Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. kovo 16 d., Nr. 6 (297)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Tautos ąžuolas

Grupė valančiukų mini
vysk. Motiejų Valančių

Laikas  kaip ąžuolas užaugina giliąsias kiekvienos tautos šaknis. Vienas iš tų ąžuolų, tvirtai įsišaknijusių Lietuvos žemėje, yra vyskupas Motiejus Valančius. Šio garbingo žmogaus nuopelnus Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos salėje atskleidė Sūduvos gimnazijos mokytoja Jūratė Vosylienė. Lektorė kalbėjo, kad vysk. M. Valančius yra plačiašakė asmenybė. Jis buvo ir istorikas, ir mokslininkas, ir lietuvybės platintojas, ir tautos blaivintojas, ir parapijinių mokyklų steigėjas. Ko galima būtų pasimokyti iš šio Lietuvos ąžuolo? Kaip demokratiškai sutarti su valdžia, kaip pasinaudojant savo, kaip vyskupo, galiomis, paveikti kitus kurti gėrį įvairiose gyvenimo srityse, kaip nebūti savanaudžiu.

„Tai buvo viena iš mūsų tautos kertinių kolonų“, – kalbėjo Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkė Regina Jadeikaitė. Ji priminė, kad vyskupo veikla išjudino blaivystės sąjūdį visoje Lietuvoje, kuris tęsiasi iki dabar.

Paminėti vyskupo M. Valančiaus 217-ųjų gimimo metinių Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos salėje susirinko ir suaugę, ir mažieji valančiukai. Žvarbų žiemos šaltį išsklaidė Šv. Cecilijos gimnazijos saksofonistų ansamblis. Po to sušilome ir pabendravome prie arbatos puodelio, pasidalijome sumanymais, kaip toliau tęsti šį svarbų, bet nelengvą darbą. Išsiskirstėme, sustiprėję vidumi ir suvokimu, kad nuo vienos mažos liepsnelės pasaulis pasidarys daug šviesesnis.

Janina LEBSKIENĖ,
Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija