Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. liepos 5 d., Nr. 13 (304)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Piligriminis žygis pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą – kunigo pėdomis

Kelionė pėsčiomis iš Turgelių
į Maišiagalą prasideda
Viktoro Juselio nuotrauka

Birželio 8 dieną puikiai nusiteikę piligrimai iš Vilniaus rajono leidosi į trijų dienų kelionę pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą. Tai – jau 6-ąjį kartą Vilniaus rajono savivaldybės organizuotas tikinčiųjų piligriminis žygis, skirtas pagerbti Vilniaus krašto patriarchą, ilgametį Maišiagalos kleboną, šviesaus atminimo mons. Juzefą Obrembskį (1906 03 19–1932 06 12–2011 06 07). Šiemet piligrimus lydėjo šūkis – „Jėzus Kristus – mūsų viltis“.

Piligrimų kelias tradiciškai prasidėjo nuo šv. Mišių Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Jų koncelebracijai vadovavo Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaras kun. Viktoras Kudriašovas kartu su Vilniaus ir Šalčininkų rajonų parapijų dvasininkais. Visi atvykę piligrimai prašė Dievo malonės ir užtarimo, susikaupimo bei ištvermės trijų dienų kelionės metu. Šv. Mišiose dalyvavusi ir kartu su piligrimais startavusi Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst šv. Mišias aukojusiems dvasininkams, visiems maldingos eisenos dalyviams padėkojo už aktyvų bei nuoširdų dalyvavimą, palinkėjo sėkmės bei dvasinės stiprybės ilgoje kelionėje. Merė džiaugėsi, kad prieš devynerius metus Vilniaus rajono savivaldybė, prisimindama mūsų protėvių tikėjimo tiesas, krikščioniškąsias vertybes bei rajono tradicijas, paskelbė Kristaus Karaliaus intronizacijos aktą.

Piligriminiame žygyje dalyvavo ir Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robertas Komarovskis, Tarybos nariai, administracijos darbuotojai, rajono švietimo ir socialinių įstaigų atstovai kartu su auklėtiniais, jaunimas, vaikai, kunigai bei harceriai (skautai).

Pirmąją dieną piligrimai žygiavo iki Rudaminos, dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčioje, paskui vakarieniavo, bendravo, giedojo giesmes.

Birželio 9 dieną piligrimai apsilankė Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje, dalyvavo šv. Mišiose. Paskui Vilniaus rajono savivaldybėje dalyvavo 9-ųjų Kristaus karaliaus intronizacijos akto pasirašymo metinių iškilmėse. Vėliau piligrimai keliavo per Kravčiūnus į Sudervę, ten dalyvavo įvairiuose kultūriniuose renginiuose.

Birželio 10 dieną, 11 val. piligriminę kelionę vainikavo iškilmingos šv. Mišios Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, žygio dalyviai apsilankė mons. J. Obrembskio muziejuje bei tradicinėje Maišiagalos miestelio šventėje.

Pirmasis piligriminis žygis mons. J. Obrembskio pėdsakais įvyko 2013 metais. Nuo tada ši maldinga eisena tapo tradicija ir kasmet sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus.

Pagal Vrsa.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija