Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. lapkričio 4 d., Nr. 21 (264)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Naujas klebonas organizuoja prasmingus renginius

Žlibinų kapela Kantaučiuose,
minint Pagyvenusių žmonių dieną

Žlibinų bažnyčioje gieda
Kirnaičių kapelos atlikėjai

Telšių vyskupo dr. Jono Borutos SJ dekretu vasaros pabaigoje buvęs Šilalės dekanato Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonas kun. Eduardas Steponavičius, septynerius metus aptarnavęs Varsėdžių Šv. Roko, Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčias, Obelyno ir Bijotų šv. Kazimiero koplyčias, paskirtas vadovauti bei aptarnauti Stalgėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus, Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, šventoves bei šių parapijų tikinčiuosius. Spėjęs kiek susipažinti su šių vietovių parapijiečiais, dėl gero kelio ir patogaus susisiekimo su kitomis jo aptarnaujamomis parapijomis gyvenamąja vieta pasirinko Stalgėnus. Jaunas, energingas, ir nuoširdus kun. E. Steponavičius ėmėsi konkrečios tikinčiuosius bažnyčion patraukiančios veiklos: spalio 2-ąją, sekmadienį, Žlibinų bažnyčioje po sekmadienio šv. Mišių įspūdingai paminėta Šv. Angelų sargų diena ir Pasaulinė gyvūnijos globos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Gyvūnų globėjo, diena. Pastaroji buvo pradėta švęsti 1931 metais. Sakralines giesmes giedojo ir grojo Joniškio rajono Kirnaičių kapelos meninės dalies atlikėjai ir Žlibinų kapela. Tą pačią dieną Kantaučių bažnyčioje buvo paminėta ir Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Buvo aukotos šv. Mišios, už juos pasimelsta, parodyta jiems pagarba, meilė bei paslaugumas. Programą kantautiškiams parodė Žlibinų kapela.

Visų trijų parapijų tikintieji žavisi naujojo jų klebono kun. E. Steponavičiaus rodoma meile bei pagarba jo aptarnaujamų parapijų žmonėms, jų įtraukimu į aktyvią bendruomenės veiklą.

Visoms aptarnaujamoms bažnyčioms reikia nemažo remonto, sutvarkyti bei pagražinti jų aplinką. Kun. E. Steponavičius, gražiai ir sutartinai bendraudamas su visų parapijų tikinčiaisiais, stengsis bendromis jėgomis įveikti visus sunkumus.

Vytautas STANIŪNAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija