„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2017 m. vasario 24 d., Nr. 2 (296)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Be taikos nelaimėsime kovos prieš skurdą

Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijos būtinėje Niujorke arkivyskupas Bernarditas Auza (Bernardito Auza) kalbėjo apie vystymosi ir taikos sąsajas, pasisakydamas diskusijoje apie „skurdo išrovimą ir tvarų vystymąsi visiems“. Veiklos programoje iki 2030 metų skurdo išrovimas yra pripažįstamas didžiausiu iššūkiu ir uždaviniu vystymuisi. Šioje programoje kartu pažymima tai, kas dažnai praleidžiama: skurdas negali būti suvokiamas vien ekonomiškai, jis turi kitus matmenis ar yra su jais susijęs: su nelygybe valstybėse ir tarp valstybių, su aplinkos apsauga, su socialinėmis politikomis ir su taika.

Arkiv. B. Auza itin pabrėžė taikos svarbą, nes visiems gerai žinoma, kaip konfliktai ir karai ne vien skina gyvybes, skleidžia baimę ir neapykantą, bet iš milijonų žmonių atima geresnio gyvenimo galimybes ir viltį, yra tarp svarbiausių priežasčių, lemiančių didžiulius migracinius srautus ar populiacijų perkėlimus. „Todėl konfliktų užbaigimas turi tapti mūsų prioritetu, jei trokštame išrauti skurdą ir sukurti ilgalaikę taiką. Tai reiškia spręsti ne vien ekonominį skurdą, bet taip pat dvasinį ir socialinį politika ir investicijomis, kurias žmonės gali matyti ir paliesti“, – pabrėžė Šventojo Sosto diplomatas, kalbėdamas apie jaunų žmonių lavinimą ir švietimą arba galimybę dirbti. Žinojimas, kad esi vertinamas ir kad turi savo vietą, irgi užkerta kelią ekstremalioms ideologijoms. Itin svarbi sveika šeima, kuri garantuoja didžiausią socialinį saugumą savo nariams – jauniems ir seniems. Valstybės turėtų remti šeimą, ypač tose srityse, kuriose šeima rūpinasi tuo, kas taptų valstybės atsakomybe. Kalbėdamas apie taiką, arkiv. B. Auza pakartojo popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog šioji vieniems savaime suprantama teisė milijonams yra tik tolima svajonė. Būtina atsiminti, kad taika nėra pasiekiama kartą ir visiems laikams, bet turi būti kuriama be perstojo.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija