Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. rugsėjo 15 d., Nr. 17 (284)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Rusijoje trūksta kritiško požiūrio į istoriją

Italijos Riminio mieste vyko „Tautų bičiulystės mitingas“, kuriuos kasmet vasarą jau kelis dešimtmečius rengia katalikų judėjimas „Comunione e Liberazione“. Vienas susitikimų buvo skirtas Rusijos istorinei tapatybei, Stačiatikių Bažnyčios vaidmeniui visuomenės gyvenime ir mažos katalikų bendruomenės būklei. Rusijai skirtą susitikimą paskatino surengti šiemet sukankančios bolševikų revoliucijos 100-osios metinės ir Vatikano valstybės sekretoriaus kard. Pietro Parolino vizitas Maskvoje. Vienas kalbėtojų šiame susitikime buvo italas arkivyskupas Antonijus Meninis (Antonio Mennini), šiuo metu dirbantis Vatikano Valstybės sekretoriate, o nuo 2002 iki 2010 metų vadovavęs apaštališkajai nunciatūrai Maskvoje. „Rusijoje ne tik neįvyko kritinis sovietinio laikotarpio permąstymas, jo pasmerkimas, bet daugeliu aspektų šalies visuomenė išgyvena kažką panašaus į istorinę amneziją, – kalbėjo buvęs nuncijus Rusijoje. – Visoje Rusijoje galbūt nėra nė vienos šeimos, kuri nebūtų nukentėjusi, kurios nariai nebūtų buvę nužudyti arba ištremti, tačiau ne visi mato reikalą išsiaiškinti savo giminaičių likimą“. Pasak buvusio nuncijaus Rusijoje, neįvyko šio laikotarpio istorinio permąstymo procesas, o ne kartą pačiam arkivyskupui, kai jis gyveno Maskvoje, yra tekę dalyvauti susitikimuose, kuriuose buvo šlovinami Stalino laikai. Tiesa, kad Stalinas industrializavo Rusiją, tačiau kokia kaina! Pasak buvusio nuncijaus, kritišką požiūrį į stalinizmo laikotarpį galėtų padėti formuoti stačiatikių kultūros dėstymas mokyklose. Ištisos kartos žmonių užaugo be Jėzaus vardo, joms svetimi bet kokie religiniai simboliai, išskyrus tik groteskiškas „ikonas“, vaizduojančias Staliną su aureole.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija