Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. kovo 2 d., Nr. 5 (296)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos

Vasario 18-ąją, sekmadienį, prasidėjo beveik savaitę trukusios popiežiaus Pranciškaus ir Romos Kurijos vadovų Gavėnios rekolekcijos. Jos vyko ne Vatikane, bet rekolekcijų namuose Aričia miestelyje, į pietus nuo Romos. Šiemet joms vadovauti buvo pakviestas portugalas teologas ir poetas kun. Žozė Tolentinas de Mendonča (José Tolentino de Mendonēa).

Kiekviena rekolekcijų diena prasidėdavo 7.30 val. bendra valandų liturgija. Po bendrų pusryčių, 9.30 val. rekolekcijų dalyviai susirinkdavo išklausyti pirmosios meditacijos ir koncelebruodavo šv. Mišias. Po pietų, 16 val. išklausoma antrosios meditacijos. Vėliau dalyviai susirinkdavo Švč. Sakramento adoracijai ir kartu kalbėdavo mišparus.

Rekolekcijos, kaip įprasta, vyko beveik visą pirmąją Gavėnios savaitę – prasidėjusios sekmadienį, baigėsi penktadienio, vasario 23-iosios, rytine meditacija. Kol vyko rekolekcijos, visą savaitę nebuvo jokių Popiežiaus audiencijų ir susitikimų, įskaitant ir trečiadienio bendrąją audienciją.

Rekolekcijoms vadovauti pakviestas pamokslininkas kun. Ž. Tolentinas de Mendonča gimė 1965 metais Portugalijoje. 1990 metais jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Šiuo metu jis yra Lisabonos katalikų universiteto vicerektorius, o kartu ir Popiežiškosios kultūros tarybos patarėjas. Kun. Ž. Mendonča yra Portugalijoje ir už jos ribų žinomas, į kitas kalbas verčiamas teologas ir poetas. Savo šalyje jis yra vienas žinomiausių krikščioniškosios kultūros balsų.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija