2017 m. lapkričio 3 d.
Nr. 42 (2259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Žaizdos

Ar semiamės stiprybės iš praeities?

Stasė Eitavičienė

Malda prie paminklo. Šventojo Rašto
ištrauką skaito evangelikų reformatų
kunigė Sigita Veinzieri, už jos –
kun. Ernestas Želvys

Atminimo lentos atidengimo
renginyje dalyvavo tik pagyvenę
miestelio gyventojai

Šv. Mišių aukoje dalyvavo savanoriai

Atminimo lentą atidengė Biržų
rajono savivaldybės meras Valdemaras
Valkiūnas ir Nemunėlio Radviliškio
seniūnas Giedrius Kubilius

Atminimo lenta Nemunėlio
Radviliškio savanoriams

Kun. Ernestas Želvys,
pašventinęs paminklą, nusilenkia

Močiutės, kurios kiekvieną
sekmadienį meldžiasi bažnyčioje

NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS. Spalio 15-ąją, sekmadienį, čia buvo atidengta Atminimo lenta 1919–1920 metų savanoriams, kilusiems iš šio valsčiaus. Tai – jau ketvirtasis atminimo ženklas šiems Tėvynės patriotams Biržų rajone. Neseniai Atminimo lentos buvo atidengtos Papilyje, Vabalninke ir Pabiržėje, dar viena savo eilės laukia Biržuose. Visose minėtose vietose renginiai vyko su dainomis, gražiomis, įkvepiančiomis politikų kalbomis, savanorių salvėmis. Bet Nemunėlio Radviliškyje šventės idilę sudrumstė Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje šv. Mišias aukojęs Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras kun. Ernestas Želvys, priversdamas visus susirinkusius pamąstyti apie savo santykį su Tėvyne, savo artimu ir su tais, kurių atminimui atidengdami paminklus skiriame dainas ir žodžius, dažnai mūsų gyvenimuose praradusius tikrąją savo prasmę. Kunigas kalbėjo apie patriotizmą ir patrioto ištikimybę, kuri pasireiškia ryžtu aukotis savo šaliai, palaikyti ir ginti ją. Patriotas yra ištikimas tėvynei, nes ji yra sava. Tėvynė išlieka, nors pasikeičia valdžios ir santvarkos. Ir tamsiausiomis valandomis patriotas gali tikėtis, kad Tėvynė atgims, jos žmonės apsivalys, išsigydys. Atsitiesimas gali užtrukti dešimtmetį, pusę amžiaus, net ilgiau, bet tikslas nėra nepasiekiamas, ypač jei tauta ir tėvynė praeityje turėjo kuo didžiuotis, iš ko „stiprybę semtis“. Tokie, anot kunigo, buvo tie žmonės, kuriems netrukus atidengsime Atminimo lentą. „Ne lenta svarbu, bet jų žygių išaukštinimas mūsų širdyse. Galima daug rašyti ir kalbėti apie patriotiškumą, bet ką jis reiškia man? Daug skundžiamės, kaltiname valdžią, bet savęs nepaklausiame, ką konkrečiai padarėme, kad šitame Dievo mums sukurtame pasaulyje būtų daugiau tiesos ir gėrio, daugiau meilės. Mes pripratome, kad valstybė turi duoti mums. O ką jai duodame mes? Patriotizmas pasireiškia tuo, kad žmogus turi duoti, o ne valstybė. Mes pasijaučiame dievais ir norime, kad viskas būtų taip, kaip mes norime. O juk patriotizmas nėra vien savo jausmų išraiška, tai – darbas, veikla, dažnai net be atlygio. Skelbiamės Marijos žeme, o tikėjimo nėra. Liko kelios dienos iki paminklinės lentos atidengimo, skelbimų nėra nei miestelyje, nei rajono laikraščiuose. Kultūros namai sau, mokykla sau, bendruomenė sau – bažnyčioje tos pačios septynios giedančios močiutės, šiandien renginyje – irgi tik gerokai pagyvenę žmonės. Jūs nemylite nei savęs, nei kitų, o be meilės nėra nei tikros laisvės, nei patriotizmo“, – skaudžiai kalbėjo kunigas Nemunėlio Radviliškio bendruomenės žmonėms, privertęs ne vieną nuleisti galvą.

Po šv. Mišių iš bažnyčios išėjusių tikinčiųjų prie netoliese kryžiaus papėdėje pastatytos Atminimo lentos laukė keletas miestelio žmonių ir evangelikų reformatų kunigė Sigita Veinzieri. Ji perskaitė Šventojo Rašto ištrauką, dar kartą patvirtinančią katalikų kunigo žodžių teisingumą: „Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Juk visas Įstatymas telpa viename sakinyje: mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, tai žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti!“ (Gal 5, 13–15).

Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas ir Nemunėlio Radviliškio seniūnas Giedrius Kubilius atidengė Atminimo lentą, o kun. E. Želvys ją pašventino, nulenkdamas galvą prieš šiuos žmones, kurių vardai įamžinti lentoje. Tai – Vyčio kryžiaus kavalieriai Juozas Lanskoronskis, Pranas Pučekas, Jonas Taura, savanoriai Kostas Gavėnas, Augustas Pipinė, Jonas Pipynė, Bernardas Sakalauskas, Petras Žemaitis. Visi, atsiliepę į kvietimą ginti savo Tėvynę, ir dar kelios dešimtys kitų, kurių savanorystės faktą įrodantys dokumentai nebuvo surasti, todėl jų vardai nepateko į čia minimų sąrašą. „Vargu ar yra dar kokia kita šalis, kuri, būdama tokių galingų valstybių apsuptyje, sugebėjo pasinaudoti istorijos momentu ir tapti laisva. Šiandien patriotizmas – naujos Lietuvos kūrimas, Lietuvos, kuri rastų vietą globaliame pasaulyje, kad išliktų tokia svarbi, kokia buvo iki šiol“, kalbėjo renginyje dalyvavę svečiai. Čia buvo ir būrelis savanorių artimųjų, giminaičių, mero pavaduotoja Irutė Varzienė.

„Dievas kuria Visatą, Žemę, žmones ir visa, kas yra. O žmogus, kurdamas gėrį savyje, šeimoje, bendruomenėje ir tautoje Jam padeda. Tik kartais mes nesuvokiame, kaip mums visur ir visada reikalinga Viešpaties pagalba“, – kalbėjo kunigas Ernestas, linkėdamas visada prisiminti didingą mūsų šalies praeitį, kad ji mums taptų mūsų šiandienos pamoka. Tik be meilės ir patriotizmo čia neapsieisime, kaip neapsieinama sodinant gėles ar medžius, statant savo namą ar rūpinantis aplinka. Yra žmonių, kurie tai supranta ir vertina kaip ypatingą Dievo meilę ir dovaną sau ir mūsų šaliai, o kitiems kartais apie tai reikia priminti. Prie atminimo lentų nuaidėjo karių savanorių salvės, buvo uždegtos žvakutės, padėkota visiems, prisidėjusiems prie šių atminimo ženklų pastatymo.

Biržų rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija