Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. spalio 13 d., Nr. 19 (286)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Vilniaus arkivyskupijoje – ekstraordinariniai Šv. Komunijos dalytojai

Jau kuris laikas didesnėse Vilniaus ir Vilniaus krašto parapijose Šv. Komuniją tikintiesiems dalija ir pasauliečiai. Tai – trejų metų laikotarpiui arkivyskupo Gintaro Grušo paskirti ekstraordinariniai – Šv. Komunijos dalytojai, kurie padės savo parapijų klebonams per Šv. Mišias dalyti Švenčiausiąjį Sakramentą.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas paskyrė 33 ekstraordinarinius Šv. Komunijos dalytojus – šešias moteris ir 27 vyrus, kurie yra baigę specialius parengiamuosius kursus. Tai – parapijų klebonų išrinkti pasauliečiai. Paskirti Šv. Komunijos dalytojai padės kunigams dalyti Šv. Komuniją kai kuriose Vilniaus arkivyskupijos parapijose: Vilniuje – Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedroje Bazilikoje, Šv. Kazimiero, Šv. arkangelo Rapolo, Šv. Mikalojaus, Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, Dievo Apvaizdos, Grigiškių Šv. Dvasios bažnyčiose, Santariškių ligoninės koplyčiose, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bei Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčiose.

Pagal Kanonų teisę vyskupas gali paskirti ekstraordinarinius Šv. Komunijos dalytojus esant ypatingai situacijai arba tam tikram laikui. Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos instrukcijoje pažymima, kad kai kurias liturgines funkcijas, nesant kunigų arba diakonų, gali atlikti tikintys pasauliečiai. Per liturgiją ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalytojų pagalbos reikia kreiptis tik esant būtinybei. Ekstraordinarinis Šv. Komunijos dalytojas galės dalyti Šv. Komuniją tik tuo atveju, jei nėra kunigo ar diakono, arba kai kunigui iškyla sunkumų dėl ligos, garbaus amžiaus ar dėl kitos svarbios priežasties, arba kai yra tiek tikinčiųjų, norinčių priimti Šv. Komuniją, kad šv. Mišių aukojimas pernelyg užsitęstų. Visi labai atsakingai turi daryti viską, kad apsaugotų Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą nuo bet kokios nepagarbos ar deformavimo ir visiškai eliminuotų bet kokį piktnaudžiavimą. Ekstraordinarinis Šv. Komunijos dalytojas gali padėti tik toje parapijoje, kuriai buvo deleguotas, o klebonui sutikus gali nešioti Šv. Komuniją ligoniams į namus (bet tik parapijos teritorijoje).

„Siūlymą dalyti Šv. Komuniją savo parapijoje priėmiau su tam tikra baime. Juk tai – iššūkis ir atsakomybė, nes tokio artimo kontakto su Jėzumi Eucharistijoje iki šiol neturėjau“, – mintimis dalijosi Marekas Rusakevičius iš Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos. Per didžiausią žmonių antplūdį – Verbų sekmadienį, Velykų Tridienį ir Kristaus Prisikėlimo sekmadienį – jis ir Ježis Kulickis dalijo bažnyčioje Šv. Komuniją.

Ekstraordinariniams Šv. Komunijos dalytojams reikia įveikti ir mąstymo stereotipus. Todėl parapijų, kuriose buvo jie paskirti, klebonai turėjo iš anksto paruošti žmones pokyčiams. Kiekvienas ekstraordinarinis Šv. Komunijos dalytojas, išklausęs kursą, gavo iš Vilniaus arkivyskupo metropolito dekretą, kuriuo jis skiriamas šiai funkcijai.

„Linkiu, kad per Jūsų tarnystę visiems žmonėms suspindėtų išganingas Kristaus buvimas jo Kūno ir Kraujo sakramente“, – rašė dekrete arkivyskupas.

Teresa Vorobej
„Vilniaus krašto savaitraštis“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija