„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2016 m. gruodžio 2 d., Nr. 11 (80)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kunigo Aleksandro Papučkos meilės ir gerumo premija

Premijos steigėjas
Algimantas Indriūnas
Autoriaus nuotrauka

Iš kairės: Svėdasų Juozo-Tumo
Vaižganto gimnazijos mokytoja
Rimutė Kniežienė, premijos
steigėjas Algimantas Indriūnas
ir pirmoji laureatė, gimnazijos
moksleivė Aušrinė Neniškytė

Svėdasų (Anykščių r.) gyventojai kasmet aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir renginiuose. Juose skelbiami nugalėtojai, skiriamos premijos. Nuo 2002 metų Malaišiuose, rašytojo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėje, iškiliai teikiama Lietuvos rašytojų ir Žurnalistų sąjungų Vaižganto premija už literatūros kūrinius ar publicistikos straipsnius. Nuo 2009 metų už kūrybinius nuopelnus gimtajam kraštui čia yra įvardijami ir Svėdasų seniūnijos Vaižganto mažosios premijos laureatai. Be to, neretai seniūnijoje vyksta gražiausiai tvarkomos sodybos, gražiausio gėlių kilimo ir kiti konkursai, kurių pabaigtuvėse gražiai pagerbiami visi nugalėtojai. 2016 metų pavasarį Svėdasuose įsteigta nauja – kunigo Aleksandro Papučkos meilės ir gerumo – premija. Kunigas buvo Vaižganto giminaitis. Jis čia gimė, mokėsi ir buvo įšventintas į kunigus, dirbo įvairiose Aukštaitijos parapijose, buvo atsidavęs Bažnyčiai ir savo parapijiečiams, gynė tikėjimo laisvę ir už tai buvo valdžios nemėgstamas (plačiau žr.: S. Galvydis. Kunigas Aleksandras Papučka. 1997). Pagerbdamas dėdės kun. A. Papučkos atminimą, šią premiją įsteigė Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ pirmininkas Algimantas Indriūnas. Jos tikslas – ugdyti dorą jaunimą, stiprinti jo religinius, pilietinius ir patriotinius jausmus. Premija kasmet bus skiriama jaunimui: moksleiviams, studentams, tarnautojams, darbininkams. Nugalėtojas paaiškės susumavus konkurso „Geriausias rašinys apie meilę Dievui, Žmogui ir Tėvynei“ rezultatus. Laureato diplomas ir piniginė premija atiteks geriausio rašinio autoriui.

Šiemet, rugsėjo 19 dieną, Malaišiuose kraštiečiams ir svečiams susirinkus į „Vaižgantinių“ šventę, draugijos pirmininkas A. Indriūnas įteikė pirmąją kun. A. Papučkos meilės ir gerumo premiją. Šįkart ją laimėjo Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos dešimtos klasės moksleivė Aušrinė Neniškytė. Jos rašinys apie meilę žmogui, konkurse „Dievui, Žmogui ir Tėvynei“ Svėdasų gimnazijos mokytojų ir premijos steigėjo buvo pripažintas pačiu geriausiu.

Romualdas Vytautas Rimša,
Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos narys, atsakingas už mokslinę veiklą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija