Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. birželio 16 d., Nr. 12 (279)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mirė ukrainiečių moralinis autoritetas kardinolas Lubomyras Husaras

Kardinolas Lubomyras Husaras

Gegužės 31-ąją po sunkios ligos mirė 84-uosius metus ėjęs Lubomyras Husaras, Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios Didysis arkivyskupas emeritas, Šventosios Sofijos bažnyčios Romoje kardinolas, tiek Ukrainos katalikų, tiek nekatalikų pripažintas ukrainiečių moralinis autoritetas.

Popiežius Pranciškus, gavęs žinią apie kardinolo L. Husaro mirtį, išsakė užuojautą velionio artimiesiems, kunigams ir tikintiesiems, dvasinėje vienybėje su velionio vyskupijos bendruomene meldė Viešpatį, kad suteiktų šiam uoliam ganytojui amžinąjį atilsį, prisiminė ryžtingą kardinolo ištikimybę Kristui tuomet, kai Bažnyčia buvo persekiojama, jo vaisingą apaštališką veiklą ypač trėmimų aukoms ir pastangas atverti vis naujus kelius dialogui ir bendradarbiavimui su Stačiatikių Bažnyčiomis. Kardinolas, ukrainiečių studitų vienuolis, vadovavo Ukrainos Bažnyčiai dešimt metų: nuo 2001-ųjų – kaip Lvovo didysis arkivyskupas, o nuo 2004 metų, kai, arkivyskupijai pakeitus vardą, persikėlė į Ukrainos sostinę Kijevą, – kaip Didysis Kijevo ir Haličo arkivyskupas iki 2011 metų. Paskui liko Didžiuoju Kijevo ir Haličo arkivyskupu emeritu.

L. Husaras gimė Lvove 1933 metais, dėl Antrojo pasaulinio karo su tėvais emigravo pirma į Austriją, paskui į JAV. Ten įšventintas kunigu 1958 metais dirbo ukrainiečių katalikų sielovadoje. Romoje, kur įstojo į ukrainiečių studitų vienuolyną, 1977 metais be Apaštalų Sosto leidimo Lvovo didžiojo arkivyskupo kardinolo Josypo Slypyjaus buvo konsekruotas vyskupu. Popiežius pavirtino L. Husarą vyskupu tik 1996 metais, jau po to, kai jis su visa studitų bendruomene sugrįžo į Ukrainą 1993 metais. Vatikanas taip pačiais metais paskyrė Husarą tituliniu Licia vyskupu, o po kelių mėnesių įkūrus Kijevo–Vyšhorodo egzarchatą – pirmuoju egzarchu (rytų apeigų vyskupu).

Didysis Kijevo ir Haličo arkivyskupas L. Husaras buvo svarbiausia figūra atgimusiai unitų bendruomenei, padėjo atkurti Stalino panaikintos Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios struktūras, konsekravo dvi dešimtis naujų rytų apeigų katalikų vyskupų, ypatingą pastoracinį dėmesį paskyrė unitų tremtinių bendruomenėms, dažnai jas lankė, rūpinosi ypač centrinės ir rytinės Ukrainos tikinčiųjų gerove, vadovavo ukrainiečių Bažnyčiai tuo sunkiu metu, kai ji, išėjusi iš katakombų, turėjo atkurti savo struktūras. Sulaukęs senatvės ir slegiamas ligos, jis buvo su savo tauta, lydėjo ją kaip išmintingas mokytojas, tikinčiųjų ir netikinčiųjų guodėjas. Visiems jis tardavo gerą žodį, visi jautė jo meilę. Buvęs Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios sinodo pirmininkas kardinolas L. Husaras 2005 metais dalyvavo popiežių Benediktą XVI išrinkusioje konklavoje, tačiau dėl amžiaus negalėjo dalyvauti 2013 metų konklavoje: jam 80 metų sukako prieš dvi dienas iki Benedikto XVI pasitraukimo iš Romos ganytojo pareigų.

Birželio 5-ąją Kijeve vyko kardinolo L. Husaro laidotuvės. Popiežius Pranciškus dar kartą laišku kreipėsi į dabartinį ukrainiečių unitų Bažnyčios vadovą Didįjį arkivyskupą Sviatoslavą Švečiuką. „Šią dieną, kai krikščioniškai atsisveikinama su Didžiuoju Kijevo ir Haličo arkivyskupu emeritu kardinolu Lubomyru Husaru, trokštu dar kartą būti su visais, kas meldžiasi Dangiškajam Tėvui už mūsų brangiojo Brolio sielą. Toks jis buvo visai ukrainiečių graikų apeigų katalikų Bažnyčios bendruomenei. Trokštu Jus paguosti, netekus tėvo ir dvasinio vadovo“, – rašė Šventasis Tėvas. Neparastai daug žmonių atvyko pagerbti žemiškųjų velionio kardinolo palaikų. Tai, pasak Popiežiaus, yra labai iškalbus liudijimas, koks didis moralinis autoritetas jis pastaraisiais dešimtmečiais buvo ukrainiečių tautai. Popiežius ragina visus ukrainiečius ištikimai laikytis velionio kardinolo palikto mokymo, atsiminti jo šypseną ir gerumą.

Beje, po kardinolo L. Husaro mirties Kardinolų Kolegiją sudaro 221 kardinolas, iš kurių 116 yra galimi konklavos dalyviai. Birželio 28 dieną, popiežius Pranciškus paskirs penkis naujus kardinolus. Tuomet kardinolų elektorių skaičius išaugs iki 121.

Vatikano radijas

Daugiau apie kardinolą Lubomyrą Husarą ir jo laidotuves skaitykite kitos savaitės „XXI amžiuje“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija