„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2017 m. kovo 3 d., Nr. 2 (82)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Valstybės kūrėjai

Gimnazijai – Stanislovo Narutavičiaus vardas

Daiva Gramalienė

ALSĖDŽIAI (Plungės r.). Dar 2016 m. gruodžio 22 d. Plungės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą pakeisti Alsėdžių gimnazijos pavadinimą ir nuo 2017 m. sausio 1 d. ją vadinti Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija. Nors ji šiuo vardu jau vadinama nuo sausio 1 dienos, oficiali pavadinimo keitimo šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, vyko vasario 15-ąją.

Vasario 15-ąją į gimnaziją atvyko Lietuvos šaulių sąjungos vadas Liudas Gumbinas, Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadas Julius Svirušis ir jo pavaduotoja Dalia Ragauskienė, KASP Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Aristidas Gerasimavičius, KASP 303 kuopos vadas Audrius Rubežius, Alsėdžių seniūnė Danutė Repšienė, Alsėdžių seniūnijos bendruomenės pirmininkas Žydrūnas Purauskis. Renginiai prasidėjo nuo naujos lentos „Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija“ atidengimo. Šią ceremoniją atlikti pakviesti Savivaldybės meras Audrius Klišonis ir gimnazijos direktorius Leonas Mockūnas, naują lentą pašventino ir Dievo palaimos visai bendruomenei linkėjo Alsėdžių klebonas kun. Tomas Žlibinas. Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės šauliai iššovė tris simbolines salves – už Lietuvos valstybę, Stanislovo Narutavičiaus gimnaziją ir Lietuvos Nepriklausomybės kovotojus.

Pasibaigus ceremonijai, gimnazijoje lietuviškų maršų melodijomis visus pasitiko Platelių meno mokyklos Alsėdžių skyriaus pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Virginijaus Valančiaus. Gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Milda Rekašienė pristatė parodą apie Nepriklausomybės Akto signatarą Stanislovą Narutavičių ir jo gyvenimo kelią, giminės istoriją. Šio iškilaus žmogaus pristatymas tęsėsi gimnazijos aktų salėje. Gimnazijos direktorius L. Mockūnas dėkojo savivaldybei už pritarimą keisti gimnazijos pavadinimą, dėkojo visiems socialiniams partneriams, pedagogams ir mokiniams.

Meras Andrius Klišonis džiaugėsi, kad atstatytas istorinis teisingumas, ir dėkojo gimnazijos kolektyvui už norą pavadinti gimnaziją S. Narutavičiaus vardu. Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociūtė sakė, kad alsėdiškiai stebina gerais ugdymo pasiekimais, neformaliojo ugdymo veiklomis, įvairiomis iniciatyvomis – juk ryžto ir tikėjimo savo veikla, dar 2001 metais įvedant gynybinio-pilietinio ugdymo programą, šiandien daugelis galėtų tik pavydėti. Tas išskirtinumas padėjo išsaugoti šią mokymo įstaigą. Dar prieš renginių pradžią į gimnaziją atvykęs atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius vedė gimnazistams pamokas apie lyderystę. Buvęs ilgametis gimnazijos anglų kalbos mokytojas Antanas Vaitkevičius priminė Alsėdžių sąjūdžio iniciatyvinės grupės dar 1990 metais iškeltą idėją pavadinti mokyklą Alsėdžiuose S. Narutavičiaus vardu. Jis surado Lenkijoje gyvenančią signataro sūnaus Kazimiero žmoną, su ja susirašinėjo, surado naujų detalių apie šią asmenybę. Visa mokytojo surinkta informacija buvo spausdinama to meto rajono ir respublikinėje spaudoje. Renginio metu giminaičių rašyti laiškai ir A. Vaitkevičiaus spausdinti darbai perduoti gimnazijos direktoriui L. Mockūnui. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja Raimonda Nabažaitė pristatė Alsėdžių seniūnijos bendruomenės vykdyto projekto „Kūrybinių metodų taikymas bendruomenės sutelktumo didinimui, pasitinkant Vasario 16-osios šimtmetį“ radinių atliktus tyrimus.

Renginio pabaigoje gimnazijos mokiniai irgi atskleidė, ką šių dienų jaunimas turėtų žinoti apie Nepriklausomybės Akto signatarą Stanislovą Narutavičių. Jaunoji karta neslepia, kad iš naujo pažįsta ir atranda, atrodo, visai čia pat gyvenusį Nepriklausomybės Akto signatarą S. Narutavičių, žmogų, kuris suorganizavo ir į 1905 metų Vilniaus Seimą išvežė net 10 Alsėdžių valsčiaus atstovų,  inicijavo Alsėdžių Respublikos steigimą. S. Narutavičius – labai išsilavinęs žmogus, teikęs teisininko paslaugas, dalyvavęs šalies politiniame gyvenime, pasirašęs Vasario 16-osios Aktą. Iki šiol istorikai dar negali atsakyti apie Vasario 16-osios Akto autorystę. Po S. Narutavičiaus mirties pasirodė intriguojanti publikacija, kurioje tvirtinama, kad S. Narutavičius paruošė juodraštį Lietuvos Nepriklausomybės Akto, kuris paskui peržiūrėtas, perrašytas ir visų tarybos narių pasirašytas. Teigiama, kad minėtas juodraštis slepiamas Brėvikių dvaro bibliotekoje. S. Narutavičius šiandien mus žavi savo įžvalgomis, atsidavimu idėjoms, meile savo kraštui. Išsiskyrus nuomonėms apie Lietuvos ateitį, jis pasitraukė iš Lietuvos valstybės tarybos ir vėl grįžo į savo seną ir apleistą dvarelį Brėvikių kaime. Tai, ko nepajėgė įgyvendinti didžiojoje politikoje, jis stengėsi padaryti savo ūkyje – labai rūpinosi samdiniais, kviesdavo jiems brangiai kainuojančius gydytojus, pirkdavo vaistus, samdiniai atsidėkodavo ilgais tarnystės metais. S. Narutavičius skaudžiai išgyveno matydamas, kad naujieji valdininkai tapo ne valstybės tarnautojais, o jos šeimininkais, todėl, susikoncentravęs į savo tėviškę jis be galo stengėsi pagerinti žmonių gyvenimą, tikėjo visos Lietuvos ateitimi. Jis buvo vienas iš tų nedaugelio mūsų kilmingų bajorų, kurie visą gyvenimą nenutraukė ryšių su gimtuoju kraštu. Baigęs aukštuosius teisės mokslus, jis nepasirinko pelningos advokato karjeros, bet pasiliko dirbti ir vargti savo mylimoje gimtinėje. Čia ilgainiui suaugo su pilkąja Lietuvos padange ir tapo garbingu ir nuoširdžiu žemaičiu. Visur, kur tik galėjo, kalbėjo žemaitiškai. Tai galėjo padaryti tik drąsus ir Lietuvą mylintis žmogus... Alsėdžių kapinės tapo S. Narutavičiaus amžinojo poilsio vieta. Kiekvienais metais vasario 15-ąją Prezidentūros perduoti gėlių vainikai padedami ant Lietuvos valstybės atkūrimo aktą pasirašiusių signatarų kapų. Šiais metais parvežti Prezidentės puokštę ant S. Narutavičiaus kapo patikėta gimnazijos jauniesiems šauliams, lydimiems mokytojo Aurimo Grybausko.

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje šventiniai renginiai tęsėsi ir Vasario 16-ąją. Prasidėjo jie šv. Mišiomis Alsėdžių bažnyčioje, po to aplankytas signataro kapas ir padėtos Prezidentės pėlės. Visi norėję plačiau susipažinti su S. Narutavičiaus asmenybe, pakviesti į gimnaziją. Smagu, kad tarp tos dienos svečių sulaukta pusšimčio Šiaulių Lieporių gimnazijos bendruomenės atstovų, kurie kartu su alsėdiškiais dalyvavo visuose renginiuose.

Vasario 16-ąją alsėdiškiai ketvirtus metus pėsčiomis keliauja į Brėvikių dvarą, kur gimė ir gyveno S. Narutavičius. Kiekvienais metais Žemaičių kultūros draugija kviečia į dvarą visus neabejingus savo karšto istorijai.

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija