2017 m. lapkričio 10 d.
Nr. 43 (2260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Mokslinė konferencija

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

PLUNGĖ. Spalio 21 dieną Žemaičių dailės muziejuje, Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose, vyko mokslinė konferencija, skirta Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejui. Konferencijoje „Žemaičių vyskupija: praeitis ir dabartis“ pranešimus skaitė istorikai ir istorijos tyrinėtojai. Pranešimuose išryškinti svarbūs, analitiniai aspektai Žemaičių vyskupijos istorijos atgarsiai dabartyje.

Konferencijoje dalyvavo ir susirinkusiuosius pasveikino Seimo narys Jonas Varkalys, Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio vardu jo patarėjas Mindaugas Jurčius, sveikinimo žodį tarė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas ir dėstytojas kan. Andriejus Sabaliauskas, Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas, Plungės parapijos klebonas kun. Julius Meškauskas. Visi pasidžiaugė nuveiktais darbais švenčiant šią reikšmingą ir mūsų istorijai itin svarbią sukaktį, priminė, kiek daug nuveikta rengiantis šiai konferencijai, savo įžvalgomis pasidalino Žemaičių Dailės muziejaus, kurio dėka ir iniciatyvumu ši konferencija buvo surengta, direktorius Alvidas Bakanauskas, o jos darbą koordinavo šio muziejaus mokslinės bibliotekos vedėja Dalia Šimkutė.

Muzikiniu sveikinimu kreipėsi ir savo įžvalgomis pasidalino Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius.

Skaitydamas pranešimą „Žemaičių vyskupijos sostinė: šlovė ir jos griuvėsiai“ Žemaičių vyskupystės muziejaus vedėjas Antanas Ivinskis nuodugniai analizavo dokumentą, kuris buvo parengtas ir patvirtintas prieš 600 metų Trakuose (1417 m. spalio 23–24 d.) Lektorius pateikė nuodugniai išnagrinėtus faktus apie vyskupijos įkūrimo aplinkybes, pirmojo Žemaičių vyskupijos vyskupo konsekraciją, Varnių, kaip šios vyskupijos sostinės, raidą iki šių dienų.

Apžvelgdamas kai kuriuos ryškesnius Žemaičių Kalvarijos istorijos raidos aspektus Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojas, kan. relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus Sabaliauskas skaitė pranešimą: „Žemaičių vyskupijos gyvavimas Žemaičių Kalvarijos istorijos kontekste“. Lektorius kalbėjo apie šios itin Žemaičių vyskupijos gyvenime svarbios šventovės įtaką ne tik Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos istorinei raidai iki šių dienų.

Pranešimą „Plungė ir plungiškiai vyskupo Motiejaus Valančiaus „Namų užrašuose“ skaitė mokslininkė iš Lietuvos istorijos instituto habil. m. dr. Aldona Prašmantaitė. Ji išsamiai nagrinėjo vyskupo M. Valančiaus raštus, kuriuose kalbama apie Plungę ir jos istoriją.

Apie Žemaičių Kalvarijos dekanato bažnyčių vargonus ir vargonų meistrus išsamią informaciją pateikė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir VšĮ „Vargonų paveldo centras“ atstovas dr. Girėnas Povilionis. Jis pristatė vargonų atsiradimo aplinkybes, meistrus bei bažnytinės vargonų muzikos Žemaitijos bažnyčiose raidą praeityje bei analizavo dabarties realijas.

Klaipėdos universiteto, Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro doc. dr. Remigijus Oželis pranešime „Istorija kuriama šiandien: Šv. Jokūbo piligrimų kelio atšakos Telšių vyskupijoje“ pristatė Europoje bene patį svarbiausią ir didžiausią vaidmenį suvaidinusį bei aktualumo ir šių dienų neprarandantį Šv. Jokūbo piligrimų kelią. Docentas išsamiai pristatė piligrimų kelio atsiradimo istoriją bei aplinkybes, kalbėjo apie šios praktikos svarbą bei plėtrą Lietuvoje. Piligrimai gali keliauti ir Lietuvoje, lankydami Šv. Jokūbo titulo bažnyčias bei žymiausias šventoves. Vidinis tokio piligriminio kelio ilgis – daugiau kaip 1000 kilometrų ir sujungia 12 Lietuvos vyskupijų bažnyčių.

Pasibaigus konferencijai tame pačiame muziejuje atidaryta paroda „Žemaičių vyskupystės bažnyčių lobiai“, vyko dalyvių tarpusavio pabendravimas prie kavos ar arbatos puodelio, diskusijos, konferencijos aptarimas.

Šie metai ypatingi, nes per visą Žemaitiją nuvilnijo įvairių renginių gausa, kurių metu buvo minima ir švenčiama Žemaičių vyskupijos 600 metų įkūrimo sukaktis. Pagrindinis renginys vyko rugpjūčio 19–20 dienomis Varniuose, tačiau to įvykio atgarsiai vis dar lydi Žemaitijos žemės vaikus.

Per visus renginius buvo galima ir vis dar tebėra puiki galimybė aplankyti Žemaičių vyskupystės muziejų senojoje šios vyskupijos sostinėje Varniuose. Čia muziejaus vedėjo Antano Ivinskio rūpesčiu ir iniciatyva vis dar tebeeksponuojama Žemaičių vyskupų portretų galerija. Tai – unikali paroda, kuri laukia lankytojų. Atsiveria puiki galimybė atvykstantiems į Varnius ir susipažįstantiems su Žemaičių vyskupijos praeitimi judėti toliau ir aplankyti Telšių vyskupijos ir visos Žemaitijos sostinę Telšius. Čia svarbu aplankyti ant aukščiausios iš septynių kalvos stūksančią Katedrą, būtina užsukti į turtingą savo sukauptais eksponatais „Alkos“ muziejų ir dar toliau judant atvykti į jau minėtą Žemaičių Dailės muziejų Plungėje, kur yra surengta ir sakraliojo meno paroda.

Vyskupijos įkūrimo jubiliejaus šventimas šiais metais eina į pabaigą, tačiau visų svarbių objektų lankymas ir susipažinimas su turtinga ir labai svarbia šios vyskupijos bei krašto istorija niekada nepraras savo aktualumo. Ne be reikalo Seimas 2019-uosius paskelbė žemaičių ir Žemaitijos metais. Tai – dar vienas puikus impulsas geriau pažinti šio unikalus krašto istoriją bei dabartį keliaujant po jį ir lankant svarbiausius sakraliuosius objektus bei kultūros paminklus, nepaliekant nuošalyje turtingų savo fondais ir ekspozicijomis muziejų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija