2017 m. spalio 27 d.
Nr. 41 (2258)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijos kunigų susirinkime – apie naujus darbus

Telšių vyskupijos kunigai, policijos
vadovai ir savivaldybių merai
su vyskupais Kęstučiu Kėvalu,
Jonu Boruta ir Linu Vodopjanovu

Spalio 18 dieną Telšiuose vyko Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis formacijos susirinkimas. Susirinkusiuosius pasveikino ir rytmetinei bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas. Pradėdamas maldą jis, pasveikino kunigus ir iš Vilniaus atvykusius vyskupą emeritą Joną Borutą SJ bei Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios kleboną, Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčios rektorių mons. Kęstutį Latožą. Po bendros maldos įžvalgomis pasidalino vyskupas emeritas J. Boruta SJ. Jis kalbėjo apie dabarties realijas ir aktualijas, apie itin sparčiai besikeičiančią situaciją Lietuvoje ir visame pasaulyje, drąsino kunigus nebijoti sunkumų ir pastoracinių iššūkių, pasitikėti Dievo Apvaizda ir Jo vedimu bei veikimu Bažnyčioje. Kunigams vyskupas emeritas linkėjo ištvermės ir ryžto sekti Kristumi ir uoliai skelbti Evangeliją šių dienų pasaulyje.


Panevėžio vyskupijos kunigų konferencijoje – apie susitvarkymo mentalitetą ir Aušros Vartus

Spalio 11 dieną Panevėžio kurijoje vyko kunigų konferencija, kurioje pranešimą apie Suaugusiųjų katechezę – katechumenato programą – skaitė Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnybos programų vadovas dr. Artūras Lukaševičius. Ši programa pagal vyskupų nuorodas įvedama nuo rudens. Šiaulių vyskupija jau vykdo katechumenato programą. Telšių vyskupija šiai programai pasiruošusi. Kitose vyskupijose ši programa vykdoma prie katedrų. Dr. A. Lukaševičius pristatė katechumenato „Tikėjimo pagrindų“ programos gaires: bendras nuorodas, susitikimo struktūrą, paaiškino, kaip formuojama padalomoji medžiaga ir kokios jos funkcijos. „Katechumenato esmė – teisingas santykis tarp pasirengimo sakramentams ir sakramentų šventimo, – sakė jis. – Katechumenatas yra tikėjimo kelionė – pati seniausia programa Katalikų Bažnyčioje, kuri buvo žinoma jau II amžiuje (VI–VII amžiais dėl kūdikių krikšto programa ėmė nykti, dabar ji taikoma tik misijų kraštuose). II Vatikano Susirinkimas nurodo ją atnaujinti. (Programa trunka iki dvejų metų. Šiuo metu skirtas eksperimentinis laikas – aštuoni mėnesiai. Lietuvoje katechumenatas Vilniuje vykdomas 20 metų, o Kaune – 16 metų.) Programą sudaro 30 susitikimų, kurių kiekvienas trunka apie 1,5–2 val. Kiekvienam susitikimui tinka išklausyti paskaitos vaizdo įrašą. Programa skirta suaugusiems, siekiantiems geriau susipažinti su Katalikų Bažnyčios tikėjimu, besirengiantiems įkrikščioninimo sakramentams, siekiantiems pagilinti tikėjimą; galbūt, po Alfa kurso.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija