Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. kovo 16 d., Nr. 6 (297)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Romoje mirė Hošimino arkivyskupas

Arkivyskupas Paulius Bui Van Dokas

Kovo 6 dieną Romoje mirė Vietnamo Hošimino arkivyskupas Paulius Bui Van Dokas (Phaolō Błi Vćn Doc). Vyskupą ištiko insultas Šv. Pauliaus bazilikoje aukojant šv. Mišias ir netrukus jis mirė ligoninėje. Popiežius Pranciškus kovo 8-ąją ryto Mišias aukojo už staiga mirusį vyskupą. Homilijos popiežius nesakė, bet šv. Mišių pradžioje keliais žodžiai prisiminė ganytoją, su kuriuo buvo susitikęs dieną prieš jo mirtį, kai priėmė Vietnamo vyskupus, kovo 5 dieną pradėjusius vizitą „Ad limina apostolorum“, kuriame jis dalyvavo. Su Šventuoju Tėvu susitiko ir Katalikų Bažnyčios padėtį jam išsamiai pristatė visų 26 šalyje veikiančių vyskupijų ganytojai.

Tomis dienomis Romoje lankėsi visi Vietnamo vyskupai. Tai – visiems pasaulio vyskupams kas keleri metai privalomas vizitas „Ad limina apostolorum“. Kovo 5 dieną juos visus priėmė popiežius Pranciškus. Tą pirmadienį jie visi koncelebravo šv. Mišias Vatikano bazilikos kriptoje, prie apaštalo šv. Petro kapo. Antradienį jie visi pradėjo aukoti šv. Mišias prie šv. Pauliaus kapo, Tautų apaštalui dedikuotoje bazilikoje. Arkiv. P. Bui Van Dokas buvo pagrindinis celebrantas. Ir kaip tik Mišių metu jis pargriuvo, praradęs sąmonę. Tuoj pat iškviesta greitoji pagalba, vyskupas buvo nuvežtas į ligoninę, tačiau po poros valandų mirė.

Hošimino arkivyskupijai vadovavęs ganytojas P. Bui Van Dokas buvo gimęs 1944 metais pietinio Vietnamo kalnuose. 1956 metais jis pradėjo mokytis mažojoje tuometinio Saigono mažojoje kunigų seminarijoje. Gavęs vidurinės mokyklos brandos atestatą, buvo išsiųstas studijuoti į Romą. Grįžęs į tuo metu dar laisvą Pietų Vietnamą, 1970 metais buvo įšventintas kunigu. 1975 metais buvo paskirtas Minh Hoa vyskupijos kunigų seminarijos rektoriumi. Po Vietnamo pilietinio karo ir visos šalies suvienijimo komunistų valdžioje kun. P. Bui Van Dokas tęsė dėstytojo darbą seminarijose. 1999 metais popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė My Tho vyskupu. 2013 metais popiežius Pranciškus jį paskyrė didžiausio Vietnamo katalikų telkinio ir didžiausio miesto – Hošimino, buvusio Saigono, – arkivyskupo koadjutoriumi. 2014 metų kovą jis perėmė vadovavimą arkivyskupijai.

Šiuo metu Vietname yra daugiau kaip 90 milijonų gyventojų. Dauguma vietnamiečių išpažįsta budizmą ir kitas tradicines Azijos Rytų religijas. Krikščionys sudaro apie 8% gyventojų. Absoliuti krikščionių dauguma yra katalikai.

Pagal Vatikano radiją
Nuotrauka iš tgpsaigon.net

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija