Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. rugpjūčio 18 d., Nr. 15 (282)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Prahoje pagerbtas kardinolo Františeko Tomašeko atminimas

Prahos arkivyskupas kardinolas Dominikas Duka (Dominik Duka) rugpjūčio 4 dieną Šv. Vito katedroje aukojo šv. Mišias, skirtas 25-osioms kardinolo Františeko Tomašeko (František Tomįšek, 1899 06 30–1992 08 04) mirties metinėms. Ganytojas prisiminė kardinolo indelį ginant laisvę komunistinio režimo valdymo metais. Pasak Prahos ganytojo, kardinolas Tomašekas buvo kovų už laisvę simbolis, daug prisidėjo, kad priartėtų režimo pabaiga, nepabūgo kliūčių ir pavojų, tvirtai gynė Bažnyčią nuo komunistinės Čekoslovakijos valdžios puolimų. F. Tomašekas buvo konsekruotas slapta 1949 metais, tačiau netrukus buvo suimtas su kitais Apaštalų Sostui ištikimais vyskupais ir kunigais. Nuteistas kalėjo sunkiųjų darbų stovykloje nuo 1951 iki 1954 metų. Išlaisvintas tapo Prahos arkivyskupijos administratoriumi vietoje iš Romos sugrįžti nebegalėjusio Prahos arkivyskupo kardinolo Josefo Berano (1888 12 29–1969 05 17). Popiežius Paulius VI 1976 metais vyskupą F. Tomašeką paskyrė kardinolu „in pectore“, o skirdamas jį Prahos arkivyskupu paviešino prieš metus įvykusį skyrimą kardinolu. Kardinolas Tomašekas vadovavo Prahos arkivyskupijai iki Čekoslovakijos „Aksominės revoliucijos“ 1989 metų lapkritį ir sulaukė popiežiaus Jono Pauliaus II, pirmojo popiežiaus, aplankiusio Čekoslovakiją 1990 metų balandį. Kardinolas F. Tomašekas mirė 1992 metų rugpjūčio 4 dieną.

„Niekuomet neužmirškime kardinolo Tomašeko atliktų darbų“, – ragino homilijoje kardinolas Duka, kartu apgailestaudamas, kad ligi šiol neparengta šios nepaprastos asmenybės biografija. Dabartinis Prahos arkivyskupas, Pamokslininkų vienuolis kardinolas D. Duka irgi prisiminė kardinolo Tomašeko pirmtaką Prahoje kardinolą Beraną, dėjusį pastangas, kad katalikų kunigai neprisiektų lojalumo komunistiniam režimui, kalbėjo ir apie neseniai mirusį Vokietijos kanclerį Helmutą Kolį (Helmut Kohl), kuris į komunistinę Čekoslovakiją keliavusių savo vyriausybių ministrų prašė, kad jie pirma aplankytų kardinolą Tomašeką, o ne tuometinį prezidentą Gustavą Husaką.

Užbaigdamas Mišias kardinolas Duka kvietė čekus katalikus melstis už teisingumą Ukrainoje ir Islamistinės valstybės kovotojų kontroliuojamame regione.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija