Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. liepos 21 d., Nr. 14 (281)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mirė pirmasis Šventojo Sosto spaudos salės direktorius pasaulietis

Choakinas Navaras Valsas

Liepos 5-osios vakarą mirė Choakinas Navaras Valsas (Joaquin Navarro Valls), pirmosios Šventojo Sosto spaudos salės direktorius pasaulietis. 80-metis „Opus Dei“ prelatūros narys mirė nuo vėžio savo namuose Romoje, palydėtas su juo gyvenusių „Opus Dei“ tikinčiųjų. Iš Ispanijos kilusio Ch. Navaro Valso vardas labai susijęs su šventuoju popiežiumi Jonu Pauliumi II, kuris jį paskyrė Spaudos salės direktoriumi 1984 metais. Žurnalistu tapęs gydytojas Ch. Navaras Valsas Vatikano komunikacijų sistemoje paliko ryškų pėdsaką kaip popiežių atstovas spaudai, tarnavęs Jonui Pauliui II iki jo mirties 2005 metais ir Benediktui XVI pirmaisiais jo pontifikato metus, iš viso Spaudos salės direktoriaus pareigas ėjęs 22 metus.

Ch. Navaras Valsas gimė Kartagene, Ispanijoje 1936 m. lapkričio 16 d. Baigęs medicinos studijas, kurį laiką vertėsi gydytojo praktika, dėstė mediciną universitete. Žurnalistu tapo vėliau: baigė du fakultetus – žurnalistikos ir komunikacijos mokslų. Pradėjo dirbti kelių Ispanijos laikraščių korespondentu Romoje. Kurį laiką vadovavo užsieniečių žurnalistų Romoje asociacijai. Kaip „Opus Dei“ prelatūros komunikacijų atstovui, Ch. Navarui Valsui teko pranešti apie prelatūros steigėjo šv. Chosemarijos Eskrivos (Josemaria Escriva) mirtį Romoje 1975 metais.

Paskirtas Šventojo Sosto spaudos salės direktoriumi, Ch. Navaras Valsas tapo labai artimu popiežiaus Jono Pauliaus II bendradarbiu. Pasak Ch. Navaro Valso įpėdinio t. Federiko Lombardžio (Federico Lombardi), jį galima laikyti viena iš svarbiausių nepaprasto pontifikato figūrų. Be savo tiesioginių pareigų, Ch. Navaras Valsas vykdė jam pavestas ypatingas diplomatines misijas, kelis kartus buvo Šventojo Sosto delegacijų, dalyvavusių pasaulinėse Jungtinių Tautų konferencijose, narys, lydėjo popiežių Apaštališkosiose kelionėse, vykdydavo specialias misijas svarbioms kelionėms parengti, pavyzdžiui, Popiežiaus istorinę kelionę į Kubą, daug metų nuolat su keliais kitais asmenimis kartu su popiežiumi Jonu Pauliumi II praleisdavo vasaros atostogas kalnuose. Popiežius labai vertino jo tarnystę, labai pasitikėjo juo, sakė t. F. Lombardis.

Nuoširdžiai žavėjęsis didžiuoju komunikatoriumi Jonu Pauliumi II jo atstovas spaudai Ch. Navaras Valsas 1993 metais pasakė esąs tikras, kad dar „turės atsilyginti su Dievu už nepaprastą likimą, kad galėjo taip artimai dirbti su žmogumi, prie kurio esant buvo galima pajusti iš jo pulsuojančią malonę. Ji pajuntama per ypač gilią Popiežiaus maldą ir jos įtakoje padarytus sprendimus“.

Kartą paklaustas apie dvasinį 2005 metais mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II gausių mokymo dokumentų paveldą Ch. Navaras Valsas patikino, kad pati gražiausia šv. Jono Pauliaus II enciklika buvo toji, kurios jis neparašė, o paliudijo savo gyvenimu ir liga. „Jono Pauliaus II „15-oji enciklika“, sudaryta iš jo tikrojo gyvenimo, buvo nepaprastas krikščioniškojo tikėjimo ir žmogaus kančios pavyzdys“, – sakė prieš Jono Pauliaus II kanonizavimą Ch. Navaras Valsas.

Dabartinis Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Gregas Burkė (Greg Burke), per „Tviterio“ socialinį tinklą pranešdamas apie istorinio pirmtako Ch. Navaro Valso mirtį, jo, kaip pasauliečio, krikščionio, žurnalisto ir spaudos atstovo, braižą apibūdino taip: „Stumiamas malonės“.

Ch. Navaras Valsas buvo pašarvotas Romos Šv. Eugenijaus bazilikos zakristijoje, laidotuvių Mišios buvo aukojamos toje pačioje šventovėje liepos 7 dieną.

Vatikano radijas

Le-citazioni.it nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija