Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. rugsėjo 15 d., Nr. 17 (284)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mums rašo

Su galingu „ginklu“ – malda

Adoracija Senojoje Katedroje

Kokių tik malonumų šiandien mums nesiūlo materialusis pasaulis!.. Pilna pasaulietiška spauda visokiausios reklamos, pradedant kūno pagražinimais, „malonaus“ sekso priemonėmis, užkalbėjimais, netgi moterį „perkeičiant“ vyru ir atvirkščiai!.. Taigi visko prigalvojama, prikuriama, kad tik tariamais „malonumais“ palepintume tą mūsų nuodėmingą kūną, tarsi tuo būtume laimingesni už prieš mus gyvenusią žmonijos kartą arba, tarsi norėdami čia, Žemėje, susikurti amžinąjį gyvenimą – rojų...

Kai aš anądien paklausiau vieno seno, vos ne šimto metų sulaukusio senuko, kodėl jie, taip sunkiai dirbę ir vargingai gyvenę, visados būdavę linksmi, nuoširdūs, vienas kitam tik gero linkintys, anas atsakė: „Rytais atsikėlę, mes pirmiausia pagarbindavome Dievą... Padėkodavome Jam už suteiktą nakties ramybę ir savo nuoširdžiomis maldomis, kurias mes tuomet mokėjome, paprašydavome sveikatos, geros nuotaikos, darbingos dienos ne vien tik sau, bet ir kaimynams... Ir taip visą dieną savo širdyse turėdavome Dievą... O kur Dievas, ten nėra pykčio ar neapykantos kitam žmogui, o Dievo buvimas mumyse sujungia mus visus broliškai draugystei, artimo Meilei. Tai padeda dar labiau priartėti prie Dievo, o nuoširdi malda padeda būti laimingiems ir kitus padaryti laimingus...“

Taigi, galingas „ginklas“ yra toji malda!.. Tad niekada nepaliaukime melstis!.. Žinoma, jeigu mes patys tuo įsitikinę...

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija