2017 m. lapkričio 10 d.
Nr. 43 (2260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Aparesidos 300 metų jubiliejus

Brazilijos Aparesidos šventovėje spalio viduryje vyko iškilmės, kuriose minėta šiai šventovei pradžią davusios Mergelės Marijos statulėlės suradimo upėje 300 metų sukaktis. Popiežiui Pranciškui iškilmėse Brazilijos katalikų šventovėje atstovavo jo paskirtas specialus legatas, buvęs Vyskupų kongregacijos ir Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos vadovas kard. Džiovanis Batista Re (Giovanni Battista Re). Jis popiežiaus vardu spalio 12-ąją aukojo jubiliejaus iškilmes užbaigiančias šv. Mišias. Iškilmės dalyviams ir visiems Brazilijos katalikams perduota popiežiaus Pranciškaus vaizdo žinia. Popiežius sveikino iškilmių dalyvius, visus Brazilijos katalikus ir visą tautą. Vaizdo įraše paminėta Popiežiaus kelionė į Braziliją 2013 metų liepą. Tai buvo pirmoji jo apaštališkoji kelionė po išrinkimo į šv. Petro sostą. Popiežius tąkart keliavo į Braziliją dalyvauti Rio de Žaneire vykusiose Pasaulio jaunimo dienose ir lankė Brazilijos Bažnyčią. Vienas iš tokių Brazilijos katalikų bendruomenei skirtų pirmosios popiežiaus Pranciškaus kelionės įvykių buvo vizitas Aparesidos šventovėje.

Upėje žvejų surasta Marijos statulėlė atvertė naują Brazilijos katalikų istorijos puslapį. „Aparesidos Marijos statulėlės suradimas įkvėpė žmones pasitikėti Dievu, visada būti pasiruošusiems Dievo staigmenoms, – sakė Šventasis Tėvas, vaizdo įraše kreipdamasis į brazilus. – Šiemet, kai minime šio įvykio 300 metų sukaktį, turime būti dėkingi Dievui už visas jo malones ir turime džiaugtis. „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės!“ – ragina apaštalas Paulius. Džiaugsmas tesiveržia iš jūsų širdžių, tesilieja per kraštus, tepasiekia kiekvieną Brazilijos kampelį, visus geografinius, socialinius ir egzistencinius paribius, tepasiekia visus žmones, ypač tuos, kurie labiausiai išsiilgę vilties. Marijos šypsena, kurią matome šiame jos atvaizde, prieš tris šimtmečius žvejų surastoje statulėlėje, tebūnie gerumo ir džiaugsmo šaltinis visiems, kas kasdien susiduria su gyvenimo sunkumais. Krikščionis negali būti pesimistas“, – sakė popiežius Pranciškus brazilams perduotoje žinioje.

Aparesidos Marijos šventovė yra Brazilijos Bažnyčios širdis, dvasinis visos didelės šalies centras. Šventovės istorija siekia 1717 metus, kai netoliese esančioje Paraiba do Sul upėje žvejai surado nedidelę medinę Švč. Mergelės Marijos statulėlę. Jai buvo pastatyta nedidelė koplyčia. Didėjant pamaldumui Dievo Motinai, garsui apie šią vietą plintant, vėliau buvo pastatyta didesnė bažnyčia. Dar vėliau ypatingu pamaldumu Dievo Motinai ir jos užtarimu suteikiamomis malonėmis išgarsėjusi vieta buvo paskelbta Brazilijos nacionaline šventove. Prieš šešis dešimtmečius prasidėjo dabartinės didelės bazilikos statybos darbai. Ją konsekravo popiežius Jonas Paulius II 1980 metais. Į šią baziliką 2007 metais buvo nuvykęs ir popiežius Benediktas XVI. Jis tuomet dalyvavo Lotynų Amerikos vyskupų tarybos generalinėje konferencijoje, kuria buvo pradėta visame žemyne vykdoma didžioji evangelizavimo misija. Viso žemyno vyskupų susitikimo baigiamojo dokumento redakcijos grupei vadovavo Buenos Airių arkivyskupas kard. Chorchė Marijus Bergoljas (Jorge Mario Bergoglio) – popiežius Pranciškus.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija