Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. birželio 16 d., Nr. 12 (279)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kunigu įšventintas Lenkijos premjerės sūnus

Iš paskos kunigu tapusiam sūnui
žengia Lenkijos premjerė su vyru

Gegužės 27 dieną pietinėje Lenkijoje, Bielsko Bialos mieste, kunigystės šventimus gavo Lenkijos ministrės pirmininkės Beatos Šydlo (Beata Szydło) sūnus Timotejus Šydlo (Tymoteusz Szydło). Kitą dieną Pšecešyno miestelyje tėvai ir kiti tikintieji dalyvavo jo aukojamose pirmose šv. Mišiose toje pačioje bažnyčioje, kur jis buvo pakrikštytas.

Sekminių dieną, birželio 4-ąją, jis aukojo primicijų šv. Mišias senuoju Romos ritu lotyniškai Krokuvos Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Patarnauti tose šv. Mišiose T. Šydlo pasikvietė pažįstamus Šv. Petro brolijos (FSSP) kunigus. Ši brolija jau ketvirtį amžiaus meldžiasi pagal pal. Jono XXIII 1962 metų mišiolą ir yra visiškoje vienybėje su Popiežiumi. 1988 metais įkurta brolija turi daugiau nei 400 narių. Daugiausia jų yra JAV, Prancūzijoje, Kanadoje, Vokietijoje. Prieš dešimtmetį popiežius Benediktas XVI įsaku „Summorum Pontificum“ leido aukoti šv. Mišias senąja lotyniškos liturgijos forma be atskiro vyskupo leidimo.

25 metų Timotejus yra vyresnysis premjerės Beatos ir jos vyro Edvardo Šydlo (Edward Szydło) sūnus. Šeima užaugino dar vieną sūnų – 23-ejų Blažiejų (Błażej), kuris studijuoja mediciną. Ministrė pirmininkė, vadovaujanti konservatyvios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) vyriausybei, žurnalistams sakė, kad abu su vyru „labai džiaugiasi ir didžiuojasi“. Pasak jos, sūnus pasirinko nelengvą kelią. Premjerė tikino laikanti kumščius už kunigu tapusį pirmagimį ir jo draugus seminaristus, kad ištvermingai vykdytų savo misiją ir atneštų daug gero kitiems žmonėms. Timotejus buvo įšventintas kunigu drauge su dvylika kitų diakonų. Jis šešerius metus mokėsi Krokuvos kunigų seminarijoje.

Paulos Luckhurst (Facebook) nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija