Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. gegužės 5 d., Nr. 9 (276)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mirė Italijos kardinolas

Kardinolas Atilijas Nikora

Balandžio 22 dieną Romoje mirė kardinolas Atilijas Nikora (Attilio Nicora). Jis buvo Popiežiškasis legatas Asyžiaus Šv. Pranciškaus ir Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bazilikose. Kardinolas pasižymėjo kaip iškilus Italijos Bažnyčios ganytojas, kaip teisės žinovas, Vatikane – kaip ekonominių reikalų tvarkytojas. Kardinolas vadovavo dvišalei Šventojo Sosto ir Italijos Respublikos komisijai, parengusiai Konkordato su Italija peržiūrėjimą 1984 metais. Jis buvo laikomas Bažnyčios Italijoje finansavimo sistemos sumanytoju, pagal kurią dirbantys gali paskirti Bažnyčios reikalams aštuonias dešimtąsias procento pajamų mokesčio.

Kardinolas A. Nikora gimė 1937 m. kovo 16 d. Varese, Milano arkivyskupijoje, kunigu buvo įšventintas 1964 m. birželio 27 d., o 1977 m. balandžio 16 d. paskirtas Milano vyskupu augziliaru, konsekruotas gegužės 28-ąją. 1992–1997 metais buvo Veronos vyskupas ir Italijos vyskupų konferencijos delegatas juridiniams klausimams. 2002 m. spalio 1 d. popiežiaus Jono Pauliaus II buvo paskirtas Šventojo Sosto paveldo administracijos pirmininku, kartu arkivyskupu, o 2003 m. spalio 21 d. pakeltas kardinolu. Popiežiui Benediktui XVI pertvarkant finansų sistemą, kardinolas A. Nikora tapo pirmuoju Šventojo Sosto Finansinės informacijos žinybos (AIF) pirmininku. Žinyba prižiūri Šventojo Sosto ir Vatikano finansinių operacijų skaidrumą pagal Europos Sąjungoje galiojančias taisykles, vykdant Vatikano Miesto Valstybės ir Europos Sąjungos 2009 metų valiutinės konvencijos įpareigojimus.

Popiežius Pranciškus su Kardinolų kolegijos atstovais išlydėjo į paskutiniąją kelionę kardinolą A. Nikorą. Gedulingas šv. Mišias balandžio 24-ąją Vatikano bazilikoje aukojo Kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Andželas Sodanas (Angelo Sodano). Po šv. Mišių laidotuvių apeigoms prie velionio karsto vadovavo popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas pareiškė užuojautą velionio artimiesiems, Milano Bažnyčiai, iš kurios jis buvo kilęs, prisiminė ypatingą kardinolo tarnystę Bažnyčiai ir visuomenei Italijoje.

Pagal Vatikano radiją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija