Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. birželio 15 d., Nr. 12 (303)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Konkurso „Malda už Lietuvą“ laureatai

Prel. Juozas Šiurys (centre),
kan. Vygintas Gudeliūnas
ir Švietimo skyriaus vyr. specialistė
Indra Mileškienė sveikina finalininkus

Telšiškiai Trakų Bazilikoje

Tentas su mokinių maldomis

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį Telšių dekanato tikybos mokytojų metodinė taryba, bendradarbiaudama su Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu dekanu prel. Juozu Šiuriu, Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros administratoriumi kan. Vygintu Gudeliūnu bei Telšių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriumi, suorganizavo 6–9 klasių mokinių konkursą „Malda už Lietuvą“. Konkurso tikslas – paskatinti mokinius įsigilinti į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą prieš 100 metų ir visą dramatišką mūsų tautos istoriją, įžvelgti Viešpaties veikimą, apmąstyti ir išreikšti maldos žodžiais, ko labiausiai reikia Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Vienas iš uždavinių buvo plėtoti mokinių tiriamuosius, analitinius, kūrybinius bei raštingumo gebėjimus ir maldą parašyti ne kompiuteriu, o ranka.

Į paskelbtą konkursą atsiliepė devynios rajono mokyklos: Telšių Žemaitės, V. Borisevičiaus gimnazijos, Telšių „Atžalyno“, „Kranto“, „Ateities“ progimnazijos, Telšių r. Kaunatavos, Janapolės pagrindinės mokyklos ir V. Kleivos bei Varnių M. Valančiaus gimnazijos. I konkurso etapas vyko mokyklose. Geriausi mokinių darbai pristatyti rajono vertinimo komisijai. II etape vertinimo komisija išrinko darbus, vadovaudamasi šiais kriterijais: temos atitikimu, idėjos išvystymu ir pagrindimu, asmeninio santykio su tema atskleidimu, darbo originalumu, kūrybiškumu, meniškumu bei rašysenos aiškumu ir tvarkingumu. Telšių švietimo centras įsteigė du specialius prizus. Už lietuvių tautos istorijos įprasminimą maldoje prizas atiteko Telšių „Atžalyno“ progimnazijos 7 a kl. mokinei Emai Ežerskytei (mokytoja – Jadvyga Dapšienė). Už formos originalumą – Telšių rajono Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos mokinei Augustei Ronkytei  (mokytoja – Audronė Šežikienė). Visų konkurse dalyvavusių mokyklų laureatams padovanota edukacinė išvyka „Atgaivinti tautos atmintį Trakų Dievo Motinos glėby“ į Trakus. Laureatai Trakuose dalyvavo prel. Juozo Šiurio ir kan. Vyginto Gudeliūno aukotose šv. Mišiose, kurios tiesiogiai transliuotos per „Marijos radiją“. Po šv. Mišių Trakų Bazilikoje mokiniai ir jų mokytojos apdovanoti padėkos raštais ir pavaišinti Trakų kibinais. Be to mokiniams buvo padovanota ekskursija į Trakų pilį, gidas supažindino su istorine pilies praeitimi.

Gegužės 15 dieną Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo parengta programa „Maldų už Lietuvą skaitymas ir giesmių giedojimas“, kurią irgi tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“. Tądien Telšių V. Borisevičiaus, Žemaitės gimnazijų, Telšių „Atžalyno“ ir „Kranto“ progimnazijų mokinių laureatų maldas skaitė Žemaitės gimnazijos (I a klasės gimnazistė Ugnė Daraškevičiūtė ir I c – Augustė Daugėlaitė), „Atžalyno“ progimnazijos (7 a klasės mokinė Ema Ežerskytė ir 8 b klasės mokinys Nerijus Gustys) ir „Kranto“ progimnazijos (8 a klasės mokinys Modestas Gurauskas, 6 b klasės mokinės Karina Mileškaitė ir Ugnė Gudauskaitė) auklėtiniai. Birželio 15 dieną bus skaitomos likusios maldos iš Telšių „Ateities“ progimnazijos, Telšių rajono Janapolės ir Kaunatavos pagrindinių mokyklų, Varnių M. Valančiaus gimnazijos. Jos irgi bus transliuojamos per „Marijos radiją“. Prel. J. Šiurio iniciatyva padarytas tentas su mokinių laureatų maldomis, kurios šiuo metu jau eksponuojamos Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje. Vaikų sukurtas maldas gali skaityti visi tikintieji.

Kūrybiškas ir prasmingas šis konkursas, nes skatina mokinius apmąstyti Lietuvos istoriją, išskirti svarbiausius veiksnius, padėjusius išlikti lietuvių tautai ir laisvai valstybei, bei skatina ieškoti Dievo veikimo ženklų mūsų tautos istorijoje.

Nuoširdžiai esame dėkingi už šiltą bendradarbiavimą, pagalbą organizuojant rajono konkursą „Malda už Lietuvą“ Švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Danutei Mažeikienei, vyr. specialistei Indrai Mileškienei, prel. J. Šiuriui ir kan. V. Gudeliūnui.

Jadvyga Dapšienė,
Telšių „Atžalyno“ progimnazijos tikybos mokytoja metodininkė

Kan. Vyginto Gudeliūno nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija