Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. lapkričio 4 d., Nr. 21 (264)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Aleksoto dekanato karitiečių susirinkimas

Karitiečiams kalba Aleksoto
dekanas kan. Deimantas Brogys

Spalio 15 dieną Aleksoto parapijos namuose vyko Aleksoto dekanato parapijų „Carito“ susirinkimas, kuriame svečiavosi Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė. Susirinkime dalyvavo Aleksoto dekanas, Aukštosios Panemunės parapijos klebonas kan. Deimantas Brogys, Aleksoto parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius, vicedekanas, Garliavos parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas ir parapijų „Carito“ skyrių atstovai.

Aleksoto dekanato „Carito“ vadovė Aldona Butkienė apžvelgė „Carito“ veiklą, padėkojo savanorėms už nuoširdų darbą. A. Butkienė pasidžiaugė, kad iš dekanate esančių 10-ies parapijų, „Carito“ skyriai veikia šešiose, artimiausiu metu planuoja kalbėtis su Rokų ir Šlienavos parapijų klebonais bei pakviesti šių parapijų tikinčiuosius į karitatyvinę tarnystę.

Parapijų „Carito“ atstovai papasakojo apie vykdomus darbus, pasidžiaugė rėmėjais, kurie materialiai ir finansiškai prisideda teikiant paramą stokojantiems.

Vyskupijos „Carito“ direktoriaus pavaduotoja A. Adomavičiūtė kalbėjo apie „Carito“ galimybes darbe su vargstančiais, rizikos grupės šeimomis, asmenimis, turinčiais priklausomybes, vienišais ir sergančiais senoliais. A. Adomavičiūtės teigimu, „Caritas“ turi ne tik padėti materialiai, bet ir rūpintis, kad ši tarnystė taptų evangelizacija Kristaus nepažįstantiems žmonėms, įgalintų juos tapti savarankiškais visuomenės nariais. Susirinkime dar buvo pristatyti darbo su jaunimu ypatumai.

Dekanas kan. D. Brogys pasiūlė daugiau į „Carito“ tarnystę pasikviesti jaunų žmonių išnaudojant jų mėgstamas informacines ir mobiliąsias technologijas. Nuspręsta dekanate organizuoti mokymus, kuriuose savanoriai pasiruoštų naujai sunkumus išgyvenančių asmenų išklausymo tarnystei.

Susirinkimą vicedekanas kun. G. Urbštas užbaigė malda.

Aldona Butkienė,
Aleksoto dekanato „Carito“ vedėja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija