Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. spalio 13 d., Nr. 19 (286)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Šilainių mikrorajone – džiaugsmo banga su Atsinaujinimo diena

„Suk rankeną“ įkūrėjas bei vadovas
kun. Egidijus Kazlauskas ir šios
parapijos klebonas – kun. Andrius Alminas

Liudija s. Liucija Grybaitė FMA

Rugsėjo 30-ąją, šeštadienį, motociklų gaudesys Kauno Šilainių mikrorajone Baltų prospektu kryptingai artėjo Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos link. Tikintys motociklininkai skubėjo į šios parapijos renginį – Atsinaujinimo dieną „Rask kryptį“. O tuo metu po ryto šv. Mišių koplyčioje renginyje su tėveliais dalyvavę vaikai galėjo džiaugtis valandėle „Leiskit mažuosius pas mane“ ir keramikos dirbtuvėlėmis. Šitaip Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija šeštadienį žadino Šilainius iš abejingumo, kviesdama atnaujintu žvilgsniu pakelti akis į dangų ir žmogų.

Į renginį atvyko svečių iš įvairių Lietuvos miestų: Šilutės, Klaipėdos, Šešuolių, Ukmergės, Vilniaus, Marijampolės ir paties Kauno. Šešuolių parapijos klebonas, motociklininkų klubo „Suk rankeną“ įkūrėjas ir vadovas kun. Egidijus Kazlauskas dalijosi su renginio dalyviais gyvenimo patirtimi, mintimis, liudijo meilę Dievui, Tėvynei, žmogui ir... motociklui!

Garbingiausias renginio dalyvis – Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ prisiminė savo tikėjimo kelionei ir patirčiai svarbius gyvenimo momentus. Svečias iš Šilutės Petras Janšauskas renginio dalyviams papasakojo, kaip tikėjimas į Dievą jį prikėlė naujam gyvenimui, kai viskas, ką turėjo brangiausia – šeima, draugai, artimieji, – slydo iš rankų. Sesers Liucijos Grybaitės FMA kalba susirinkusiems leido įkvėpti gaivaus ir tyro oro. Sesuo salezietė priminė, kad tikėjimas yra paprastuose dalykuose, kad daug kas priklauso nuo suvokimo, kas mes esame ir kas yra mūsų artimas, o nepagrįsti, klaidingi lūkesčiai mus nuveda į nusivylimą, šeimose – dažnai į skyrybas.

Tikros gyvenimo patirtys, susirinkusiųjų šiluma, bendrystė pietaujant, o vakarop ragaujant renginio rėmėjų picas, nesumeluotos emocijos bei nuostabus rudeniškas oras vienijo ir gaivino renginio dalyvius. Džiugu, kad šio renginio metu pirmą kartą susitiko kelių krikščioniškų motociklininkų klubų nariai, ypač gausus buvo „Suk rankeną“ būrys, taip pat džiugu, kad prisijungė ir pavieniai vietiniai motociklininkai. Buvo galima pajusti dalyvių vienybę ir bendrystę, nepaisant jų statuso – studentas ar gimnazistas, motociklininkas iš Vilniaus, Ukmergės, Marijampolės ar tiesiog Vytėnų. Nebuvo skirtumo ir tarp to, ar esi iš Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos ar atvykęs iš tolimos Šešuolių, Šilutės parapijos, ar Klaipėdos miesto – visi ieškojo bendros krypties Šv. Jono Pauliaus II parapijos renginyje „Rask kryptį“.

Renginį vainikavo ekumeninio šlovinimo vakaras, kuriame kartu su svečiais iš Klaipėdos miesto bažnyčios dėkojome Dievui už nuostabią dieną, padovanotas akimirkas ir patirtą bendrystę, džiaugėmės, giedodami Jam įvairiaspalvių vėliavų sūkuryje!

Visą naktį parapijiečiai budėjo prie Švč. Sakramento, buvo meldžiamasi įvairiomis, visiems svarbiomis intencijomis: prašant taikos pasaulyje ir šeimose, meilės jos stokojantiesiems, tikėjimo malonės jos nepatyrusiems ir kitiems.

Pagal Jonopauliausparapija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija