2017 m. lapkričio 10 d.
Nr. 43 (2260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kelionė kardinolo ir palaimintojo keliais

Kaišiadorių Katedroje prie palaimintojo
Teofiliaus Matulionio relikvijų

Rokų parapijiečiai Guronyse

Spalio 22-ąją, sekmadienį, piligrimystei nusiteikusi grupė Rokų Šv. Antano Paduviečio parapijos žmonių sėdo į autobusą. Malda paprašius šv. Jono Pauliaus II, šv. Kristoforo ir pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo bei globos išvykta maršrutu Rokai–Guronys–Kaišiadorys–Rokai. Mintis aplankyti Guronis ir Kaišiadorių Katedrą kilo vykstant namo iš Vilniaus po birželio 25 dieną vykusios palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos Vilniuje.

Guronys – kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimtinė. Siekiant įamžinti Šventosios Romos Bažnyčios kardinolo, itin branginusio Rožinio maldą, atminimą, sukurtas Rožinio slėpinių kelias – penkios Rožinio slėpinių kelio koplytėlės su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas bei istorinius Lietuvos katalikų gyvenimo įvykius. Susipažinome su koplytėlėmis eidami nuo vienos prie kitos, kalbėdami maldą. 2010 metais Guronyse duris atvėrė koplyčia, dedikuota šv. Juozapui – Kaišiadorių vyskupijos globėjui. Sugiedoję giesmę Švč. Mergelei Marijai, aplankę rekolekcijų namuose rožinių bei memorialinę kardinolo V. Sladkevičiaus ekspozicijas, pasukome Kaišiadorių Katedros link.

Atvykus aikštėje prie Katedros mus pasitiko pal. Teofiliaus Matulionio skulptūra. Kaišiadorių Katedros pal. Teofiliaus Matulionio koplyčioje prie palaimintojo T. Matulionio relikvijų šventėme Eucharistiją. Šv. Mišias aukojo mūsų parapijos klebonas kun. Virginijus Gražulevičius, sutartinai giedojo kartu keliavę koplyčios choristai.

Didis džiaugsmas, ypatinga galimybė prisiliesti prie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų sarkofago su asmenine malda ar prašymu užtarti. Lydimi vienuolės sesers Jurgitos aplankėme Gailestingumo koplyčią, meldėmės prie Gailestingumo paveikslo, šventojo Jono Pauliaus II ir šventosios Faustinos relikvijų, o parapijos namuose žiūrėjome filmą apie pal. T. Matulionį „Palaimintas kankinys. Žvilgsnis į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą“. Agapėje sušilę prie puodelio arbatos, pasidalinę meile ir pabendravę, vykome namo. Už šios kelionės idėją ir organizavimą piligrimai dėkoja parapijos klebonui kun. V. Gražulevičiui.

Inga Graužinienė,
Rokų Šv. Antano Paduviečio parapijos katechetė,
Kauno Rokų gimnazijos tikybos vyr. mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija