Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. rugpjūčio 18 d., Nr. 15 (282)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Naujas Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas

Arkiv. Luisas Franciskas
Ladarija Fereras SJ

Liepos 1 dieną savo penkerių metų kadenciją užbaigė Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kardinolas Gerhardas Ludvigas Miuleris (Gerhard Ludwig Müller). Popiežiaus Pranciškaus potvarkiu, jį šiose pareigose pakeis jėzuitas arkivyskupas Luisas Franciskas Ladarija Fereras (Luis Francisco Ladaria Ferrer), iki šiol Kongregacijoje ėjęs antras pagal svarbumą po prefekto pareigas. Popiežius padėkojo kardinolui G. L. Miuleriui už jo darbą.

Kardinolas G. L. Miuleris į Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto pareigas buvo paskirtas 2012 m. liepos 2 d. popiežiaus Benedikto XVI potvarkiu, pakeičiant ankstesnį prefektą kardinolą Viljamą Levadą (William Lewada). G. L. Miuleris tapo Popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“, Popiežiškosios biblinės komisijos ir Tarptautinės teologinės komisijos pirmininku. Po jo atsistatydinimo visas šias pareigybes perima naujasis prefektas L. Ladarija Fereras.

1944 metais Ispanijoje gimęs L. Ladarija po teisės studijų 1966 metais įstojo į Jėzaus Draugiją (jėzuitus), studijavo Ispanijoje, Vokietijoje ir Italijoje, kunigu įšventintas 1973 metais. 1984 metais tapo dogminės teologijos profesoriumi Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, 1986–1992 metais ėjo universiteto vicerektoriaus pareigas. 1992 metais paskirtas Tarptautinės teologinės komisijos nariu, 1995 metais Tikėjimo Mokymo kongregacijos patarėju. 2004 metais popiežiaus Jono Pauliaus II buvo paskirtas generaliniu Teologinės komisijos sekretoriumi, likdamas šiose pareigose iki 2009 metų. 2008 metais Benedikto XVI paskirtas Tikėjimo mokymo kongregacijos sekretoriumi. Po Benedikto XVI paskyrimo 2008 metais L. Ladaria Fereras buvo įšventintas arkivyskupu ir viename interviu sakė: „Turiu pasakyti, kad man nepatinka kraštutinumai nei progresistų, nei tradicionalistų. Tikiu, kad yra vidurio kelias, kuriuo eina dauguma teologijos profesorių čia, Romoje, ir visoje Bažnyčioje. Man tai atrodo teisingas kelias, nors kiekvienas iš mūsų turime savų ypatumų, nes, ačiū Dievui, nesikartojame, nesame kopijos“.

Tikėjimo mokymo kongregacija yra viena iš seniausių ir jai yra patikėtas uždavinys budėti tikėjimo klausimais ir ginti Bažnyčią nuo erezijų. Ji rengia doktrininius dokumentus ir pasisako doktrininiais klausimais, doktrinos požiūriu vertina raštus ir nuomones, vertina kitų Romos kurijos organų parengtus dokumentus, tiria ir vertina kai kuriuos nusikaltimus prieš moralę, prieš sakramentus, aiškinasi įvairias problemas, susijusias su antgamtiniu matmeniu, vertina kitų konfesijų dvasininkų priėmimą į kunigystę Katalikų Bažnyčioje, vertina ekskomunikas, kai kurių santuokos bylų, kanonizacijų bylų ir naujų pašvęstojo gyvenimo institutų steigimo aspektus.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija