„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2017 m. rugsėjo 29 d., Nr. 8 (302)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Lenkijos Seimo maršalka kreipėsi dėl „w“ raidės

Vilniuje viešėjęs Lenkijos Seimo maršalka Marekas Kuchcinskis (Marek Kuchciński) antradienį sakydamas kalbą Lietuvos Seime prašė paremti įstatymo projektą, leidžiantį originalią (lenkų) pavardžių rašybą asmens dokumentuose naudojant nelietuviškus rašmenis. Parodydamas, kad šis klausimas jam yra svarbus kaip lenkui geopolitinių grėsmių akivaizdoje, maršalka ištarė jautrius žodžius: „Stovėdamas prieš jus Lietuvos parlamente, kaip Lenkijos Seimo pirmininkas norėčiau prašyti Seimo narių, kad jūs priimdami sprendimą dėl Lietuvos Respublikos piliečių, kurie yra lenkų kilmės, atsižvelgtumėt į jų reikalavimus ir jūsų bendrus interesus, taip pat geopolitinius“. Lenkijos Seimo maršalka siekė tą klausimą susieti ir su mūsų bendra istorija: „Praeities ir ateities vardan kreipiuosi į jus, prašydamas drąsos, kurios turėjo mūsų seneliai, prašydamas geros valios ir palankumo“. Prieš akis turėdamas aiškius savo tautiečių siekius, maršalka pasiūlė atgaivinti pastaraisiais metais dėl aptemusių santykių įšaldytą tarpparlamentinę asamblėją, primindamas bendrus praeities ir ateities tikslus: „Mūsų šalių bendradarbiavime svarbų vaidmenį turėtų suvaidinti Lenkijos ir Lietuvos Seimai, pasitelkdami didžią praeitį ir žvelgdami į visos Europos ateitį. Mes turime bendrų uždavinių, kurių negalime atsisakyti, aš kalbu, kad reikia iš naujo atkurti, stiprinti mūsų parlamentinį bendradarbiavimą, sugrįžtant į mūsų susitikimus parlamentinės asamblėjos rėmuose“. Savo kalbą Seime Lenkijos atstovas baigė Lietuvos himno eilutėmis: „Tegul saulė Lietuvos tamsumus pašalina, ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi. Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja Lenkija“. Vėliau spaudos konferencijoje po susitikimo su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu Lenkijos Seimo maršalka pakartojo savo siūlymą atgaivinti Lietuvos ir Lenkijos parlamentinę asamblėją. M. Kuchinskis sakė: „Kuo dažnesni bus mūsų susitikimai, tuo geresnis bus bendradarbiavimas. Mes prisimename tuos laikus, kai buvo prezidentas Lechas Kačinskis (Lech Kaczyński), kuris savo prezidentavimo metu į Lietuvą nuvyko 16 kartų su oficialiais vizitais, o man gėda prisipažinti, kad atvykau tik pirmą. (...) Manau, kad geresni sprendimai yra susitikinėjimai, kompromisų ieškojimas, o ne mūrų statymas“.

Jau daug metų Lietuvos lenkai bei Varšuvos politikai siekia, kad Seimas leistų lenkų tautinių mažumų atstovams asmens dokumentuose rašyti originalias pavardes. Šiuo metu Seime svarstomi keli projektai, ar leisti pase naudoti raides w, q ir x, kurių nėra Lietuvos abėcėlėje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija