Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. birželio 15 d., Nr. 12 (303)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Raktas į gerą išpažintį

Geras pagrindas išpažinčiai yra sąžinės apskaita, nuoširdus gailestis už padarytą blogį. Kitas žingsnis – pavienių nuodėmių įvardijimas, atliekamas konkrečiai ir blaiviai, nesigėdijant. Evangelija moko, jog Viešpačiui užtenka užuominos. Dieviškasis gailestingumas kantriai laukia sugrįžtančio sūnaus palaidūno: Jis išeina pirma jo, jį pralenkdamas pirmas prisiliečia prie jo širdies, šitaip sužadina troškimą vėl būti apkabinamam Jo begalinio švelnumo, kad galėtų vėl eiti pirmyn į gyvenimą. Būtent todėl turime, nuodėmių apskaitą atlikdami be dvejojimo, nes paskui jau pats Viešpats mums „užčiaupia lūpas“, tarsi norėtų pasakyti: „Gana, užteks!“ Viešpačiui užtenka pamatyti „skausmo užuominą“, Jis nenori kankinti tavo sielos, o nori ją apkabinti. Jis nori tavo džiaugsmo, nes Viešpats atėjo išgelbėti mus tokius, kokie esame, vargšai nusidėjėliai, prašantys, kad Jis mūsų ieškotų, surastų, paimtų į rankas ir neštų.

Popiežius Pranciškus

Mintys iš įvado italų kunigo Giacomo Tantardini (1946–2012) maldaknygei „Kas meldžiasi – išsigelbės“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija