2017 m. spalio 27 d.
Nr. 41 (2258)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

24 valandos vardan religijos laisvės Paryžiuje

Prancūzijos sostinėje Paryžiuje vyko akcija „24 valandos vardan religijos laisvės“. Labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ po panašių akcijų Londone ir Rio de Žaneire spalio 12-osios pavakare apšvietė raudonai šviečiančiais žibintais garsiąją Monmarto (Montmartre) baziliką, dedikuotą Švč. Jėzaus Širdžiai. Bazilika buvo atvira tikintiesiems visą parą, spalio 12-ąją joje aukotos šv. Mišios. Popietę šventovės laiptinėje susirinkusieji dalijosi mintimis diskusijoje apie krikščionių persekiojimą ir kankinystę o, pritemus, apie 19 valandą, įžiebti simboliškai kankinių kraujo spalvą primenantys prožektoriai. Tuo metu šventovėje prasidėjo maldos vigilija, kuri tęsėsi visą naktį atminimui tų, kurie patyrė religinės laisvės suvaržymus. Atėję į Švč. Jėzaus Širdies baziliką galėjo adoruoti išstatytą Švč. Sakramentą.

Pasak labdaros organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ atstovų, apšvietimas raudona spalva verčia žmonės susimąstyti; akcija skirta tam, kad žmonės susikauptų, pasvarstytų, ką reiškia gyventi sąlygomis, kai kliudoma, varžoma arba net draudžiama praktikuoti tikėjimą, kai už tai baudžiama, kartais fizinėmis bausmėmis arba panaudojama prievarta. Daugelis žmonių apie tai beveik visai nenusimano, nes didžiosios žiniasklaidos priemonės apie tai nepraneša. Tačiau kai raudonai sušvito Londone garsioji Vestminsterio katedra arba Rio de Ženeiro kalvoje Kristaus Išganytojo statula, arba Romoje „Trevi“ fontanas, tada žmonės ėmė domėtis, kas čia švyko.

Labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ jau daugiau kaip septynis dešimtmečius morališkai ir finansiškai remia sunkumus patiriančias krikščionių bendruomenes ir Bažnyčias visame pasaulyje ir, pasak jos atstovų, „kankinių kraujo šviesos“ akcijas žada tęsti ateityje kituose miestuose, kad atkreiptų pasaulio dėmesį į religinio persekiojimo temą, kad pasaulis neužmerktų akių priešais tuos, kurie paaukojo arba aukoja gyvybę dėl savo tikėjimo, arba iš kurių dar šiandien atimama religijos laisvė.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija