2018 m. gegužės 11 d.
Nr. 19 (2286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Svečio rekolekcijos

JURBARKAS. Balandžio 23–29 dienomis Švč. Trejybės parapijoje vyko rekolekcijos, kurias vedė kunigas tėvas Džeimsas Mariakumaras (James Mariakumar) SVD iš Indijos kartu su Mary Pareira. Rekolekcijų temos – kančios prasmė, šeima ir santuoka, Dešimt Dievo įsakymų. Savo mokymuose tėvas Džeimsas atskleidė vidinių sužeidimų priežastis, iliustravo jas pavyzdžiais, paremtais ilgamete sielovadininko patirtimi, ir nurodė klausytojams kryptį, glaudžiai susietą su Šventuoju Raštu. Kiekvieną vakarą, po šv. Mišių, vyko mokymai, katechezė, Švč. Sakramento adoracija, palaiminimas. Dieną svečiai parapijos namuose susitikdavo su atėjusiais žmonėmis, kurie turi problemų, kartu su jais meldėsi, prašydami jiems Dievo palaimos, globos, užtarimo.

Eglė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija