„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2017 m. kovo 31 d., Nr. 3 (297)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Lenkijos vyskupai paragino į altorių garbę iškelti ES kūrėjus

Alcide de Gasperis

Robertas Šumanas

Lenkijos ganytojai Vyskupų konferenciją užbaigė kvietimu melstis už Europą. Malda už Europą apima pagarbą Dievo tvarkai ir kiekvienam asmeniui mūsų žemyne. Varšuvoje kovo 13 ir 14 dienomis į plenarinį posėdį susirinkę Lenkijos vyskupai parėmė pastangas iškelti į altorių garbę Europos bendrijos idėjos kūrėjus Alcide de Gasperį ir Robertą Šumaną (Schuman). Posėdis pradėtas Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Salvatorės Penačio (Salvatore Pennacchio) šv. Mišiomis, kuriose paminėtos ketvirtosios popiežiaus Pranciškaus pontifikato pradžios metinės.

Bažnyčia Dievo tarno vardą Alcidui de Gasperiui (1881–1954) suteikė Trento (Italija) vyskupijos prašymu 1993 metais. Buvusio Italijos ministro pirmininko ir šeimos tėvo beatifikacijos bylos eiga įstrigo dėl pašalinių aplinkybių, iš pareigų pasišalinus jos gynėjui, arba postulatoriui. Dievo tarno vardas suteiktas ir „Europos tėvui“, buvusiam Prancūzijos premjerui ir pirmajam Europos parlamento pirmininkui Robertui Šumanui (1886–1963) atskiroje beatifikacijos byloje, kurią 1990 metais formaliai pradėjo ir 2004 metais užbaigė Meco (Prancūzija) vyskupija, tiesiogiai priklauso nuo Šventojo Sosto.

Abu vyrai su kitais įžymiais Europos idėjos pradininkais, įskaitant vokietį Kondradą Adenauderį, padėjo pagrindus Europos anglies ir plieno bendrijai 1951 metais, iš kurios išaugo dabartinė Europos Sąjunga. Pasak Dievo tarno R. Šumano, bendrijos tikslas buvo, kad karas taptų ne tik neįsivaizduojamas, bet ir neįmanomas: „Pasaulio taika negali būti išsaugota be kūrybingų pastangų, proporcingų pavojams, kurie jai gresia“, – parašė Dievo tarnas R. Šumanas, pristatydamas Europos anglių ir plieno bendrijos įsteigimo idėją. Europos kūrėjai tikėjo, kad darnūs ryšiai Europoje tarp buvusių priešų ir bendrų tarpusavio interesų tvirtinimas leis visiems laikams išstumti karą iš žemyno žemėlapio. Būdami pamaldūs katalikai abu vyrai paliudijo, kad tikėjimas ir politika neprieštarauja, gali vienas kitą papildyti ir praturtinti.

Lenkijos ganytojai dar aptarė šeimos klausimus, ypatingą dėmesį skirdami poroms, kurios kanoniškai susituokusios, tačiau civiliškai išsiskyrusios, gyvena sudariusios partnerystę arba neformalioje partnerystėje. Vyskupų konferencijos komisija artimiausiu metu parengs instrukciją porų pastoracijai atsižvelgiant į padėtį Lenkijoje po Apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“.

Lenkijos vyskupai komunikate apie asamblėjos darbus dar pristatė Lenkijos „Carito“ paskelbtą kampaniją vardan Alepo šeimų Sirijoje. Vyskupų konferencijos pirmininko pradėta akcija „Šeima vardan šeimų“ ligi šiol suteikė paramos 2 225 sirų šeimoms. „Carito“ akciją parėmė daugiau kaip septyni tūkstančiai lenkų geradarių.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija