2017 m. lapkričio 3 d.
Nr. 42 (2259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Semtis malonių iš Fatimos Švč. Mergelės Marijos

Grupė biržiečių Fatimoje

Biržiečiai – nepailstantys keliauti maldininkai. Daugelis jų lanko šventas vietas po visą pasaulį. Visus draugėn suburia ir vadovauja Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kun. Ernestas Želvys. Šiemet, švenčiant 100-ąsias Fatimos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo metines, biržiečiai jau nuo pavasario rengėsi vykti į vieną garsiausių pasaulio vietų.

Rugsėjo pabaiga tapo šios svajonės išsipildymu. Vėlų rugsėjo 24-osios, sekmadienio, vakarą atskridome į Ispanijos sostinę Madridą. Ryte pradėjome piligrimystę – pažintį su šia šalimi. Autobusu vykome į Avilą – gimtąjį šv. Teresės Avilietės miestą. Kelyje gidas supažindino su Ispanijos istorija bei dabartimi. Avilos miesto istorija daugiausia susijusi su šv. Terese – žydų dukra, priėmusia krikščionybę ir tapusia Basųjų karmeličių ordino vienuole, šventąja. Ji buvo viena didžiausių Katalikų Bažnyčios mistikių ir reformos šalininkių. Miesto centrą supa geriausiai Europoje išsilaikiusios viduramžių sienos, kurios gerai matomos nuo Keturių stulpų kelio. Lankėmės tvirtovę primenančioje nebaigtoje statyti Avilos katedroje. Viduje radome įspūdingą šv. Vincento ir jo seserų antkapį, bazilikos kriptoje – koplyčią su „Požemio“ Mergelės Marijos skulptūra. Katedroje yra šv. Petro skulptūra, atitinkanti Vatikano originalą. Šv. Teresės gimtųjų namų vietoje stovi tėvų Basųjų karmelitų bažnyčia. Čia palaidoti jos tėvai ir įrengtas muziejus. Šv. Teresė, įkurdama vienuolyną, keliavo po Ispaniją su savo mokiniu šv. Jonu nuo Kryžiaus, atnaujindama Bažnyčios gyvenimą pagal Evangeliją.


Su Dievo palaima ir angelo globa

Grupė Raseinių rajono policijos
komisariato pareigūnų
su Viduklės kunigais

Viduklė. Spalio 2-ąją Lietuvoje minima Policijos (Angelų sargų) diena. Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai jau šešiolikti metai savo profesinę šventę mini Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčioje su tikinčiųjų bendruomene bendroje šv. Mišių aukoje. Spalio 1-ąją, sekmadienį, tarp gausiai susirinkusių tikinčiųjų gražiai derėjo šventine apranga pasipuošę policijos pareigūnai. Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė kun. Vytautas Kaknevičius. Po šv. Mišių Seimo narys Arvydas Nekrošius Raseinių policijos Veiklos skyriaus viršininkui Artūrui Košikui įteikė dovaną. Pareigūnai dėkodami parapijos klebonui kun. Albertui Stanuliui už glaudų bendradarbiavimą irgi įteikė atminimo dovaną.

Klebonas nuoširdžiai padėkojo tikinčiųjų bendruomenei, bažnytiniam chorui, policijos pareigūnams ir visus pakvietė į parapijos salę. Čia vyko šventinė programa, skirta Angelų sargų ir Pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Visus maloniai sutiko Viduklės „Carito“ savanorių pirmininkė Irena Petraitienė, šventės vedėja Vaida Trumpiutė. Seniai parapijos salė matė tiek daug žmonių – teko iš klebonijos sunešti visas kėdes, bet vis tiek buvo nemažai stovinčiųjų. Audringų aplodismentų, nuoširdžios klebono kun. A. Stanulio padėkos sulaukė dainininko Karolio Kaminsko iš Bijotaičių koncertas. Ne vienas šventės dalyvis už kūrybą, už savo vidinį dvasinį pateikimą visuomenei padėkos žodžius tarė Irenai Andrikienei.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija