Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. gegužės 18 d., Nr. 10 (301)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Lietuvis kunigas dievdirbys pagerbtas Latvijoje

Vyskupai Janis Bulis ir Eugenijus
Bartulis prie paminklo kun. Antanui
Rimavičiui Latvijoje, Balvuose

Šiaurės Rytų Latvijoje, Balvuose, net dvi dienas vyko iš Šakynos kilusio kun. Antano Rimavičiaus (1865–1891–1933) 85-ųjų mirties metinių minėjimas. Šis kunigas buvo dievdirbys, daug nuveikė puoselėjdamas Latvijos kultūrą ir dvasingumą. Gegužės 3 dieną atidaryta šio kunigo dievdirbio skulptūrų paroda „Dievui ir žmogui“, gegužės 4 dienos renginiuose dalyvavo vyskupai, Seimo nariai, vietinės valdžios atstovai.

Gegužės 4-ąją, penktadienį, į Balvus paminėti Šakynoje, šiuo metu priklausančioje Šiaulių vyskupijai, gimusio kunigo atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Antanas Rimavičius gimė 1865 metais Šakynoje, baigė Šiaulių valstybinę gimnaziją. Įšventintas kunigu, dirbo katalikiškoje Latgaloje, čia pasižymėjo kaip aktyvus ganytojas, nagingas bažnyčių atnaujintojas, skulptorius.

Gegužės 4-ąją minėjimas prasidėjo Balvų katalikų bažnyčioje. Šv. Mišias, kurių metu melstasi už amžinos atminties dievdirbį kun. A. Rimavičių, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo kartu su Rezeknės–Agluonos vyskupu Janiu Buliu. Dalyvavo gausus būrys žmonių, Seimo nariai, miesto meras. Po šv. Mišių iškilmingai atidaryta aikštė, skirta kun. A. Rimavičiui atminti. Ją papuošė įspūdingas, masyvus kunigui dievdirbiui skirtas paminklas. Po vysk. E. Bartulio kalbos delegacija iš Šiaulių Balvų parapijos klebonui dovanojo skulptoriaus Daliaus Žymanto rūpintojėlį.

Šiaulių vyskupas dar lankėsi Sakralinės kultūros centre, Balvų apskrities muziejuje aplankė kun. A. Rimavičiaus skulptūrų parodą „Dievas ir žmogus“. Nors kunigui Antanui neteko mokytis dailės ar drožybos amato, buvo savamokslis, tačiau šalia mažų skulptūrėlių yra ir siekiančių net įspūdingą 3 metrų aukštį. Būdamas kunigas, A. Rimavičius savo kūrinius skyrė bažnyčioms, įtvirtino tuo metu, XX amžiaus pirmoje pusėje, Bažnyčios skleistą Dievo gailestingumo ir meilės žmonijai idėją. Jam svarbiausi laiminančio Kristaus, Jėzaus maldos Alyvų kalne, Švč. Jėzaus Širdies siužetai. Nemažai kūrė ir Švč. Mergelės Marijos, ypač Dievo Motinos su Kūdikiu, Lurdo Švč. Mergelės Marijos, Pietos atvaizdų.

Po kelionės Šiaulių ganytojas pasidžiaugė, kad Latvijos gyventojai nepaprastai iškilmingai pagerbė iš Šakynos kilusį kunigą Antaną Rimavičių, kurio išdrožti KRYŽIAUS KELIAI puošia Šiaulių pietinio rajono bažnyčią ir Pastoracinio centro koplyčią.

Pagal Siauliuvyskupija.lt
Kun. Evaldo ALŪZOS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija