„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2016 m. lapkričio 4 d., Nr. 10 (79)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Bibliotekų metai

Miestelio žiburėlis

Bronius VERTELKA

Ona Bartulytė kalba apie
savo buvusią mokinę J. Baltušnikienę

Janiną Baltušnikienę (kairėje) pristato
bibliotekininkė Vida Gailiušytė

RAGUVA. Pakitusiomis erdvėmis po remonto ir žvelgiančiais langais į išgražėjusią miestelio aikštę po rekonstrukcijos spalio 4-ąją biblioteka pakvietė į poezijos popietę. Čia vyko raguvės poetės Janinos Baltušnikienės knygos „Žodžių vainikas“ pristatymas. Autorę bibliotekininkė Vida Gailiušytė apibūdino kaip brandžią kūrėją, įvairių renginių, literatūrinių konkursų dalyvę, aktyvią rajono savivaldybės viešosios bibliotekos literatų klubo „Polėkis“ narę. Ši jos poezijos knyga – antroji. Pirmoji – „Tėviškės šauksmas“ – skaitytojus pasiekė 2008-aisiais. Knygoje „Žodžių vainikas“ tilpo 50 eilėraščių ir 12 dainų su natomis, kurias spausdino ir parašė Raguvos gimnazijos muzikos mokytoja Ingrida Bučinskienė. Muziką sukūrė raguviečiams gerai žinomas Edvardas Filipovičius. Knygoje vyrauja poetės tėvo, šviesios atminties Jurgio Jakimavičiaus piešinių fragmentai.

Apie tai, kaip išsiaiškino J. Baltušnikienės poetinius gabumus, pasakojo Vida Bernadišienė. 2000-aisiais, dirbant Raguvos kultūros centre, jai į akį krito folkloro ansamblyje dainuojanti J. Baltušnikienė. Ji Vidai prisipažino, jog dar mokyklos suole kūrusi eiles. Sykį dviračiais abi išvažiavo aplankyti Janinos gimtojo Kirmėlių kaimo. Ši vedžiojo savo vaikystės takeliais, didžiavosi nuo kalnelio besižvalgančiu kaimu. Kaip tik tada Vida užčiuopė jos, kaimo eiliuotojos, talentą. Po kurio laiko Janina pakvietė pasižiūrėti savo išaugintų gėlių. Iš jos lūpų išgirdo pasakojimą apie tėvelį, kuris gražiai piešė ir taip įskiepijo dukrai meilę menui. Viešniai išdrįso atnešti ir prieš 30 metų savo parašytų eilių sąsiuvinį, kurio niekam nerodė, teigdama, jog atverti širdį kitam nėra lengva.

V. Bernadišienės iniciatyva Raguvos kultūros centre buvo surengta J. Baltušnikienės tėvo J. Jakimavičiaus piešinių paroda. Jos pristatyme Janina perskaitė porą savo eilėraščių. Kaip tik tuo metu vyko literatūrinis rajono laikraščio „Tėvynė“ konkursas „Lino žiedas“. Vida patarė Janinai jam siųsti savo eiles. Jos buvo išspausdintos. J. Baltušnikienė buvo pakviesta į konkurso rezultatų aptarimo šventę.

Švenčiant Raguvos 500 metų sukaktį, folkloro duetas atliko dainą „Mano miela Raguva“, J. Baltušnikienės rašytą specialiai šiam jubiliejui. Daina tapo miestelio himnu.

Trejus metus mokytojavusi Raguvoje, dabar rajono savivaldybės viešosios bibliotekos literatų klubo „Polėkis“ narė Ona Bartulytė apie buvusią savo mokinę, sėkmingai įveikiančią poezijos užkardas J. Baltušnikienę, kalbėjo vien gerais žodžiais. Klasė, kurioje ji mokėsi, pasižymėjo aktyvumu, netgi išdrįso pasikviesti garsų rašytoją Antaną Vienuolį. Dėl ligos jis negalėjo atvykti. Sutiktą per šventes Raguvoje mokytoją Janina būtinai pakalbindavo. Artimiau bendrauti ėmė susitikusios literatų klube „Polėkis“.

O. Bartulytė sakė, jog turinti abi raguvietės poezijos knygas. Pirmąją – „Tėviškės šauksmas“ – nunešė paskaityti buvusiam Baltušnikienės kaimynui Kirmėlių kaime. Žmogus jau sirguliavo. Susipažinęs su knygos turiniu, vyras apsiverkė. Anot jo, taip gražiai, tikroviškai aprašyti Kirmėlių kaimą galėjo tik labai jį mylintis ir paprastai, lietuviškai eiliuojantis žmogus.

Pavadinusi J. Baltušnikienę Raguvos žiburėliu, tikruoju provincijos šviesulėliu, asmeniškai jai skirtą eilėraštį perskaitė O. Bartulytė. Savo kūrybos eilių renginio dalyviams pateikė ir Janina. Buvo ir skirtų Raguvos bibliotekai, kurią vadino savo antraisiais namais.

Malonią staigmeną pateikė ir jaunieji: Raguvos gimnazijos moksleivė skaitė poetės eiles, o gimnazistės merginos (vadovė – I. Bučinskienė) atliko kelias jos kurtas dainas.

J. Baltušnikienei sėkmės kūryboje, parašyti ir išleisti dar ne vieną knygą linkėjo rajono viešosios bibliotekos atstovė Irena Navickienė, rajono Tarybos narė Modesta Petrauskaitė bei kiti. Atrado laiko ir padėkoti prisidėjusiems prie „Žodžių vainiko“ pasirodymo, jiems buvo įteiktos dar spaustuvės dažais kvepiančios knygos. Bendravimas tęsėsi prie arbatos puodelio.

Į renginį atėjo daug žmonių. Gero žodžio verta jo organizatorė bibliotekininkė V. Gailiušytė.

Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija