„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2017 m. vasario 3 d., Nr. 1 (81)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kalvarijos kalnai giedoti už laisvos Lietuvos žmones

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. Sausio 13-oji kiekvienam lietuviui – istorinė diena, kai žmonėms savo krauju ir ašaromis teko kovoti už vieningą ir nepriklausomą šalį – Lietuvą. Pagerbti žuvusiuosius, pasidalyti išgyvenimais, pasidžiaugti, kad esame laisva šalis, tą dieną į renginį rinkosi ir miestelio gyventojai. Sausio 13-osios minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo kan. Jonas Ačas. Paskui susirinkusieji skubėjo į Kultūros centrą, kur direktorė Rima Jokubauskienė tą reikšmingą datą primenančiais žodžiais prabilo į mažą ir jau suaugusįjį, į jauną ir jau pagyvenusį Lietuvos pilietį, pasveikino laisvą Lietuvą. Su pagarba ir didžiuliu dėkingumu dėkota tiems, kurie tą laisvę mums visiems iškovojo. Miestelėnai ir senjorų klubo „Pilnatis“, kuriems vadovauja Genė Preibienė, nariai už žuvusiuosius, sužeistuosius, visos Lietuvos žmones giedojo Kalvarijos kalnus.

Alma Mikalauskienė

Plungės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija