„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2017 m. liepos 7 d., Nr. 6 (300)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Arkivyskupo T. Matulionio atminimas pagerbtas Sankt Peterburge

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
katedra Sankt Peterburge ir jos altorius

Birželio 24 dieną, arkivyskupo Teofilio Matulionio beatifikacijos išvakarėse, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų katedroje Sankt Peterburge Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peterburge ir miesto bendruomenė surengė arkivyskupui T. Matulioniui pagerbti skirtą koncertą. Lietuvių ir Sankt Peterburgo katalikų bendruomenių nariams, Sankt Peterburge reziduojantiems diplomatams, visuomenės atstovams koncertavo N. Rimskio-Korsakovo konservatorijos choras (vadovas – N. Romanovas), A. Paulavičiaus vardo jaunimo simfoninis orkestras (vadovas – prof. A. Vasiljevas), Lietuvos, Estijos ir Latvijos bendruomenių choras „Balticum“. Vakare šv. Mišias lietuvių ir rusų kalbomis aukojo kun. Vadimas Šajkevičius ir iš Lietuvos atvykęs kun. Rimantas Gudelis. Koncerto metu buvo renkamos lėšos arkivyskupo T. Matulionio statytos bažnyčios atstatymui. Sovietmečiu iš bažnyčios buvo padarytas keturių aukštų bendrabutis, šiuo metu vyksta atstatymo darbai, o šv. Mišios aukojamos cokoliniame aukšte įrengtose patalpose.

Arkivyskupo T. Matulionio gyvenimas glaudžiai susijęs su Sankt Peterburgu – čia jis baigė kunigų seminariją, ilgą laiką gyveno – buvo vikaru, parapijos klebonu, valdžią paėmus komunistams, buvo nuteistas kalėti, vėliau buvo išlaisvintas, tapo vyskupu.

1929 metais T. Matulionis vėl buvo įkalintas, išsiųstas dirbti sunkiausių darbų. Į Lietuvą grįžo po to, kai Lietuvos ir Sovietų Sąjungos vyriausybės susitarė pasikeisti kaliniais.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija