2018 m. gegužės 11 d.
Nr. 19 (2286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Palangos ir Gargždų dekanatuose

Žengtas prasmingas dvasinis žingsnis 

Grupė Sutvirtinimo sakramentą
priėmusio Gargždų jaunimo su
vyskupu Kęstučiu Kėvalu

MIKOLIŠKIAI–GARGŽDAI. Sutvirtinimo sakramentas yra žingsnis iš dvasinės paauglystės į subrendusio žmogaus gyvenimą. Šeštadienį, gegužės 5 dieną, Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje šį žingsnį žengė apie 170 moksleivių, jaunų žmonių. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, lydimas vyskupijos kanclerio kun. Haroldo Šneideraičio, tą šeštadienį atvyko į Gargždus iš pat ryto. Su parapijos klebonu dekanu kanauninku Jonu Paulausku pirmiausia nuvyko į Gargždų klebono aptarnaujamą Mikoliškių Šv. Juozapo parapiją Palangos dekanate. Ten Sutvirtinimo sakramentas buvo suteiktas penkiolikai pasiruošusių belaukiančių.

Gargždų bažnyčioje vysk. K. Kėvalas Sutvirtinimo sakramentą teikė per dvi pamainas. Bažnyčia buvo pilna susikaupusių, pasipuošusių, jaunų žmonių. Šiam svarbiam žingsniui juos atlydėjo Sutvirtinimo tėvai, artimieji, šeimos nariai. Dėmesingai, susikaupę visi klausėsi šv. Mišiose sakytos homilijos. Vyskupas labai vaizdžiais pavyzdžiais įdomiai perteikė susirinkusiems Sutvirtinimo sakramento prasmę, svarbą, pareigą laikytis prisiimtų įsipareigojimų, skatino nelikti abejingais gautoms Šventosios Dvasios dovanoms, tapti gerais, aktyviais katalikais, laimingais tikinčiais žmonėmis.

Po visų apeigų sutvirtintieji dėkojo vyskupui gėlių puokštelėmis, garsiais šūksniais „Ačiū“. Prie bažnyčios ant laiptų sustojo bendrai nuotraukai.

Sutvirtinimo sakramentu Dievas duoda Šventosios Dvasios malonių ir pagalbos žmogaus gyvenimo kasdienybėje sėkmingai atlikti tam tikras pareigas. Svarbu nelikti abejingiems Dievo malonėms.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija