2018 m. gegužės 11 d.
Nr. 19 (2286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Lietuvių mokslo draugijos vadovėliai besikuriančiai mokyklai

LMD išleistų vadovėlių
paroda Vrublevskių bibliotekoje

Lietuvių mokslo draugija (LMD), gyvavusi 1907–1940 metais, suvaidino didžiulį vaidmenį formuojant lietuvių tautą ir inteligentiją. Ji nuėjo ilgą kelią – iš pradžių telkė išsilavinusius bei savamokslius, mokslą mylinčius ir jį palaikančius asmenis, po to, atsiradus poreikiui, ėmėsi mokslinių leidinių bei vadovėlių leidybos, užimdama svarbų barą – aprūpino vadovėliais besikuriančią lietuvišką mokyklą.

Dalis LMD vadovėlių autorių patys dirbo mokykloje, pavyzdžiui, Matas Bagdonas, Kazys Kepalas, Pranas Mašiotas, Jurgis Elisonas; kiti buvo visai nesusiję su mokykla, pavyzdžiui, teisininkai Augustinas Janulaitis, Petras Klimas bei Antanas Smetona. Vadovėlių autoriai, rengėjai, vertėjai neretai tapo ir Lietuvos valstybės kūrėjais. Petras Klimas, Antanas Smetona, Mykolas Biržiška ir, be abejo, pats LMD pirmininkas Jonas Basanavičius (pirmosios vadovėlių leidimo komisijos narys) šiandien žinomi kaip Lietuvos Nepriklausomybės signatarai. Būsimasis signataras Jonas Vailokaitis su broliu Juozu įkūręs finansinę bendrovę ne kartą skolino lėšų vadovėlių leidybai. Kitas signataras – Jokūbas Šernas – prisidėjo platindamas vadovėlius. Signataras Kazys Bizauskas vertė vadovėlius, vėliau buvo diplomatas, ministras. Žinomais politikais, mokslo bei visuomenės veikėjais tapo vadovėlius vertę Vaclovas Sidzikauskas (diplomatas), Jackus Sondeckis, Viktoras Ruokis (profesorius, akademikas), Viktoras Biržiška (profesorius), Juozas Tonkūnas (profesorius, rektorius bei Švietimo ministras).

1915–1923 metais LMD parengė apie 120 vadovėlių. Daugiausiai mokymo priemonių parengė Mykolas Biržiška – 15 (7 literatūros, 4 istorijos, 4 geografijos), Kazys Kepalas išvertė 9 (8 iš lotynų kalbos ir 1 iš rusų kalbos), Petras Klimas parašė 7 (3 lietuvių kalbos ir 4 istorijos) vadovėlius, po 6 vadovėlius parengė Antanas Smetona ir Marcelinas Šikšnys, po 5 – Klara Šepetienė ir Motiejus Stankevičius, po 4 – Peliksas Bugailiškis, Pranas Mašiotas, Konstantinas Šakenis.

LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomi beveik visi LMD išleisti vadovėliai, o Rankraščių skyriuje gausu medžiagos, susijusios su vadovėlių rengimu, leidyba ir platinimu. Šia paroda siekiama atskleisti, kaip net nesusiję su mokykla žmonės aprūpino vadovėliais besikuriančią lietuvišką mokyklą, stiprino Lietuvos valstybingumo pamatą bei atvėrė kelią į Vasario 16-ąją.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje visą mėnesį veikė paroda. „Vadovėliui parašyti ar bent jau išversti iš svetimos kalbos reikia ne tiek ypatingo talento, kiek darbštumo ir rūpestingumo ir, žinoma, lietuvių kalbos mokėjimo.“ (Antanas Smetona).

Ligita Mikulėnienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija