2017 m. lapkričio 17 d.
Nr. 44 (2261)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Pašventino restauruotą kapinių koplyčią

Šv. Mišiose kalba Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis

UŽVENTIS. Lapkričio 1 dieną Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, lydimas kanclerio kun. Evaldo Alūzos, pašventino restauruotą Užvenčio kapinių koplyčią, kuri buvo pastatyta 1839 metais. Į šv. Mišias susirinko gausus būrys parapijiečių ir svečių. Buvusi niūri ir tamsi koplyčia iš tolo švietė ir kvepėjo po ką tik baigtų didelių remonto darbų. O padaryta buvo iš tiesų daug: pakeista stogo danga ir įrengta lietaus nuvedimo sistema, pakeisti langai, lubų ir grindų danga, sutvarkyti pamatai, pagaminti suolai ir presibiterijos kėdės, centrinis kryžius (autorius – Antanas Viskontas), liturginiai baldai ir altorius. Visa koplyčia iš lauko pusės apkalta nauja mediena, įvesta elektra, grindyse įmontuotas grindinis stiklas. Visiems darbams atlikti išleista 11 300 €.

Pagrindinė projekto rėmėja – Kelmės rajono savivaldybės administracija. Idėjiniai šio sumanymo vadovai – Alvydas ir Milda Knyzeliai – ne tik aukojo savo laiką, bet ir labai daug prisidėjo įvairia parama atstatant ir įrengiant koplyčią. Svariu finansiniu įnašu parėmė „Norfos“ labdaros ir paramos fondas“, labdaros ir paramos fondas „Užvenčio Pegasas“, Eugenijus ir Gražina Songailos, Algimantas ir Irma Vaupšai, Jadvyga Vasiliūtė, Linas ir Jūratė Mačerniai, Ričardas ir Vilma Petrikai, Zenonas ir Irena Mačerniai, Artūras Gužauskas, Valerija Adomaitienė, Arūnas Beleckis, Nijolė Beleckytė-Mataitienė, Antanas ir Regina Januškos, Jurga ir Jūratė Traknytės ir daug kitų parapijiečių.

Užvenčio parapijos klebonas kun. Aivaras Jurgilas dėkojo visiems prisidėjusiems prie koplyčios remonto darbų. Jis citavo šv. Motinos Teresės žodžius: „Tai, ką aš galiu padaryti, tu to negali. Ką gali padaryti tu, aš negaliu to. Bet kartu mes galime padaryti dėl Dievo kažką gražaus“. Svaria finansine parama prisidėjusius klebonas apdovanojo kurtuvėniškio tautodailininko Aurimo Šimkaus sukurtomis originaliomis atminimo dovanėlėmis. Nuveiktais darbais restauruojant kapinių koplyčią džiaugėsi bei Užvenčio klebonui ir parapijiečiams dėkojo Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, tarybos narys Zenonas Mačernius, parapijietė Valerija Adomaitienė, o seniūnas Linas Mačernius klebonui Aivarui Jurgilui įteikė originalią padėką.

Ona Granickienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija