Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. balandžio 20 d., Nr. 8 (299)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Sutvirtinimo sakramentas Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatuose

Šeštąją Velykų dieną Lietuvos kariuomenės ordinariato Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatų bendruomenę aplankė Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštalinis administratorius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, parapijos bažnyčioje aukotų šv. Mišių metu arkivyskupas Sutvirtinimo sakramentą suteikė 94 Lietuvos kariuomenės brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono privalomosios pradinės karo tarnybos kariams, į iškilmę atlydėtiems bataliono štabo viršininko ir kuopų vadų, bei 25 sausumos ir karinių jūrų pajėgų profesinės tarnybos kariams bei jų šeimų nariams.

Homilijoje arkivyskupas sutvirtinamuosius kvietė būti atvirus Šventosios Dvasios veikimui jų gyvenimuose, priimti Jos paruoštas išminties, supratimo, patarimo, tvirtumo, žinojimo, maldingumo ir pagarbios Dievo baimės dovanas, linkėjo nuolat vystyti asmeninį santykį su Šventąja Dvasia, kuri ypatingu būdu ateina į širdis Sutvirtinimo sakramente, kad, Šventosios Dvasios padedami, atpažintų hibridinių karų prieš žmoniją meistro – piktojo – balsą, kai kasdienybėje su juo ir jo pagundomis susidurs, bei augti, vystytis ir bręsti siekiant žmogiškosios pilnatvės ir panašumo į žmogaus idealą – Jėzų Kristų, kurio Prisikėlimą švenčiame. Prieš suteikdamas palaiminimą, arkivyskupas padėkojo sutvirtinamuosius ruošusiems kapelionatų dvasininkams – kunigui ir diakonui – bei katechetei Daivai Noreikienei.

Iškilmės šv. Mišias koncelebravo kapelionatų vyrenysis kapelionas kun. Remigijus Monstvilas ir Telšių vyskupo generalinis vikaras kan. Vilius Viktoravičius, Evangeliją skelbė ir arkivyskupui asistavo kapelionatų diakonas Nerijus Čapas, liturgijos metu giedojo Martos Dangilės Palmaitytės vadovaujama šlovintojų komanda.

Kapelionatų bendruomenės vardu už suteiktą Sutvirtinimo sakramentą arkivyskupui dėkojo ir atminimo dovanas įteikė Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilės vadas komandoras Tomas Skurdenis ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono štabo viršininkas majoras Dmitrijus Markauskas.

Lietuvos kariuomenės ordinariato Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatų informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija