2017 m. lapkričio 10 d.
Nr. 43 (2260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Lauryno Ivinskio premija – Lietuvos žydų kalendoriui

Šiaulių rajono meras Antanas
Bezaras apdovanoja „Pasaulio
tautų teisuolių“ kalendorių
sudarytoją Danutę Selčinskają

Prie Lauryno Ivinskio kapo

KURŠĖNAI. Jau dvidešimt aštuntą kartą surengtoje lietuviško kalendoriaus šventėje įteikta Šiaulių rajono savivaldybės Lauryno Ivinskio premija už geriausią metų kalendorių. Vertinimo komisija vienbalsiai geriausiu metų kalendoriumi pripažino žydišką kalendorių „Pasaulio tautų teisuoliai“. Kalendorius – išskirtinio dizaino, meninės ir istorinės vertės. „Pasaulio tautų teisuolių“ kalendorių  sudarė Danutė Selčinskaja, išleido Lietuvos žydų bendruomenė. Kalendoriaus sudarytoja D. Selčinskaja apdovanota Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro padėkos raštu, kuris skirtas Lietuvos žydų bendruomenei, už istorinės atminties saugojimą, lietuviškų kalendorių tradicijų tęstinumą. Kalendoriaus sudarytoja D. Selčinskaja pabrėžė, jog Lietuvos žydų bendruomenė jau turi įdirbį leidžiant žydiškus kalendorius, kurie įprasmina žydų bendruomenės veiklą, istoriją, pasakoja apie Lietuvoje gyvenusius iškilius visuomenės veikėjus. Kalendoriaus sudarytoja pasakojo apie kalendoriuje įamžintus žydų gelbėtojus iš Šiaulių apskrities: Oną Šimaitę, kunigus Vladą Požėlą, Polikarpą Macijauską, Petrą Girbudą, Alfonsą Songailą ir kitus. Vien iš Šiaulių miesto bei rajono 76 žmonės yra pripažinti pasaulio teisuoliais.

Kalendoriaus sudarytoją pasveikino Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė.

Į susirinkusiuosius kreipėsi iš Šiaulių kilusi žydė Sulomit Lev, dėkojo Marijai Rusteikaitei ir kitiems, padėjusiems jai ir jos šeimai išgyventi holokaustą. Ilgus metus S. Lev gyveno Marytės Kazlauskaitės pavarde. Ji sakė labai norinti sužinoti apie kunigą, kuris jos mamai davė svetimos mirusios mergaitės dokumentus, kad Sulomit galėtų gyventi.

Šiaulių apskrities žydų bendruomenės atstovai išsakė daug gražių žodžių Šiaulių rajono savivaldybės vadovams ir darbuotojams, kurie daug prisideda prie žydų paveldo išsaugojimo, padeda tvarkyti atmintinas vietas. Jų padėkos ir gėlės įteiktos merui A. Bezarui, Kužių seniūnei Jolandai Rudavičienei ir Kultūros skyriaus specialistui Zigmui Ripinskiui.

Lietuviško kalendoriaus šventėje pagerbtas ir Laurynas Ivinskis – padėta gėlių prie jo kapo Senosiose Kuršėnų kapinėse.

Kuršėnų žydų masinio žudymo vietoje, Pagarbos miške, surengta atminimo valanda. Skambant smuiko garsams ant Lietuvos simbolinio žemėlapio buvo dedami akmenėliai su čia žuvusių žydų pavardėmis. Visų žuvusių atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

L. Ivinskio premijos įteikimo ir lietuviško kalendoriaus šventėje Kuršėnuose žiūrovai galėjo paklausyti Lietuvos žydų dainų ir šokių ansamblio „Fajerlech“ muzikantų atliekamų žydiškų dainų.

Zigmas Ripinskis

Šiaulių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija