„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2017 m. birželio 23 d., Nr. 6 (86)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėviškėje

Tyrėjų diena gimnazijoje

Bronius VERTELKA

Aštuntokai su technologijų mokytoju
Vygantu Jakučioniu (kairėje)
darė muzikos instrumentus iš atliekų

Gimnazijos devintokai su savo
vadovėmis ir klebonu Tyrimų dieną

Gegužės 24-oji Alantos gimnazijoje buvo paminėta kaip Tyrėjų diena. Moksleiviai dirbo ne vien klasėse, bet ir kitose erdvėse, užsiėmė įvairiomis veiklomis. Tai, kas pavyko padaryti kiekvienai klasei ar grupei, paskui pristatyta visai gimnazijos bendruomenei. Iš tikrųjų, mokymasis per patyrimus, tyrinėjimus yra patrauklus dalykas moksleiviams, o temos skirtingos ir įvairios.

Devintokai gimnazistai pasidalijo į tris grupes. Viena jų tyrinėjo Katalikų Bažnyčios padėtį sovietmečiu, kita teikė anketos klausimus vyresniojo amžiaus žmonėms apie jų poziciją katalikybės atžvilgiu sovietmečiu (abiejų grupių vadovė – istorijos mokytoja Dalia Rudėnienė). Trečioji grupė, vadovaujama tikybos mokytojos Jurgitos Žilinskienės, domėjosi arkivyskupo Teofilio Matulionio gyvenimu, jo veikla sovietmečiu. Grupės išsikėlė hipotezę, ar tuometinė valdžia sovietmečiu sugebėjo palaužti lietuvių religinę savimonę.

Kol dirbo devintokai, norėjosi pasidairyti, kokia veikla užimti kiti gimnazistai. Dalis aštuntokų gamino muzikos instrumentus iš antrinių žaliavų. Čia išaiškėjo jų išradingumas. Gimnazistai įrodė, jog išmesti pasmerktus daiktus galima panaudoti. Devintokai darė pučiamuosius ir mušamuosius muzikos instrumentus. Tai buvo ir jų gabumų lavinimas. Technologijų mokytojas Vygantas Jakučionis nešykštėjo pagiriamųjų žodžių moksleivių darbams, jų sugebėjimams. Tai buvo jų fantazijos, jų galimybių vaisius.

Tyrimus apie arkiv. T. Matulionį gimnazijos 10 klasėje, dalyvaujant klebonui, pristatė tikybos mokytoja J. Žilinskienė su savo grupe. Surinkta medžiaga jie sugebėjo įrodyti, kokį didį žmogų, dvasininką išaugino Aukštaitijos žemė. Nenusilenkęs sovietų valdžiai, nepriėmęs jos siūlomų malonių, ilgus metus kalėjęs sovietiniuose lageriuose, jis liko ištikimas priesaikai Dievui.

Klebonas kun. Sigitas Sudentas pabrėžė, kad vaikų ateitis dažniausiai priklauso nuo Dievo Apvaizdos ir nuo jų tėvų. Arkiv. T. Matulionis gyveno dėkodamas mamai už jam duotą gyvybę. Pats jis į žvaigždes ėjo kryžiaus kančių keliais. Jis buvo tikras Dievo žmogus. Kančia jam buvo kaip Aukščiausiojo dovana.

Šiandien, kaip sakė klebonas, mūsų visuomenė yra dvasinės tremties gniaužtuose, suspausta materialinių dalykų, kankinama minties: „Kodėl neturiu, bet galėčiau“. Siekti žvaigždžių, laukti pasiekimo galima tik per kryžiaus kančią. Arkiv. T. Matulionis ėjo tokiu keliu.

Pradinukai gimnazistai, Tyrėjų dieną turėję anksčiau, buvo išvykę į Paukščių kaimą. Ten jie tyrinėjo sparnuočių gyvenimą, jų kiaušinių, lizdų įvairovę ir kitus dalykus. O pirmoji tokia diena gimnazijoje buvo praėjusį rudenį ir į ją aktyviai įsijungė moksleivių tėvai. Vienas tėvas miškininkas papasakojo gausybę įdomių dalykų.

Alanta, Molėtų rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija