2017 m. gruodžio 29 d.
Nr. 50 (2267)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Aleksote atidengtas koplytstulpis broliams Vailokaičiams

Koplytstulpį atidengia Aleksoto
parapijos klebonas kan. Valius
Zubavičius OP ir Aleksoto
seniūnė Liukrecija Navickienė

Prie atidengto koplytstulpio
buvo sakomos kalbos

Gruodžio 24 dieną Kaune, Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčios šventoriuje, buvo atidengtas koplytstulpis, skirtas broliams Juozui ir Jonui Vailokaičiams. Būtent jie 1921 metais dovanojo žemės sklypą Šv. Kazimiero bažnyčios statybai. Šv. Mišias aukojo ir koplytstulpį pašventino Šv. Kazimiero (Aleksoto) parapijos klebonas kanauninkas Valius Zubavičius OP. Renginyje dalyvavo Aleksoto seniūnijos, bendruomenės, Lietuvos šaulių sąjungos (taip pat ir Vailokaičių giminaitis šaulys dr. Saulius Julius Bazevičius), Kauno sąjūdžio atstovai, parapijiečiai ir jų svečiai.

Juozas Vailokaitis – kunigas, Lietuvos visuomenės veikėjas. Jonas Vailokaitis – Lietuvos Nepriklausomybės Akto (Vasario 16-osios) signataras.

Klaipėdos krašto atgavimui broliai Vailokaičiai paaukojo apie 225 tūkst. Lt. Suvokdami mokslo svarbą Lietuvos ateičiai, 1925 m. jie Lietuvos universitetui padovanojo 16 ha žemės Fizikos ir chemijos fakultetonrūmams statyti. Broliai Vailokaičiai įsteigė ar nupirko akcines bendroves „Palemonas“, „Metalas“, „Maistas“, „Medis“, „Venta“, „Spėka“, „Linas“, „Eksimportas“, „Urmas“. Didžiausia, moderni, aukštos kokybės plytas gaminusi įmonė „Palemonas“ padėjo „sumūryti“ Lietuvą, nes per metus jų pagamindavo po 7–8 mln. plytų. Manoma, kad „Palemono“ plytomis pastatyta didesnioji Kauno mūrinių pastatų dalis. „Metalas“pagal 1938 metais turėtą kapitalą (7,5 mln. Lt) buvo didžiausia privati įmonė Lietuvoje, ji gamino žemės ūkio mašinas ir padargus, vienintelė šalyje turėjo temperuoto ketaus liejyklą. „Maistą“1923 metais įsteigė Juozas Vailokaitis, Malinauskas, Semaška ir dar keli akcininkai. Abu broliai valdė 99 proc. įmonės akcijų. Bendrovei vadovavo Juozas Vailokaitis. Eksportavo gyvulius, paukščius ir mėsos gaminius. Pastatė mėsos fabriką, skerdyklas, įsigijo šaldytuvus, įsteigė pavyzdinį paukščių ūkį.

Juozas ir Jonas Vailokaičiai buvo daugelio gyvenamųjų namų, dvarų bei žemės sklypų savininkai. Aleksote, Antanavos gatvėje, yra išlikę 5 mūriniai gyvenamieji namai, statyti brolių Vailokaičių.

Broliai apie 15 proc. gautojo pelno skirdavo labdarai, studentijai remti.

Raimundas Kaminskas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija