Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. rugpjūčio 18 d., Nr. 15 (282)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Šventė Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijoje

Naujos bažnyčios statymo aktą pasirašo
Kauno arkivyskupas metropolitas
Lionginas Virbalas, už jo dešinėje –
šios parapijos klebonas
kun. Andrius Alminas
Modesto PATAŠIAUS
(„Lietuvos rytas“) nuotrauka

Parapijos bendruomenė
ir svečiai šv. Mišiose

Ypatingu įvykiu jauniausia Kauno arkivyskupijos parapija, įkurta 2013 m. lapkričio 4 d. Šilainiuose, – Šv. Jono Pauliaus II parapija – pasitiko Valstybės dieną. Jos išvakarėse, liepos 5 dieną, Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pašventino parapijos koplyčią, o po šv. Mišių šventoriuje prie koplyčios į žemę įkasta kapsulė su aktu – priminimu, jog šis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminklas ir ateinančias kartas kviečia: esame pašaukti laisvei.

Gausiai dalyvaujant parapijos bendruomenei ir svečiams bei meldžiant Dievo palaimos parapijai, viso mikrorajono gyventojams ir naujos bažnyčios statytojams buvo aukojamos arkiv. L. Virbalo vadovaujamos šv. Mišios. Jas koncelebravo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijos klebonas kun. Andrius Alminas bei kiti miesto parapijų kunigai. Giedojo mišrus jaunimo choras „Exaudi“.

Po šv. Mišių šios parapijos užmojį pastatyti naują bažnyčią ženklino pasirašytas aktas ir kapsulės įkasimas. Šiuo veiksmu parapija pabrėžė, jog pradeda įgyvendinti išskirtinį bažnyčios statybos projektą – iškils monumentas „Pašaukti laisvei“ – arka su varpu ir bažnyčia kaip integrali šio projekto dalis. Projekto mintis siejama su parapijos globėju šv. Jonu Pauliumi II, lankiusiu Lietuvą jai žengiant pirmuosius Nepriklausomybės žingsnius ir drąsinusiu kurti laisvą Dievo vaikų gyvenimą savo nepriklausomoje Tėvynėje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija