2018 m. gegužės 11 d.
Nr. 19 (2286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Mokslininkė pagerbta už nuopelnus tyrinėjant varpus

Dr. Gražinai Marijai Martinaitienei – Lietuvos kampanologų draugijos „Societas campanarum Lituaniae“ garbės narės vardas

Lietuvos kampanologų draugijos nariai
su už nuopelnus varpų tyrinėjimo srityje
draugijos garbės narės vardu pagerbta
mokslininke dr. Gražina Marija
Martinaitiene (sėdi centre). Kairėje –
LDK Valdovų rūmų direktorius dr. Vydas
Dolinskas, dešinėje – Kampanologų
draugijos prezidentas Leonardas Šablinskas

Balandžio 27 dieną Valdovų rūmuose Lietuvos kampanologų draugija „Societas campanarum Lituaniae“ suteikė garbės narės vardą žinomai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meninės kultūros, bažnytinės dailės ir paveldo tyrinėtojai, humanitarinių mokslų daktarei Gražinai Marijai Martinaitienei. Pirmąja daugiau nei metus veikiančios draugijos garbės nare tapusi mokslininkė pagerbta už nuopelnus varpų tyrinėjimo srityje.

Gražina Marija Martinaitienė – humanitarinių m. dr., emeritė. Gimė 1934 metais Širvintose. 1952–1958 metais studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute, 1968–1974 metais – dailėtyrą Valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija). Nuo 1975 metų – Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 1979 metais baigė aspirantūrą Lietuvos MA Istorijos institute (dailės istorijos specialybė). Dirbo dėstytoja, Lietuvos radijo diktore, ,,Kultūros barų“ žurnalo teatro ir dailės skyrių redaktore. 1981–1990 metais – Valstybinio dailės instituto Kultūros paminklų sąvado rengimo grupės vadovė, 1990–2002 metais – Kultūros ir meno instituto Sakralinės dailės skyriaus vedėja, 2002–2012 metais – Kultūros, filosofijos ir meno instituto Bažnytinės dailės skyriaus vyr. mokslinė bendradarbė. Mokslinių tyrimų sritys – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meninė kultūra, bažnytinė dailė, lietuvių profesionalioji ir liaudies skulptūra, paminklosauga.

Lietuvos kampanologų draugijos „Societas campanarum Lituaniae“ prezidentas Leonardas Šablinskas, teikdamas G. M. Martinaitienei šios draugijos garbės narės vardo sertifikatą bei simbolinį varpą, pažymėjo, kad Lietuvoje tikriausiai nėra kito tiek nusipelniusio ilgamečio varpų tyrinėtojo. LDK Valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas atkreipė dėmesį į visus garbės narės nuopelnus, o ypač į prieš kelerius metus Valdovų rūmų muziejaus išleistą G. M. Martinaitienės monografiją „Ioannes Breutelt nos fecit“ apie Vilniuje dirbusį žymų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės varpų ir sunkiųjų pabūklų liejiką Joną Breitelį (Ioannes Breutelt).

Dėkodama už suteiktą garbės narės vardą, G. M. Martinaitienė savo darbus vertino kukliai. Humanitarinių mokslų daktarė teigė, kad toks buvo jos mokslinis kelias, už kurį ji gavo pelnytą atlygį, ir tikrai nesiekė jokio pripažinimo arba apdovanojimų. „Bet vieną dieną tau pasako, kad esi apdovanota, nors išties tai tebuvo mano tarnyba, kuri visuomet man buvo brangi, nes jaučiau, kad viskas vyksta vardan tos Lietuvos“, – sakė ji, pabrėždama, kad itin malonu atsiimti apdovanojimą ypatingoje vietoje – Valdovų rūmuose.

Lietuvos kampanologų draugijos „Societas campanarum Lituaniae“nariai už bendrystę dėkoja LDK Valdovų rūmų direktoriui dr. Vydui Dolinskui ir renginių skyriaus vedėjai Arnitai Petrulytei.

Draugijos kanclerė Audronė TELŠINSKIENĖ

Liudmilos Felčinskajos nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija