„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2017 m. vasario 24 d., Nr. 2 (296)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Vatikano diplomatas apie civilių ir reikšmingos infrastruktūros apsaugą

Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO būstinėje Niujorke arkivyskupas Bernarditas Auza (Bernardito Auza) pasisakė Saugumo Tarybos debatuose apie reikšmingos civilinės infrastruktūros apsaugą nuo teroristinių atakų. Pasak Šventojo sosto diplomato, tarptautinė bendruomenė turi pareigą saugoti tiek civilius, tiek jų svarbiausią infrastruktūrą nuo išpuolių, nes nuo jos išlikimo ir išsaugojimo esmingai priklauso tolimesnis pačių civilių likimas. Atakos prieš civiliams svarbias institucijas – mokyklas, ligonines, vandens šaltinius, kultūros paminklus ir kulto namus – yra netiesioginis puolimas prieš juos pačius, siekiant sunaikinti jų atramą ir jų istorinę bei kultūrinę tapatybę. Tai tapo kai kurių teroristinių grupuočių tyčine strategija, pridūrė arkiv. B. Auza, paminėdamas Sirijoje ir Irake vykstantį istorinio paveldo naikinimą. Tačiau teroristinės grupuotės nėra vienintelės atsakingos už reikšmingiausios civilinės infrastruktūros naikinimą. Vatikano diplomatas įžvelgia atsakomybę ir tų valstybių, kurios vadovaudamosi vien pelno ar savo geopolitiniais interesais tiekia ginklus, technologijas į nestabilias šalis, kuriose didelė rizika, kad šie ginklai bus naudojami nelegaliai ar pateks į nusikaltėlių rankas. Šventasis Sostas pakartoja savo kvietimą ginklus gaminančioms valstybėms griežtai riboti jų pardavimą.

Dar vienas veiksnys yra nusikalstamų susivienijimų vaidmuo prekyboje ginklais, kurie gali naikinti reikšmingą civilinę infrastruktūrą. Stengiantis apsaugoti civilius ir jų infrastruktūrą vienodai svarbi yra kova prieš teroristinių grupuočių finansavimą ir prieš jų veikimą virtualioje erdvėje, paimant į rekrūtus naujus narius arba planuojant išpuolius.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija