2018 m. gegužės 11 d.
Nr. 19 (2286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Klebonas kunigystės 25-metį šventė kartu su kurso draugais

Kun. Sigitas Bitkauskas (sėdi)
ir jį pasveikinti atvykę kunigai
iš įvairių Lietuvos vietų

SEIRIJAI. Balandžio 18 dieną Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje parapijos klebonas kun. Sigitas Bitkauskas kartu su kurso Kauno kunigų seminarijoje draugais iškilmingai šventė 25 kunigystės metų jubiliejų. Atvykusieji kunigai aukojo šv. Mišias. Kun. S. Bitkauskas 1993 m. balandžio 18 d. pirmasis įšventintas kunigu iš savo kurso draugų. Per 25 metus jam teko darbuotis Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos parapijose: Vilijampolėje, Deltuvoje (kartu aptarnaujant Bukonis), Kėdainiuose (Šv. Jurgio), Jonavoje (aptarnaujant  Skarulius), Igliaukoje (aptarnaujant Gudelių ir Daukšių parapijas), Griškabūdyje (aptarnaujant Barzdus), Išlauže. Kun. S. Bitkauskas teigė, jog per visą kunigystės laiką vienoje parapijoje tarnauja apie 2–3 metus. Seirijuose jis darbuojasi dvejus metus, todėl juokaudamas sakė, kad šios parapijos labui dar liko dirbti vieneri metai. Tačiau Seirijuose jam patinka. Džiaugiasi žmonių nuoširdumu, gražia Dzūkijos gamta, rajono bei miestelio vadovais, kurie visuomet padeda prireikus pagalbos ir norėtų čia pasilikti ilgiau nei trejus metus. Pats Seirijų klebonas nesureikšmina šio jubiliejaus ir sako, jog Dievas laiko neskaičiuoja, nes tarnystė Dievui yra amžina. Sveikinimus jam priimti neįprasta, o šie kaip ir gėlių žiedai priklauso ir jo kurso draugams, tarp jų – Lazdijų dekanato Kučiūnų parapijos klebonas kun. Vytautas Sakavičius bei Metelių parapijos klebonas kan. Vytautas Prajara.

Jau 25 metus kurso draugai, kurių iš viso yra 25, susirenka kartu paminėti kunigystei skirtų metų, pasidalinti patirtimi ir pabendrauti. Kun. S. Bitkausko kurso draugai švęsti jubiliejaus atvyko iš skirtingų Lietuvos vietų: Vilniaus, Švenčionėlių, Kalvarijos, Visagino, Veliuonos ir Raudonės, Bartninkų, Alksninės, Labanoro, Saldutiškio, Kražių, Šiaulių, Daugailių, Panevėžio ir kitų miestų ir miestelių. Šv. Mišių metu jubiliejų švenčiam kun. S. Bitkauskui teko garbė pašventinti kursui paskirtos globėjos šv. Motinos Teresės statulą, o šv. Mišių pabaigoje suteikti jubiliejinį palaiminimą.

Su gražia sukaktimi kleboną ir jo kurso draugus sveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis ir džiaugėsi, jog kun. S. Bitkauskas nuoširdžiai dirba Seirijų ir Krikštonių parapijos žmonėms, yra bendruomeniškas, dalyvauja daugelyje miestelio renginių. Dėkodamas klebonui už partnerystę meras teigė, jog kunigui labai rūpi, kad Krikštonių ir Seirijų bažnyčios būtų jaukios ir į pamaldas nuolat rinktųsi daug žmonių.

Kun. S. Bitkauskas jau 10 metų yra Alytaus regiono policijos kapelionas. Jubiliejaus dieną kapelioną atvyko pasveikinti Alytaus apskrities policijos viršininkas Alvydas Jurgelevičius ir Lazdijų rajono policijos komisariato viršininkas Gintaras Krasnickas. Seirijų bendruomenės ir parapijiečių vardu seniūnė Česlova Šmulkštienė klebonui ir jo kurso draugams linkėjo stiprybės, prasmingų darbų, stiprios sveikatos ir nuoširdžių žodžių kiekvienam paguodos ieškančiam žmogui.

Seirijų parapijos kleboną ir jo kurso draugus dar sveikino Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorė, Seirijų ambulatorijos kolektyvas, Seirijų ir Krikštonių parapijos choristai bei pastoracinė taryba. Sveikinusieji linkėjo ryžto ir Dievo palaimos darbuose, o kartu su kurso draugais Seirijuose sutikti dar ne vieną jubiliejų.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija