodami į prastėjančią demografinę situaciją. Įstatymo preambulėje apibrėžiama, kad „šeimos pagrindas yra laisvas vyro ir moters apsisprendimas prisiimti šeimai būdingas moralinio ir teisinio pobūdžio pareigas“, o „vyro ir moters papildomumas yra šeimos, kaip pirminės ir prigimtinės bendruomenės bei palankiausios vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinkos, kūrimo pagrindas“. Įstatymas numato, kad šeimos politikai formuoti ir įgyvendinti bus kuriamos naujos institucijos: Nacionalinė šeimos taryba, Šeimos politikos komisija, savivaldybių šeimos tarybos. Įstatyme taip pat numatytos abstrakčios valstybės ir savivaldybės institucijų pareigos padėti šeimoms „parengti vaikus ir jaunimą savarankiškam gyvenimui“, sudaryti palankias sąlygas šeimos verslui, formuoti šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų, palankias mokesčių ir socialinio draudimo sistemas, sudaryti sąlygas gauti būsto nuomos mokesčio ar kredito dalies kompensaciją, užtikrinti galimybes šeimoms gauti būtiną pagalbą ir pan.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija