2018 m. gegužės 11 d.
Nr. 19 (2286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Žmogaus dvasia – neįveikiama

„Pelėdų kalno“ pamokos jaunimui

Daiva Červokienė

„Pelėdų kalnas“ – kone kultinis filmas, daug reklamuojamas ir dažnai aptariamas. Jo scenarijaus autorius – Pranas Morkus, režisierius – Audrius Juzėnas.

Ši vaidybinė drama – kūrinys apie ankstyvąjį sovietinės okupacijos laikotarpį ir lietuvių rezistenciją. Dar 2015 metais pradėta filmuoti istorinė kino juosta nukelia į 1947–1953 metus ir pasakoja apie nuožmų karą tarp nepasidavusių okupacijai tautiečių ir sovietinio režimo. Tai – filmas apie meilę ir atsidavimą savo šaliai, laisvės troškimą, viltį ir pasipriešinimą bei sudėtingą kovą už būvį ir prisitaikymą, norint išgyventi.

Filmo herojai – abiturientai

Pagrindiniai filmo herojai – pasirinkimų kryžkelėje esantys abiturientai. Žiauraus okupantų teroro, žudynių ir trėmimo į Sibirą kontekste jaunuoliai priversti rinktis: pasitraukti į mišką kovai, emigruoti ar prisitaikyti prie sovietinio režimo. Režisierius atskleidžia pokario kartos išgyventas emocijas, kovos už laisvę ar būtį ir baimės atmosferą.


Lietuvių mokslo draugijos vadovėliai besikuriančiai mokyklai

LMD išleistų vadovėlių
paroda Vrublevskių bibliotekoje

Lietuvių mokslo draugija (LMD), gyvavusi 1907–1940 metais, suvaidino didžiulį vaidmenį formuojant lietuvių tautą ir inteligentiją. Ji nuėjo ilgą kelią – iš pradžių telkė išsilavinusius bei savamokslius, mokslą mylinčius ir jį palaikančius asmenis, po to, atsiradus poreikiui, ėmėsi mokslinių leidinių bei vadovėlių leidybos, užimdama svarbų barą – aprūpino vadovėliais besikuriančią lietuvišką mokyklą.

Dalis LMD vadovėlių autorių patys dirbo mokykloje, pavyzdžiui, Matas Bagdonas, Kazys Kepalas, Pranas Mašiotas, Jurgis Elisonas; kiti buvo visai nesusiję su mokykla, pavyzdžiui, teisininkai Augustinas Janulaitis, Petras Klimas bei Antanas Smetona. Vadovėlių autoriai, rengėjai, vertėjai neretai tapo ir Lietuvos valstybės kūrėjais. Petras Klimas, Antanas Smetona, Mykolas Biržiška ir, be abejo, pats LMD pirmininkas Jonas Basanavičius (pirmosios vadovėlių leidimo komisijos narys) šiandien žinomi kaip Lietuvos Nepriklausomybės signatarai. Būsimasis signataras Jonas Vailokaitis su broliu Juozu įkūręs finansinę bendrovę ne kartą skolino lėšų vadovėlių leidybai. Kitas signataras – Jokūbas Šernas – prisidėjo platindamas vadovėlius. Signataras Kazys Bizauskas vertė vadovėlius, vėliau buvo diplomatas, ministras. Žinomais politikais, mokslo bei visuomenės veikėjais tapo vadovėlius vertę Vaclovas Sidzikauskas (diplomatas), Jackus Sondeckis, Viktoras Ruokis (profesorius, akademikas), Viktoras Biržiška (profesorius), Juozas Tonkūnas (profesorius, rektorius bei Švietimo ministras).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija