2018 m. gegužės 11 d.
Nr. 19 (2286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos kūrėjai


XXI Amžius


Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondas 2018 metams „XXI amžiui“ skyrė 3000 € paramą projektui „Lietuvos kūrėjai“ vykdyti. Rubrikos: Iš kultūros istorijos; Kronika; Laureatai; Nepriklausomybės amžininkai; Požiūris; Prieškario kūrėjai; Vasario 16-osios Akto signataro tėviškėje; Vydūno metai.


Kronika

Šventiesiems ir Laisvės kovotojams pagarbinti sodinamas parkas

Vysk. Rimantas Norvila šventina medelius

Balandžio 21 dieną nemažas būrys Kauno krašto ateitininkų kartu su dvasios vadu kun. Nerijumi Pipiru dalyvavo Skardupių parapijoje vykusiame Kauno krašto ateitininkų organizuotame renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Atvyko atstovai iš beveik visų Kauno krašte veikiančių kuopų. Malonu, kad prisijungė ir kelios Alytaus mieste veikiančios kuopos.

Šiemet Lietuvos valstybės jubiliejų nutarta paminėti kiek netradiciškai: Ateitininkų krašto valdyba pritarė pirmininkės Renatos Markevičienės iniciatyvai kiekvienam šventajam kuopos globėjui pasodinti po dekoratyvinį medelį Skardupių klebono, kun. dr. Algirdo Petro Kanapkos kuriamame Visų Šventųjų parke. Buvo įamžinti ateitininkai, kuriems šiuo metu yra pradėtos beatifikacijos bylos, bei partizanai, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai (iš dvidešimties signatarų net trys buvo ateitininkai). Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčioje. Jas aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas kun. N. Pipiras. Homilijoje vysk. R. Norvila džiaugėsi nors ir maža, bet nekasdiene iniciatyva sodinti, kurti. Juk nuo mažų, paprastų dalykų priklauso ateitis. Ją, pasak vyskupo, kuriame mes patys, aplink save skleisdami gėrį ir grožį.


Kronika

Žygis „100 vilties kilometrų laiminant Lietuvą“

Draugiška žygio komanda
Editos Lubickaitės nuotrauka

Balandžio 20–22 dienomis vyko piligriminis žygis „100 vilties kilometrų laiminant Lietuvą“. Jo šūkis – „Žygiuok su malda, džiaugsmu, viltimi!“ Žygio vedlys ir jaunimo draugas – kunigas pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Žygiavo jaunimo grupelės iš Vilniaus, Žemaičių Naumiesčio, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono. Kartu buvo Europos skautai. Žygį organizavo Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų tikybos mokytojai, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ kartu su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru.

Žygį sudarė trys etapai:

1 etapas – balandžio 20 dieną Nida–Pervalka, 2 etapas – balandžio 21 dieną Pervalka–Juodkrantė, 3 etapas – balandžio 22 dieną Juodkrantė–Klaipėda.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija