Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. liepos 5 d., Nr. 13 (304)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Pasišventusių našlių įžadų šventė

Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių
našlių asociacijos narės, Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila ir asociacijos
kapelionas kun. dr. Žydrūnas Kulpys

Gegužės 30 dieną Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje susirinko Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos narės bei nemažas būrys parapijiečių. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir asociacijos kapelionas kun. dr. Žydrūnas Kulpys. Kun. Valdemaras Smulskis tarnavo klausykloje. Pagiedojus Šventosios Dvasios himną, vyskupas visus pasveikino ir pasidžiaugė, kad asociacijos narės sėkmingai vykdo pasišventusių našlių įsipareigojimus, kad didėja duodančių įžadus našlių skaičius, atsiranda norinčių dalyvauti šioje asociacijoje. Ganytojas akcentavo, kad labai svarbu suprasti, kad našlių pasiryžimai yra atsiliepimas į Dievo meilę ir kvietimą savo likusį gyvenimą paaukoti Dievui. Tai apima dalyvavimą vietinės Bažnyčios gyvenime pagal našlės galimybes bei sugebėjimus, ištikimybę liturginei ir asmeninei maldai.

Šią dieną dvi našlės – Anelė Vyšniauskienė ir Zita Paulevičienė – padarė galutinius (amžinuosius) skaistumo įžadus, o našlė Salomėja Dailydienė padarė antruosius įžadus vieneriems metams. Nuo šiol jau devynios našlės yra padariusios amžinuosius skaistumo įžadus, viena – laikinąjį, keturios našlės yra susipažįstančios su asociacijos veikla. Vysk. R. Norvila pakvietė ir kitas našles pasidomėti šios asociacijos tikslais ir, esant pašaukimui, atsiliepti į Dievo kvietimą ir paaukoti savo likusį gyvenimą Dievui. Po šv. Mišių ir palaiminimo visi susirinko pasivaišinti ir draugiškai pabendrauti parapijos kavinėje.

Birutė Žiemienė,
Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos atstovė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija