Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. rugsėjo 15 d., Nr. 17 (284)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Pašventintas atgautasis pranciškonų konventualų vienuolynas

Šv. Mišių aukai Vilniaus
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčioje vadovauja
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas

Rugpjūčio 27 dieną Vilniuje vyko pranciškonų (OFM Conv.) po daugelio metų kovos atgauto vienuolyno pašventinimo iškilmė. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Joms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Į šią iškilmingą ir svarbią ordino šventę susirinko gausus būrys svečių ir tikinčiųjų: ordino generalinis ministras t. Markas Taska (Marco Tasca), generalinis asistentas t. Jacekas Ciupinskis (Jacek Ciupinski), Gdansko provincijos provincijolas t. Janas Maciejovskis (Jan Maciejowski), Rusijos kustodijos vyresnysis t. Nikolajus Dubininas, Štetino vyskupijos emeritas Marianas Blažiejus Krušylovičius (Marian Blażej Kruszylowicz) OFM Conv., Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, Rygos arkivyskupo atstovas kun. Algimantas Gudaitis, nuncijaus sekretorius mons. Metju Amponsa Samoa (Matthew Amponsah-Saamoa), įvairiose vietose tarnaujančių pranciškonų bendruomenių vyresnieji ir kiti broliai pranciškonai iš įvairių pasaulio kraštų, daugelis pašvęstojo gyvenimo atstovų, ambasadoriai, Lietuvos Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, kiti Lietuvos valdžios atstovai ir institucijų vadovai.

Šv. Mišių pradžioje arkivyskupas G. Grušas padėkojo Dievui už Jo gailestingumą, pabrėždamas: „Nors gyvenime pasitaiko įvairių negandų, bet Viešpats padeda tiems, kurie juo pasitiki. Šiandieną broliai pranciškonai sugrįžta į savo bendruomenės namus, kurie kadaise buvo neteisėtai nusavinti“. Arkivyskupas linkėjo, kad Dievas visados laimintų brolių pranciškonų gyvenimą ir tarnystę. Po Mišių buvo šventinamas vienuolynas.

Šventės metu padėkos žodį tarė ordino generalinis ministras t. M. Taska, Gdansko provincijos provincijolas t. J. Maciejovskis, bažnyčios rektorius t. Marekas Adamas Detlafas (Marek Adam Dettlaff).  Gdansko provincijos provincijolas t. J. Maciejovskis padėkos kalboje pažymėjo, kad vienuolyno atgavimas buvo išmelstas ir bus skirtas ne tik pranciškonams vienuoliams, tačiau visiems, kuriems reikalinga Dievo pagalba.

Broliai pranciškonai dėkojo žmonėms už visokeriopą pagalbą ir įdėtas pastangas sugrąžinant istorinį vienuolyną ir visiems, kurie padeda broliams Lietuvoje vykdyti jų misiją. Buvo teikiami padėkos raštai.

Pagal vilnensis.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija