2017 m. spalio 27 d.
Nr. 41 (2258)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Neišsenkanti Rožinio grandinė

Grupė Marijos gyvojo rožinio
kalbėtojų Šv. Jurgio bažnyčios
šventoriuje, kairėje – klebonas
kun. Artūras Stanevičius

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje klebonas kun. Artūras Stanevičius aukojo šv. Mišias už parapijos Marijos gyvojo rožinio kalbėtojus. Rožinio kalbėjimas yra meditacinė malda, išreiškianti gyvą tikėjimą bei meilę Išganytojui ir Šv. Mergelei Marijai.

Po šv. Mišių Šv. Jurgio parapijos tikintieji ir svečiai susitelkė bendrai maldai už gyvus ir mirusius rožinio kalbėtojus, už šeimas, jų tvirtumą, prašydami Dievo palaimos ir Šv. Marijos užtarimo. Pasak šios parapijos „Carito“ pirmininkės Melanijos Pivorienės, bendra visuotinė malda brandina žmonių gilesnį tikėjimą, tvirtesnę viltį bei nuoširdžią meilę. ,,Prieš 29 metus, kai tik įsikūrė „Caritas“, plėsdami savo veiklą, įkūrėme maldininkų grupę, kuriai vadovavo ir iki šiol vadovauja Onutė Rumbienė. Tai buvo 20 moterų grupė, kuri kiekvieną mėnesį meldėsi įvairiomis intencijomis. Deja, keturių maldininkių iš tos grupės jau nebeturime, už jas šiandien irgi meldėmės. Tačiau mūsų gretos auga – turime narių ne tik iš mūsų rajono, bet net ir iš Kauno atvyksta moterų. Šiuo metu turime 60 gyvojo rožinio kalbėtojų, pasiskirsčiusių į tris grupes. Pasiūliau, kad, jei kas norėtų, galėtų kalbėti rožinį namuose ir įsipareigoti melstis bent po vieną rožinio maldos slėpinį kasdien. Negalima praleisti nė dienos, kad neiširtų gyvojo rožinio grandinė, jungianti mus su Dievu“ – teigė M. Pivorienė.

Danguolė BARAUSKIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija