Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. liepos 5 d., Nr. 13 (304)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Paminėtos kunigo kankinio gimimo metinės

Varniuose, Žemaičių Vyskupystės muziejuje, iškilmingai minėtos kunigo kankinio Pauliaus Racevičiaus (1908 12 15–1933–1941 06 27) 110-osios gimimo metinės. Renginyje dalyvavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Varnių klebonas, Telšių vicedekanas kan. Domas Gatautas, Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška, Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza ir Švč. Jėzaus Šurdies Tarnaičių kongregacijos sesuo Danutė Jonė Sakalauskaitė ACJ. Daug širdies ir meilės parodė Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Elvyra Spudytė, parodos kuratorė Alma Būdvytienė, skyriaus vedėjas Antanas Ivinskis ir kiti. Buvo atidaryta paroda, o į renginį ypač gausiai susirinko kankinio kun. P. Racevičiaus giminės, svečiai iš Šilalės, Laukuvos ir iš kitų vietų.

Šiaulių ganytojas trumpai apžvelgė svarbiausius kunigo kankinio gyvenimo momentus ir žūties aplinkybes. Kadangi kun. P. Racevičius buvo nužudytas netoli Joniškio, jo kūnas yra palaidotas Joniškio bažnyčios šventoriuje. Parapijiečiai surinko labai daug parašų, o Šiaulių vyskupas nuvežė prašymą į Vatikano šventųjų skelbimo kongregaciją, kad kankiniui kun. P. Racevičiui būtų galima pradėti beatifikacijos bylą.

Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška papasakojo, jog kun. P. Racevičių šiltai ir su meile prisimena Joniškio parapijiečiai ir ateitininkai. Prie jo kapo nuolat žydi gėlės ir žmonės trokšta jį matyti kaip palaimintąjį.

Telšių vyskupas nuoširdžiai padėkojo parodos rengėjams, giminėms ir svečiams ir priminė, jog kun. P. Racevičius yra spindinti žvaigždė Žemaitijos padangėje, minint Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį.

Simona TARVYDAITĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija