2017 m. lapkričio 3 d.
Nr. 42 (2259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Su Dievo palaima ir angelo globa

Grupė Raseinių rajono policijos
komisariato pareigūnų
su Viduklės kunigais

Viduklės karitiečiai su klebonu
kun. Albertu Stanuliu

Viduklė. Spalio 2-ąją Lietuvoje minima Policijos (Angelų sargų) diena. Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai jau šešiolikti metai savo profesinę šventę mini Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčioje su tikinčiųjų bendruomene bendroje šv. Mišių aukoje. Spalio 1-ąją, sekmadienį, tarp gausiai susirinkusių tikinčiųjų gražiai derėjo šventine apranga pasipuošę policijos pareigūnai. Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė kun. Vytautas Kaknevičius. Po šv. Mišių Seimo narys Arvydas Nekrošius Raseinių policijos Veiklos skyriaus viršininkui Artūrui Košikui įteikė dovaną. Pareigūnai dėkodami parapijos klebonui kun. Albertui Stanuliui už glaudų bendradarbiavimą irgi įteikė atminimo dovaną.

Klebonas nuoširdžiai padėkojo tikinčiųjų bendruomenei, bažnytiniam chorui, policijos pareigūnams ir visus pakvietė į parapijos salę. Čia vyko šventinė programa, skirta Angelų sargų ir Pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Visus maloniai sutiko Viduklės „Carito“ savanorių pirmininkė Irena Petraitienė, šventės vedėja Vaida Trumpiutė. Seniai parapijos salė matė tiek daug žmonių – teko iš klebonijos sunešti visas kėdes, bet vis tiek buvo nemažai stovinčiųjų. Audringų aplodismentų, nuoširdžios klebono kun. A. Stanulio padėkos sulaukė dainininko Karolio Kaminsko iš Bijotaičių koncertas. Ne vienas šventės dalyvis už kūrybą, už savo vidinį dvasinį pateikimą visuomenei padėkos žodžius tarė Irenai Andrikienei.

Su Pagyvenusių žmonių diena sveikino Seimo narys A. Nekrošius, Seimo narės Vidos Ačienės padėjėja Janina Jasiulienė. Po koncerto ir oficialių sveikinimų Viduklės „Carito“ savanoriai visus pakvietė prie vaišių stalo, vyko šilti pokalbiai.

Viduklės karitiečiai bendrauja su maltiečiais, kuriems vadovauja Gerda Visockienė ir klebonas kun. A. Stanulis. Karitiečiai ir maltiečiai savanoriai, kiek gali, padeda nepasiturintiems, stokojantiems ir vienišiems senyvo amžiaus žmonėms. Per šiemetinius atlaidus Šiluvoje karitiečiai ir maltiečiai maldininkus vaišino karšta sriuba. Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentas Romas Abukevičius už aktyvią savanorišką labdaringą veiklą įteikė padėką klebonui kun. A. Stanuliui.

Viduklės parapijos klebonas ir karitiečiai dėkingi šventės rėmėjams ir visiems, prisidėjusiems prie šventės organizavimo ir joje dalyvavusiems. Tegul visus gyvenimo kelyje lydi gerojo angelo globa!

Pranas Laurinavičius

Raseinių rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija