„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2016 m. gruodžio 2 d., Nr. 11 (80)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Atmintis

Prisimenant parapijos kūrėją ir bažnyčios statytoją

Apie Pilviškių bažnyčią svečiams
iš Išlaužo pasakoja klebonas
kun. Algirdas Žukauskas (centre)

Grupė Išlaužo parapijiečių prie
buvusio klebono kun. Vytauto
Gurevičiaus kapo Pilviškių bažnyčios
šventoriuje. Centre – dabartinis
klebonas kun. Slavomiras
Kšyštofas Brevčinskis

Išlaužo bažnyčios statyba

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos,
Krikščionių Pagalbos, bažnyčia

Spalio 23 dieną, prisimindama iškiliausią Išlaužo parapijos asmenybę, buvusį parapijos kūrėją ir kleboną bei Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčios statytoją kun. Vytautą Gurevičių (1890–1914–1979), grupė parapijiečių kartu su dabartiniu klebonu kun. Slavomiru Kšyštofu Brevčinskiu (Slawomir Krzysztof Brewczynski) aplankė kun. V. Gurevičiaus amžinojo poilsio vietą Pilviškių bažnyčios šventoriuje. Pagerbdami jo atminimą Išlaužo parapijiečiai padėjo gėlių ir uždegė žvakeles. Svečius šiltai priėmė ir mintimis pasidalino Pilviškių parapijos klebonas kun. Algirdas Žukauskas ir „Carito“ narės, prižiūrinčios kuklų kunigo kapelį.

Lapkričio 13 dieną, sekmadienį, Išlaužo bažnyčioje buvo aukotos šv. Mišios už buvusius parapijos klebonus. Paskui klebonijoje vyko popietė, kurioje svečiai dalinosi prisiminimais apie Išlaužo parapijos kūrėją kun. V. Gurevičių. Jo ir tikinčiųjų lėšomis bei talkomis Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia buvo baigta statyti 1933 metais.

Tomas Skrupskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija