Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. rugsėjo 15 d., Nr. 17 (284)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Šeimos etikos specialistas

Kard. Karlas Kafara
Nuotrauka iš isoladipatmos.com

Rugsėjo 6 dieną Bolonijoje mirė buvęs Bažnyčios ganytojas kardinolas Karlas Kafara (Carlo Caffarra), plačiai žinomas moralinės teologijos specialistas, aktyvus diskusijų šeimos etikos temomis dalyvis. Jis gimė 1938 m. birželio 1 d. šiaurės Italijoje, Buseto mieste. 1961 m. liepos 2 d. buvo įšventintas Fidencos vyskupijos kunigu. Romoje Grigaliaus universitete studijavo kanonų teisę; mokėsi Popiežiškoje Šv. Alfonso moralinės teologijos akademijoje; apgynė doktoratą. Grįžęs į vyskupiją kurį laiką dirbo parapijos sielovadoje vikaru ir dėstė kunigų seminarijoje. Vėliau pakviestas dėstyti į Šiaurės Italijos universitetą ir Švč. Širdies katalikų universitetą Milane. Aktyviai įsijungė į diskusijas, vykusias po Pauliaus VI enciklikos „Humanae vitae“ paskelbimo. Popiežius Jonas Paulius II kunigą K. Kafarą paskyrė pirmuoju 1981 metais Romoje prie Laterano universiteto įkurto Santuokos ir šeimos studijų instituto vadovu. 1995 metais popiežius Jonas Paulius II kun. K. Kafarą paskyrė Šiaurės Rytų Italijos Feraros-Komačio arkivyskupu, o 2003 metais – Bolonijos arkivyskupu. 2006 metais popiežius Benediktas XVI jį paskyrė kardinolų kolegijos nariu, Bolonijos arkivyskupijai vadovavo iki 2015 metų spalio.

Kard. K. Kafara aktyviai dalyvavo 2014 ir 2015 metais vykusiose šeimai skirtose Vyskupų Sinodo asamblėjose ir kritiškai vertino kai kurias Sinodo išvadas.

Kardinolo laidotuvės vyko Bolonijos katedroje rugsėjo 9 dieną.

Pagal Vatikano radiją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija