„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2016 m. spalio 28 d., Nr. 10 (292)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kultūros ministerijos apdovanojimas įteiktas kunigui Miroslavui Daniui

Vaclovas Bagdonavičius
ir kun. Miroslavas Danys
prie Vydūno atminimo lentos
T. Staniko (alkas.lt) nuotrauka

Kultūros ministerijos aukso garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ už ilgametį indėlį ir ypatingus nuopelnus įamžinant Vydūno atminimą Vokietijoje, nuolatinę veiklą populiarinant Vydūno kūrybą, plėtojant Lietuvos ir Vokietijos kultūros ryšius apdovanotas liuteronų kunigas Miroslavas Danys iš Detmoldo (Vokietija). Aukščiausią ministerijos apdovanojimą kun. M. Daniui Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje spalio 15-ąją, minint Vydūno palaikų perlaidojimo 25-metį, įteikė kultūros viceministras Romas Jarockis.

Šiemet sukanka 25 metai, kai iš Detmoldo (Vokietija) buvo perkelti į Lietuvą žymaus Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo Vydūno palaikai, 1991 m. spalio 19 d. iškilmingai perlaidoti Bitėnų kapinėse prie Rambyno. Nuo tų metų kun. Miroslavas Danys pradėjo savo veiklą Vydūno labui.

2011 metų pradžioje kun. M. Danys ėmė aktyviai domėtis Vydūno gyvenimo Detmolde laikotarpiu ir ieškoti jo pėdsakų Lipės bažnyčios archyvuose, tapo vienu iš svarbiausių idėjos įamžinti Vydūno atminimą Detmolde įgyvendintoju. Su miesto savivaldybe suderino optimalų Vydūno atminimo įamžinimo sprendimą pastate, kuriame 1946 metų rudenį kartu su kitais pabėgėliais iš Lietuvos buvo prisiglaudęs ir Vydūnas. Lenta jo rūpesčiu buvo pagaminta Detmoldo miesto lėšomis. Kunigas Miroslavas Danys pasiūlė ir tinkamiausią vietą Vydūno skulptūriniam portretui minėto pastato lango nišoje. Atminimo lenta ir paminklas Vydūnui buvo iškilmingai atidengti 2013 m. gegužės 10 d. „Europos dienų“ Detmolde metu.

Kun. M. Danys yra išrinktas Vydūno draugijos garbės nariu, nuolat rūpinasi Vydūno reikalais Vokietijoje, rašo apie jį, sako kalbas, dalyvauja Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimo komisijos veikloje. Pasitinkant Vydūno jubiliejų, siekia pavadinti Vydūno vardu gatvę Detmolde, įsteigti Vydūno draugiją, kuri rūpintųsi Vydūno kūrybiniu palikimu, jo vokiškai rašytų darbų leidyba. Miroslavas Danys rūpinasi knygos „Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen“ trečiuoju leidimu, ją tikimasi išleisti iki 2017 metų. Rūpinasi ir kitų Vydūno vokiečių kalba parašytų kūrinių leidimu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija