„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2017 m. lapkričio 3 d., Nr. 42 (2259)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Atnaujintas kultūros centras

Petras URBONAS

Meras Algirdas Gricius perkerpa juostelę

Klebonas kun. Gintautas
Jankauskas su kitais svečiais

ARIOGALA. Vienas iš miesto gyventojų traukos objektų yra kultūros centras. Čia susirenkama į iškilmingas šventes, kalendorines datas paminėti, kultūriniuose renginiuose gerų įspūdžių patirti, pasiklausyti populiarios muzikos, liaudies dainų, pasidžiaugti linksmomis šokėjų poromis. Neseniai miesto gyventojams ir svečiams duris atvėrė atnaujintas kultūros centras, kuriame bus geresnės sąlygos kūrybiniam darbui ir jaukesnė aplinka susirinkusiems renginių žiūrovams.

Miesto gyventojai rinkosi į Raseinių rajono kultūros centro atidarymą po atnaujinimo darbų. Dalyvaujant ariogališkiams, svečiams, grojant Raseinių meno mokyklos mokytojų pučiamųjų kvintetui (vadovas – A. Rukas) Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius juostos perkirpimu simboliškai atvėrė duris į atnaujintą kultūros centrą.

Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas pašventino atnaujintą kultūros objektą ir palinkėjo, kad jame būtų įgyvendinamos kilnios idėjos, atliekami prasmingi ir žmonių sielą taurinantys darbai.

Grįžusius į salę iškilmių dalyvius linksmomis dainų melodijomis pasveikino Raseinių rajono kultūros centro meno vadovai. Kultūrinių renginių organizatorė Rasa Sadauskienė pasidžiaugė, kad įgyvendintas projektas „Atrask naujai“ ir miestas turi atnaujintą kultūros židinį, kuris taps traukos centru ariogališkiams ir svečiams.

Meras A. Gricius sakė, kad kultūros centro Ariogaloje atnaujinimo projekto svarbą suprato atsakingos rajono valdymo institucijos. Meras linkėjo, kad naujuose namuose skambėtų muzika, žmones kviestų šventiniai, pramoginiai ir tradiciniai renginiai.

Mero pavaduotoja Gitana Rašimienė pastebėjo, kad ir pats puikiausias pastatas savaime kultūros nekuria. Todėl nuoširdžiai linkėjo, kad Ariogala turėtų ne tik gražų pastatą, bet ir pavadinimo vertą kultūros įstaigą.

Raseinių rajono kultūros centro direktorė Inga Šatkauskienė dėkojo visiems, prisidėjusiems prie kultūros centro Ariogaloje atnaujinimo: „Viso Kultūros centro vardu dėkoju visiems prisidėjusiems prie to, kad šiandien mes Raseinių rajono kultūros centre Ariogaloje atverčiame naują baltą puslapį. Kai tenka bendrauti su kitais Lietuvos kultūros centrų direktoriais, Kultūros ministerijos atstovais, didžiuojuosi galėdama sakyti, kad mūsų kultūros centrą globoja ir remia rajono savivaldybė, mes nesame vieni. Puikiausiai tai įrodė šio pastato atgimimas, kuomet remonto metu visi statybininkai turėjo galimybę paspausti merui A. Griciui ranką. Dar kartą dėkojame Raseinių savivaldybės merui, mero pavaduotojai, administracijos direktoriui ir kitiems, kurie atidėdami savo darbus prižiūrėjo remonto darbų eigą. Dėkojame Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialui, kuris, kol vyko remonto darbai, priglaudė mūsų darbuotojus. Dėkojame ir Ariogalos gimnazijai, kuri sudarė galimybę organizuoti renginius jų patalpose. Ačiū visiems, kurie lankosi renginiuose“.

Seimo narė Vida Ačienė palinkėjo kultūros centro darbuotojams naujų gražių iniciatyvų kultūros plėtros baruose, patrauklių žiūrovams renginių, visiems geranoriškumo ir puikaus bendradarbiavimo.

Kultūros centro Ariogaloje iškilmėse dalyvavo rajono savivaldybės Tarybos nariai: Andrius Bautronis, Diana Kaupaitienė, Matas Skamarakas, Jonas Vazgys. Jie išreiškė viltį, kad atnaujintas kultūros židinys taps meno mėgėjų kūrybos ir originalių renginių namais bei žmonių kultūringo laisvalaikio praleidimo ir bendravimo vieta.

Prie kultūros centro atnaujinimo sprendžiant organizacinius klausimus daug prisidėjo buvę Seimo nariai Edmundas Jonyla ir Gintautas Mikolaitis. Jų rūpesčiu darbams iš biudžeto buvo gauta 300000 €. E. Jonyla sakė, kad tai – istorinis įvykis mieste, nes Lietuvoje tokių visuomenei reikalingų projektų vykdoma labai mažai.

Ariogalos miesto seniūnas Saulius Buividas tiki, kad naujuose namuose niekada netrūks estetinio jaukumo, svetingumo, šilumos ir kūrybingų žmonių.

Verslininkas Juozas Skamarakas linkėjo, kad šventiškumas, džiaugsminga nuotaika lydėtų kiekvieno renginio metu.

Nuoširdžių, šiltų sveikinimų buvo iš saviveiklininkų, Ariogalos gimnazijos, visuomeninių organizacijų, verslo, bendruomenės atstovų.

Iškilmingiausią ir subtiliausią muzikinį sveikinimą padovanojo Klaipėdos styginis kvartetas „Musica Libera“ (vadovas – Edvinas Kaziukaitis). Klausytojus žavėjo klasikinė muzika, kurią atliko jauni, talentingi ir profesionalūs muzikantai. Kvartetas pasižymi ritminga ir spalvingai atliekama muzika, subtiliu griežimu. Po koncerto atsistojus žiūrovams kultūrinių renginių organizatorė Ariogaloje Rasa Sadauskienė, nuoširdžiai dėkodama muzikantams, kalbėjo: „Šis nuostabus profesionalaus meno muzikantų koncertas atgaivino gražiausius gyvenimo momentus. Muzika gali pakylėti mūsų sielas, pažadinti mūsų sąmonę, įvertinti muzikos poveikio žmogui galias“. Reikia tikėti kad ir ateityje šiuose namuose netrūks įvairių muzikos žanrų, su kuriais klausytojus džiugins į Ariogalą atvykę šalies muzikiniai kolektyvai.

R. Sadauskienė rūpinsis, kad į kultūros centrą ateitų daugiau žmonių, besidominčių meno įvairove: muzika, daina, šokiu, poezija, vaidyba ir kitais kūrybiniais procesais, kurie praturtina žmogaus dvasią grožiu, suteikia peno sielai, padeda pabėgti nuo kasdienybės. Tegu plečiasi meninė veikla gyventojų ir renginių vadovų puoselėjamame miesto kultūros židinyje, kuris keičia asmens vidinį pasaulį, leidžia laisvai mąstyti, matyti ir jausti tai, ką nori. R. Sadauskienė svarbiausiu kultūros centro Ariogaloje uždaviniu laiko organizuoti miesto gyventojų laisvalaikio užimtumą, renginių turiniu ugdyti asmenybės dvasinę kultūrą, rūpintis saviveiklos masiškumu bei jos meniniu lygiu.

Miesto gyventojai džiaugėsi, kad Ariogalos centre nušvito atgaivinti naujam gyvenimui gražūs kultūrinės veiklos namai. Juose bus tenkinami visuomenės kultūriniai poreikiai, atsivers jaunimui erdvė papildant saviveiklininkų gretas bei dalyvaujant socialiai reikšmingoje veikloje.

Gyventojų patogumui R. Sadauskienė ir kun. G. Jankauskas suderino sekmadieniais vykstančių renginių laiką – 13.30 val. po šv. Mišių bažnyčioje.

Šiandien žmonės pavargo nuo įkyrių reklamų, absurdiškos brukamos rinkodaros, gąsdinimo karu, kylančių kainų, skausmingų kasdienybės įvykių. Tikiu, kad miestelyje bus sukurta nauja kultūrinė aplinka, kuri leis žmonėms kitaip vertinti gyvenimo realijas, patirti fizinį ir dvasinį atokvėpį.

Raseinių rajonas
Tomo Urbono nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija