„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2017 m. kovo 3 d., Nr. 2 (82)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Žmogaus dvasia – neįveikiama

Atnaujins Merkinės kryžių kalnelį

Rūta Averkienė

Merkinės kryžių kalnelio projektas

Erdvės prie Merkinės kryžių
kalnelio projektas

Renginys Merkinės kryžių kalnelyje

Kryžiai Merkinės kryžių kalnelyje

Varėnos rajono savivaldybė, siekdama tinkamai įamžinti Dainavos apygardos partizanų atminimą, planuoja atnaujinti ne tik Varėnos kraštui, bet ir visai Lietuvai svarbią teritoriją – Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų memorialinį kompleksą – Merkinės kryžių kalnelį. Pokario metais jame buvo palaidota apie kelis šimtus nukankintų ir nužudytų partizanų, ryšininkų, rėmėjų, jiems pagerbti pastatyta beveik 200 kryžių. Čia nuo 1989 metų kasmet vyksta renginiai Lietuvos partizanams ir jų rėmėjams, tremtiniams ir politiniams kaliniams pagerbti, juose kalbama apie patirtas ir išmoktas skaudžias istorijos pamokas. Kasmet simboliniai laiko tiltai šioje vietoje suveda gyvuosius ir mirusiuosius kovotojus už Lietuvos laisvę.

Pernai savivaldybės administracija drauge su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru (LGGRTC) paskelbė atvirą Dainavos apygardos partizanų atminimo įamžinimo Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų memorialiniame komplekse ir jo prieigose idėjos konkursą. Jam buvo pateikti du projektai – UAB „AEXN“ projektas „Atminties ratas“ bei architekto Laimio Kaziukonio projektas „Merkinės kryžių kalnelis“. Projektus vertinusi komisija, sudaryta iš Varėnos rajono savivaldybės administracijos, Kultūros paveldo departamento, LGGRTC bei Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos specialistų, atsižvelgė į pagrindinius kriterijus – pagarbą kultūros paveldo ir aplinkos apsaugos aspektams, sprendinių funkcionalumą, universalų viešųjų erdvių ir statinių pritaikymo pobūdį bei urbanistinės erdvinės struktūros kokybę. Geriausiai konkurso sąlygas atitikusiu bei pirmos vietos laimėtoju buvo išrinktas UAB „AEXN“ projektas „Atminties ratas“.

Varėnos rajono meras Algis Kašėta laimėjusį projektą aptarė su jo rengėjais. Šiuo metu svarstoma, iš kokių lėšų jis bus įgyvendintas. Meras A. Kašėta pažymi, jog laimėjusio projekto idėja yra labai prasminga ir graži, ji atitinka lūkesčius. Tikimasi, kad įgyvendintas projektas tinkamai įamžins Dainavos apygardos partizanų atminimą.

Siūlomas Merkinės kryžių kalnelio ir jo prieigų atnaujinimo projektas užtikrina esamų kultūros vertybių išsaugojimą, neužkerta kelių galimiems archeologiniams ir kitiems tyrimams ateityje tiek pačiame memoriale, tiek ir už jo ribų.

Atsižvelgiant į Merkinės miestelio dydį, į memorialo valstybinę svarbą bei kultūros vertybių pobūdį, projekte siūlomi memorialo tvarkymo principai numato tik minimalios intervencijos bei atminties ženklinimo vietovėje atskirais elementais priemones. Jomis (erdvės elementais, takais, faktūromis spalvomis bei kraštovaizdžio priemonėmis) memorialinis kompleksas bus sujungiamas į vientisą visumą, kuri bus integruota į Merkinės viešųjų erdvių sistemą. Esami Merkinės kryžių kalnelio memorialo elementai – takų sistema, erdvės, koplyčia, koplytstulpiai ir kita – bus išsaugoti. Koplytėlę siūloma restauruoti, įrengti apšvietimą, akcentuojant esminius religinius simbolius, o koplytstulpius siūloma restauruoti.

Projektiniame pasiūlyme numatyta rekonstruoti Dainavos apygardos partizanų muziejaus pastatą, kuriame bus visos būtinosios funkcijos – ekspozicijų salė, nedidelė salė renginiams, edukaciniams užsiėmimams ir kita.

Projektas parengtas taip, kad jį galima realizuoti atskirais etapais, priklausomai nuo išsikeltų prioritetų ir ekonominių galimybių.

Muziejaus pastatas ir jo erdvės gali būti rekonstruojami įgyvendinant atskirą kultūros projektą; Merkinės kryžių kalnelio atskirų erdvės dalių, prieigos paviljono, Atminties alėjos, takų rekonstravimo ir kiti darbai gali būti išskaidyti į mažesnius etapus, kurie netrukdytų visavertiškai naudoti erdvę.

Varėnos rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija