„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2017 m. birželio 23 d., Nr. 6 (86)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Trijų dienų ėjimo, bendrystės ir maldos žygis

Grupė žygio dalyvių su
vysk. Arūnu Poniškaičiu prie
Dievo Gailestingumo šventovės

Birželio 9–11 dienomis vyko 5-asis Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotas piligriminis žygis mons. Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Per tris dienas žygeiviai įveikė apie 60 km. Šiemet piligrimus lydėjo šūkis „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).

Piligriminė kelionė prasidėjo birželio 9-ąją, penktadienį, 9 val. šv. Mišiomis Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Joms vadovavo Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaras kun. Viktoras Kudriašovas, koncelebravo Vilniaus ir Šalčininkų parapijų dvasininkai. „Tiesa padarys jus laisvus. Tai – tik žodžiai, bet kokie stiprūs. Šio žygio metu apmąstysime, kas yra tiesa. Jus tai padarys laisvus. Sužinosite, kas yra laisvė, kokias galimybes ji suteikia“, – pamokslo metu aiškino kunigas Viktoras bei pabrėžė, kad šios Mišios – dvasinis pasirengimas piligriminei eisenai.

Po šv. Mišių apie 150 piligrimų melsdamiesi, dainuodami ir šlovindami Dievą pajudėjo Rudaminos link. Pakeliui savo svetingumu piligrimus džiugino vietos gyventojai. Vakarop Rudaminos miestelyje piligrimų laukė vakarienė, Švenčiausiojo Sakramento adoracija Rudaminos bažnyčioje, susitikimas su Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuoliais, o vėliau – ir pramogos.

Antroji piligriminės kelionės diena prasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje. Atvykusius piligrimus pasveikino vyskupas dr. Arūnas Poniškaitis. „Tegul jums šiandien šviečia saulė taip pat, kaip ir vakar. Prašykime Dievo, kad visi iki galo ištvertume kartu, bet, svarbiausia, melskime, kad Dievas leistų mums pažinti tiesą. „Tiesa padarys jus laisvus“ – šios piligriminės kelionės šūkis, tai – šių metų šūkis. Prašykime Dievo, kad leistų gyventi tiesoje, kuri yra Viešpats Jėzus Kristus“, – homilijoje kalbėjo vysk. A. Poniškaitis.

Po šv. Mišių piligrimai autobusais išvyko į Kriaučiūnus, ten pagerbė karius, 1944 metais žuvusius kovoje su naciais. Iš Kriaučiūnų vėl pėsčiomis, žengdami žingsnis po žingsnio, kuriuos lydėjo bendra malda, piligrimai pro Platiniškes, Naująją, Karveliškes, Čekoniškes keliavo į Sudervę. Ten jų laukė ne tik vakarienė ir nakvynė, bet ir nuotaikinga vakaro programa. Po varginančios kelionės Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje maldingos eisenos dalyvius mielai pasitiko Sudervės parapijos klebonas kun. Stanislavas Matiukevičius ir dėkojo už tikėjimo liudijimą. Piligrimai kartu su Sudervės parapijos šlovinimo grupe „Barka“ giesmėmis garbino Viešpatį, o vakare visi smagiai laiką leido prie laužo.

Ankstų birželio 12-osios, sekmadienio, rytą išsirikiavę į darnią koloną, kurios priekyje – it kelrodis visame kelyje nešamas kryžius, su giesme ir malda piligrimai žygiavo į Maišiagalą – galutinį tikslą. Prieš pat Maišiagalą užklupęs lietus tik dar labiau sustiprino keliauninkų pojūčius. Visi tvirtai žingsniavo paskutinius kilometrus, suprasdami, kad malda tikrai jungia, nes tris dienas visi ėjo drauge, bendru maldos ritmu, nesvarbu, ar saulė švietė, ar lietus lijo.

Nors ir lietui lyjant, keliauninkai mėgavosi maišiagaliečių bei susirinkusių artimųjų sveikinimo šūksniais, gėlėmis ir apkabinimais. Staiga dingo visas nuovargis, visas skausmas, pasimiršo visi kelio sunkumai, o viduje liko tik džiaugsmas ir ramybė. Tai – piligrimystės džiaugsmas. Trijų dienų piligriminę kelionę vainikavo šv. Mišios Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kur buvo minimos 6-osios mons. Juzefo Obrembskio mirties metinės. Šv. Mišias aukojo Kalvarijų dekanato dekanas kun. Ruslanas Vilkelis. Bendra malda dėkota Dievui už piligrimystės patirtį, globą ir apsaugą kelionės metu.

Trijų dienų žygyje dalyvavo apie 300 įvairaus amžiaus piligrimų, daugiausia Vilniaus krašto jaunimas. Jauniausiai maldininkei Agnieškai – vos 5-eri, ji ryžtingai keliavo kartu su savo mama Elena. Dauguma ėjo visas tris dienas, kai kurie ryžosi vienos dienos keliui. Keliauninkams ne tik maloniai šypsojosi saulė beveik iki pat kelionės pabaigos, bet džiugino ir svetingi šeimininkai, bendruomenių atstovai, pakelyje išdėlioję įvairius skanėstus ir gėrybes ar surengę poilsio stoteles.

Prie maldos, ištvermės ir vilties kelio prisijungė Seimo nariai Rita Tamašunienė, Česlavas Olševskis su šeima, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst. Visą žygį giesmėmis džiugino Paberžės parapijos šlovinimo grupė „Randeo Anima“. Piligrimai skirstėsi, žadėdami susitikti ir kitais metais.

Vilniaus rajono savivaldybės organizuojamo piligriminio žygio ištakos siekia 2013 metus, kuomet vienas iš pagrindinių tikslų buvo atiduoti pagarbą Vilniaus krašto patriarchui mons. Juzefui Obrembskiui (1906 03 19–1932 06 12–2011 06 07) ir būti įkvėptiems jo gyvenimo pavyzdžio. Visą savo gyvenimą atidavęs į Dievo rankas, monsinjoras nuolat vadovavosi tiesos, meilės ir taikos vertybėmis, skelbė katalikų tikėjimo dogmas Vilniaus krašto gyventojams, o Jo išmintis ir gilus pasitikėjimas Viešpaties valia amžiams išliks mūsų širdyse.

Pagal Vrsa.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija