Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. birželio 15 d., Nr. 12 (303)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Pažinkime kunigą Alfonsą Lipniūną   

Į knygos „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“
pristatymą jo gimtojoje sodyboje
Talkoniuose atvyko vysk. Jonas
Kauneckas (dešinėje)

Šiemet išleista Pasvalio šviesuoliui, visuomenės veikėjui, Štuthorfo koncentracijos stovyklos kankiniui Dievo tarnui kun. Alfonsui Lipniūnui (1905 05 12–1930 06 14–1945 03 28) skirta knyga, parašyta jo draugo ir bendražygio kun. Stasio Ylos. Pasvalio krašte knygos pristatymas įvyko gegužės 17 dieną Alfonso Lipniūno gimtojoje sodyboje Talkoniuose.

Knyga „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“ – pasakojimas apie žmogų, kuriam karo plėšomame pasaulyje svarbiausi priesaikai buvo mylėti artimą ir aukotis. Šiuos kunigo priesakus, kurie buvo tapę jo gyvenimo principais, pabrėžė visi knygos pristatyme kalbėjusieji: knygos parengėja Lionė Lapinskienė, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Pumpėnų parapijos klebonas kun. Domingo Avellaneda IVE, Panevėžio šviesuolė bibliotekininkė Albina Saladūnaitė, Jurgėnų bibliotekininkė Asta Salučkienė, Panevėžio A. Lipniūno progimnazijos mokytojai bei sveikinimo žodį susirinkusiems taręs Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. Po atviru dangumi liejosi susirinkusiųjų ir Panevėžio A. Lipniūno progimnazijos choristų giedamos religinės giesmės, buvo rodomas mokinių spektaklis pagal Oskaro Vaildo pasaką „Laimingasis princas“, dar kartą priminęs apie žmogiškumo ir pasiaukojimo stebuklą, koncertavo saviveiklininkų kapela „Linksmieji kaimynai“ ir vyko kaimiškos vaišės. Pakylėtą renginio dalyvių nuotaiką trumpai apibūdinusi A. Saladūnaitė sakė: „Rodos, kad čia ir dabar vyksta gerumo misterija“.

Kaip sakė klebonas Domingas, Pasvalio kraštas gali didžiuotis, turėdamas didžios sielos žmogų, kunigą Alfonsą Lipniūną. Panevėžio vyskupija yra pradėjusi kun. A. Lipniūno paskelbimo palaimintuoju procesą. Pasvalio krašto žmonės, norintys geriau pažinti jo gyvenimo kelią ir darbus, gali pasiimti paskaityti Stasio Ylos knygą. Panevėžio vyskupijos dovanoti egzemplioriai jau pasiekė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją ir Jurgėnų bibliotekas ir laukia savo skaitytojo. Maloniai kviečiame ateiti į biblioteką ir pasiimti knygą paskaityti!

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos informacija
Jūratės Genytės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija